Rozprawa na dyktafon? [OPINIA]

&lt![CDATA[ W praktyce adwokackiej bardzo często przydatne jest posiadanie prywatnego nagrania dźwięku z posiedzenia w postępowaniu cywilnym. Na przykład Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r., sygn. akt: I ACa 1026/17 wyjaśnił, że choć prywatne nagranie z przebiegu posiedzenia nie może zastąpić protokołu sporządzonego w formie pisemnej, jednak może służyć do uzasadnienia wniosku strony o sprostowanie lub uzupełnienie tego protokołu. Kwestia prywatnych nagrań dźwięku z…

22 września 2019
Read More >>

Czy zgoda na filmowanie na potrzeby reportażu oznacza zgodę na emisję programu w telewizji?

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła roszczeń mężczyzny przedstawionego w reportażu telewizyjnym jako „zbieracza” śmieci. Gromadzone przez niego rzeczy utrudniały życie sąsiadom. Nieporządek panujący w budynku i dookoła niego był dla nich kłopotliwy, nie tylko ze względów estetycznych, ale również z powodu nieprzyjemnego zapachu. Wielokrotnie prosili mężczyznę o uprzątnięcie rzeczy, jednak nie przyniosło do skutku. W końcu sąsiedzi zdecydowali się zainteresować tematem lokalną telewizję. Reporterka spotkała powoda na klatce schodowej. Był on świadomy,…

22 września 2019
Read More >>

Antysemickie wpisy członka KRS: Rada odracza zajęcie stanowiska

&lt![CDATA[ Za odroczeniem przyjęcia stanowiska w tej sprawie głosowało 8 członków KRS, troje było przeciw, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. „Sprawa była związana z ujawnieniem treści antysemickich w internecie przypisywanych jednemu z członków KRS” – powiedział prowadzący piątkowe posiedzenie Rady jej wiceprzewodniczący Wiesław Johann. Jak podkreślił, „jest oczywistym, że sprawa nie została zakończona, będziemy nad nią dyskutowali po otrzymaniu informacji z Prokuratury Krajowej”. Wniosek o udzielenie takiej informacji Rada…

21 września 2019
Read More >>

Nowe prawo pomoże w budowie dróg

Pozytywne jest to, że uczą się od siebie nawzajem – inwestorzy publiczni i wykonawcy. Starają się unikać konfliktów. Jest to potrzebne, by wreszcie wyciągnąć wnioski ze złej praktyki minionych kilku lat oraz konieczne, bo co najmniej do połowy przyszłej dekady rynek czeka kumulacja zleceń. Rozwiązywanie problemów to m.in. skutek zmienionych już wielu narzędzi zawierania umów. Dalsze korzystne zmiany przyniesie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Więcej informacji

20 września 2019
Read More >>

Robią coś, czego nie ma europejska konkurencja. Polska firma od 30 lat wyprzedza trendy

– Udało mi się stworzyć coś unikalnego w skali kraju. Mam firmę ze 100 proc. polskiego kapitału, z fabryką w Polsce, opartą na polskiej myśli konstruktorskiej. Sukcesem była dla mnie każda rzecz, którą budowałem własnymi siłami – mówi Andrzej Wiśniowski, założyciel i właściciel czołowego producenta bram garażowych i przemysłowych w Europie. Więcej informacji

20 września 2019
Read More >>