Potrzebna tylko dobra wola rządu. „Dlaczego mamy importować energię, skoro możemy ją eksportować?”

Rząd zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni przedstawi propozycje wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii konkretnymi regulacjami prawnymi. Polska ma potężny potencjał w energetyce wiatrowej, zarówno lądowej, jak i morskiej. Ma też realne szanse, by stać się liderem energetycznym w Europie – przekonują specjaliści. Brak regulacji to przeszkoda i hamulec w rozwoju tego sektora. Więcej informacji

22 maja 2019
Read More >>

Pfleiderer Group ogłosiła zmiany w zarządzie

Spółka Pfleiderer Group poinformowała, że prezes zarządu Tom K. Schäbinger odejdzie ze spółki 31 maja z powodów osobistych. Czasowo obowiązki prezesa zarządu przejmie Zbigniew Prokopowicz, przewodniczący rady nadzorczej spółki. Więcej informacji

22 maja 2019
Read More >>

Zmiana regulaminu SN: Kolegium SN negatywnie o prezydenckim projekcie

&lt![CDATA[ Prezydencki projekt zmiany rozporządzenia – Regulamin Sądu Najwyższego wpłynął do SN na przełomie kwietnia i maja. Zgodnie z przepisami prezydent ustala w tym regulaminie m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN. Według projektu liczba stanowisk sędziego SN miałaby zostać zwiększona ze 120 do 125. „Jedno stanowisko sędziowskie miałoby przybyć w Izbie Cywilnej, zaś w Izbie Karnej oraz Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po dwa” –…

22 maja 2019
Read More >>

RPO o noweli Kodeksu karnego: Ogranicza swobodę sądów i wolność słowa

&lt![CDATA[ Rzecznik podkreślił też, że pod pretekstem zmiany katalogu kar zaostrzono kary za wiele przestępstw, bez wykazania potrzeby tych zmian. Zaznaczył przy tym, że w świetle policyjnych danych statystycznych od 10 lat przestępczość w Polsce spada. „Tymczasem lepszy skutek odstraszający ma kara łagodniejsza, lecz nieuchronna niż surowsza, na której uniknięcie liczy sprawca” – dodał. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Senatu liczącą 23 strony opinię do uchwalonej w czwartek przez Sejm…

22 maja 2019
Read More >>

SN do TSUE: Doszło do intencjonalnego naruszenia prawa, jeśli chodzi o system powoływania sędziów

&lt![CDATA[ Izba Cywilna SN w składzie siedmiorga sędziów rozpoznała we wtorek zagadnienie prawne przedstawione w marcu br. przez troje sędziów tej Izby. Zagadnienie odnosiło się do kwestii, czy postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o odrzuceniu odwołania sędziego Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, jest ważne i obowiązujące. O odrzuceniu odwołania sędziego Żurka zdecydowała 8 marca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej w jednoosobowym składzie, w którym zasiadał sędzia Aleksander Stępkowski. Jednak wcześniej…

22 maja 2019
Read More >>

Jest unijna dyrektywa w sprawie plastikowych jednorazówek

&lt![CDATA[ Formalne przyjęcie nowych przepisów przez Radę UE oznacza koniec procedury ustawodawczej na poziomie unijnym. Dyrektywa ustanawia surowsze regulacje dotyczące produktów i opakowań, które należą do 10 najczęstszych kategorii śmieci na europejskich plażach. „Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych zapychają nasze rzeki i oceany; nowe przepisy UE są świetnym pierwszym krokiem, by to odwrócić. Teraz rządy muszą zadbać o to, aby firmy czerpiące zyski z produktów jednorazowego użytku były rozliczane oraz by…

22 maja 2019
Read More >>

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN skierowała pytania w sprawie wyłączania sędziów

&lt![CDATA[ Ponadto pytanie do TK dotyczy także kwestii, czy obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera, a także podstaw rozstrzygania przez SN o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła decyzję o skierowaniu pytań do TK w piątek. Rozpatrywała wówczas odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej…

22 maja 2019
Read More >>