Czy adwokatowi przysługuje zwrot wynagrodzenia, gdy ponownie walczy ze Skarbem Państwa

&lt![CDATA[ Adwokat działał przed sądem administracyjnym z urzędu. Reprezentował mężczyznę w sprawie o zabezpieczenie na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w VAT. Przy okazji wygranej sprawy, zażądał od sądu przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Referendarz jednak odmówił, a pełnomocnik wniósł sprzeciw. Zawarł w nim wniosek o treści: „zasądzenie od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokata kosztów nieopłaconej pomocy prawnej poczynionej z urzędu, powiększonej…

21 października 2018
Read More >>

Nie opłaciłeś apelacji? Sąd ją odrzuci, ale po uprzednim wezwaniu o uiszczenie opłaty

&lt![CDATA[ Od wyroku sądu pierwszej instancji strona może wnieść apelację do sądu drugiej instancji. Ustawowo określony tryb postępowania przewiduje obowiązek wniesienia apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jeśli strona przez pomyłkę lub niewiedzę wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji, sąd ten przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Tak przewidziany tryb ma swoje uzasadnienie – sąd pierwszej instancji ma dokonać kontroli warunków formalnych i dopuszczalności apelacji. To…

21 października 2018
Read More >>

Majewski: rządowy program Kolej plus oceniam pozytywnie

Rządowy program Kolej plus oceniam pozytywnie. Jak dotąd zapominano o lokalnych połączeniach kolejowych, które przecież zapewniają dostęp do głównej sieci kolejowej, również dla ludzi z mniejszych miejscowości – powiedział prezes fundacji ProKolej Jakub Majewski. Więcej informacji

20 października 2018
Read More >>