Włosi wyszli przed szereg, Europa niezadowolona. A Polska może skorzystać

Włochy formalnie dołączyły do chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI, Nowy Jedwabny Szlak), podpisując 23 marca porozumienie podczas oficjalnej wizyty przewodniczącego Xi Jinpinga. Podobnie jak w średniowieczu, Jedwabny Szlak będzie się kończył w Rzymie. Stanowi to dobitne świadectwo trudności w koordynacji polityki Zachodu wobec Pekinu. Rozbudowa połączeń między Europą a Chinami to jednak także szansa dla portów bałtyckich. Położone w połowie drogi między Włochami a Skandynawią mogłyby łączyć arktyczną i…

26 marca 2019
Read More >>

Awbud chce odszkodowania od byłego prezesa

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Awbud podjęło istotne decyzje personalne oraz o emisji akcji. Wybrało ono dwóch nowych członków rady. Natomiast do zarządu wpłynęły dziś dwie rezygnacje z pełnienia obowiązków. Zdecydowano również o dochodzeniu przez spółkę roszczeń odszkodowawczych wobec byłego prezesa Michała Wuczyńskiego. Więcej informacji

26 marca 2019
Read More >>

Przyłębska: Orzeczenie TK dot. wyboru członków KRS zamyka dyskusję na ten temat

&lt![CDATA[ W poniedziałek TK orzekł, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły w listopadzie ub.r. KRS i niedawno – w lutym br. – grupa senatorów PiS. O to, czy…

26 marca 2019
Read More >>

Sędzia TS: Nie ma podstawy, aby kwestionować konstytucyjność wyboru członków KRS

&lt![CDATA[ Zdaniem prof. Czesława Kłaka Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis przewidujący wybór tzw. sędziowskich członków KRS przez Sejm jest zgodny z Konstytucją. Wskazał przy tym, że Konstytucja nie określa, jaki organ czy podmiot wybiera wskazanych członków, jest to zatem materia, którą określa ustawa. „Ustawa określiła, że kompetencję taką wykonuje Sejm. Skoro TK uznał, że jest to rozwiązanie zgodne z Konstytucją, to nie ma podstawy, aby kwestionować konstytucyjność wyboru członków KRS….

26 marca 2019
Read More >>

Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRS

&lt![CDATA[ Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego złożyły KRS i – niedawno – grupa senatorów. W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów – członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Pierwsze posiedzenie KRS wybranej zgodnie z nowymi zasadami odbyło się w końcu kwietnia zeszłego roku. Jak…

26 marca 2019
Read More >>

Hermeliński: Nie mamy legalnej Krajowej Rady Sądownictwa [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Trybunał Konstytucyjny wyda w poniedziałek orzeczenie w sprawie legalności zreformowanej KRS. Pana zdaniem mamy legalną Krajową Radę Sądownictwa? Nie, bo nie została wybrana zgodnie z Konstytucją. A ta wyraźnie mówi, że Sejm powołuje w jej skład tylko czterech posłów. Ministerstwo Sprawiedliwości upiera się, że przecież konstytucja nie zakazuje wprost wybierania innych osób. Tyle że art. 7 ustawy zasadniczej stanowi, że organy publiczne działają w oparciu o przepisy prawa i…

26 marca 2019
Read More >>

Odmowa dostępu do informacji publicznej? RODO jest wygodną wymówką

&lt![CDATA[ Unijne rozporządzenie 2016/679 o ochronie danych osobowych stało się dla administracji publicznej wygodną wymówką do tego, by nie ujawniać informacji, które obywatele mają prawo znać. Chodzi zwłaszcza o dane na temat zarobków urzędników. „Nie mogę ujawnić zarobków pracowników, bo prawo na to nie pozwala. W tej chwili, jak to zrobię, to wejdzie mi RODO” – tak Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego tłumaczył odmowę udostępnienia informacji o płacach dyrektorów…

26 marca 2019
Read More >>