GDDKiA chce zmienić procedury kontraktowe

Prawie wszyscy koncentrują się na przecinaniu wstęg i kolejnych przetargach. A już „za chwilę” będzie 18 tys. km dróg centralnych, z czego 8 tys. szybkiego ruchu i autostrad. Już koło 2025 r. problem wydatków utrzymaniowych stanie się poważny: trzeba będzie wyłożyć 7-10 mld zł – wskazuje Tomasz Żuchowski, p. o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w rozmowie z Jackiem Ziarno. Więcej informacji

6 lipca 2020
Read More >>

Co to jest kara umowna i jakie są jej rodzaje?

&lt![CDATA[ Kara umowna jest to zapłata określonej sumy, którą można zastrzec w umowie jako formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę tej kary, czyli nie jest tu dopuszczalny wybór pomiędzy wykonaniem zobowiązania a zapłatą określonej sumy. W razie niewykonania zobowiązania lub wykonania go nienależycie, wierzycielowi należy się kara umowna w wysokości zastrzeżonej, bez względu na…

6 lipca 2020
Read More >>

Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

&lt![CDATA[ Intercyza to nie tylko rozdzielność Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy. Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z treścią art. 31 par. 2 k.r.o. do majątku wspólnego…

5 lipca 2020
Read More >>

Andrzej Duda przedstawi projekt zmian w konstytucji wykluczający adopcję dziecka przez osobę w związku jednopłciowym

&lt![CDATA[ Ubiegający się o reelekcję prezydent w sobotę podczas konferencji prasowej na placu zabaw w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. „O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale – w tym aspekcie – wymagają one dopracowania” – zauważył. Jak dodał, szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci, kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej, „dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji”.  Uważam, że w polskiej konstytucji powinien…

5 lipca 2020
Read More >>