RPO: Ubezwłasnowolnienie całkowite powinno być uznane za niekonstytucyjne

&lt![CDATA[ Jeszcze we wrześniu zeszłego roku RPO przyłączył się do sprawy skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisu Kodeksu cywilnego mówiącego o ubezwłasnowolnieniu całkowitym. „Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem” – głosi ta regulacja. Skarga została złożona w TK w lutym 2017 r. w imieniu kobiety, wobec…

17 stycznia 2019
Read More >>

TK: Niekonstytucyjny brak zażaleń na przeszukania ws. o ograniczenie konkurencji

&lt![CDATA[ TK w środę przed południem rozpoznał na rozprawie pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie z sierpnia zeszłego roku, które dotyczyło przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po południu TK ogłosił wyrok. Jak przewiduje ustawa „w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w toku postępowania wyjaśniającego i postępowania antymonopolowego, w celu znalezienia i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych nośników danych” prezes UOKiK może „przeprowadzić u…

17 stycznia 2019
Read More >>

Kolejne fiasko procesu w MTK

&lt![CDATA[ Międzynarodowy Trybunał Karny uwolnił wczoraj od zarzutu zbrodni wojennych byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej (WKS) Laurenta Gbagbę. Decyzja natychmiast wywołała krytykę kierowaną pod adresem prokuratorów MTK o to, że są oni nieskuteczni i nie potrafią udowodnić winy nawet w najbardziej ewidentnych przypadkach. Od początku prac w 2002 r. Trybunałowi udało się prawomocnie skazać ledwie trzy osoby. Gbagbo był pierwszą głową państwa sądzoną przez MTK. – Jest za wcześnie na…

17 stycznia 2019
Read More >>

PiS nie proponuje zmian zawalczających mowę nienawiści. Jak radzą sobie z tym problemem inne kraje?

&lt![CDATA[ Śmierć Pawła Adamowicza wywołała szok wśród samorządowców. Ci z największych miast wystosowali wczoraj wspólny apel do polityków oraz mediów. Piszą w nim, że atak uznają za „szokujące […] żniwo, [które] przynosi nienawiść panosząca się od lat w polskiej debacie publicznej”. „Paweł Adamowicz był politykiem. Zajmował stanowisko powierzone mu przez wyborców. Krytyka konkurentów ubiegających się o urząd prezydenta miasta oraz jego osąd przez opinię publiczną to oczywiście fundament demokratycznego państwa….

17 stycznia 2019
Read More >>

Wciąż jest problem z rejestracją dzieci z małżeństw jednopłciowych

&lt![CDATA[ W październiku ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok, w którym wyłożył mocne argumenty za tym, żeby skończyć z praktyką odmowy wydawania urzędowych dokumentów małoletnim obywatelom Polski urodzonym w małżeństwach homoseksualnych zawartych za granicą. Dla rodziców negatywna decyzja w tej sprawie oznaczała, że na wypadek powrotu do kraju mieliby olbrzymie problemy z zapisaniem dziecka do przedszkola czy skorzystaniem z pomocy pediatry w placówce publicznej. Do tego konieczne jest…

17 stycznia 2019
Read More >>