Kłopoty współczesnych prawników

&lt![CDATA[ W czasie konferencji zaplanowano trzy panele tematyczne. Pierwszy dotyczyć będzie etyki, drugi wykonywania zawodów, a trzeci – odpowiedzialności w zawodach prawniczych. Wystąpienia wygłoszą znawcy prawa z wielu polskich uczelni, a także Hans Petter Graver z uniwersytetu w Oslo. Nie zabraknie też przedstawicieli zawodów prawniczych, – radców prawnych, adwokatów, sędziów. Konferencja odbywa się w ramach cyklu „Radomskie Spotkania Prawników: Teoria – Dydaktyka – Praktyka. Wydarzenie patronatami honorowymi objęły: Prezydent Miasta…

12 stycznia 2019
Read More >>

Uzależnienie od alkoholu to nie powód, by wysłać kierowcę na badania

&lt![CDATA[ Starosta skierował mężczyznę do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, by tam stwierdzono czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do kierowania przez niego pojazdami. Organ wskazał, że w uzyskanej od prokuratora opinii sądowo – psychiatrycznej lekarze potwierdzili rozpoznanie u kierowcy zespołu zależności alkoholowej. Zdaniem starosty, opinia uzasadniała zastrzeżenia, co do stanu zdrowia mężczyzny. Z tym nie zgodziło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które umorzyło postępowanie pierwszej instancji. Organ stwierdził, że opinia sądowo – psychiatryczna…

12 stycznia 2019
Read More >>

„Nie można co cztery lata zaczynać na nowo budowy elektrowni, bo nigdy się jej nie zbuduje”

Nie byliśmy i nie jesteśmy ideologicznie przeciwni rozwojowi energetyki atomowej w Polsce, ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie kategorycznie się wypowiedzieć, czy naszym zdaniem energetyka atomowa powinna być w Polsce rozwijana, czy może już nie. Nie zajmiemy jasnego stanowiska, dopóki nie dowiemy się, dlaczego nasza koncepcja rozwoju energetyki jądrowej została zaniechana i co faktycznie obecnie rządzący zrobili, żeby program atomowy zrealizować, jaka koncepcja zastąpiła naszą – mówi Zdzisław Gawlik, poseł…

11 stycznia 2019
Read More >>

Pociągi na ważnej linii przyspieszą do 200 km/h

Pociągi kursujące po Centralnej Magistrali Kolejowej z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic będą mogły zwiększyć prędkość do 200 km/h. Na trasie Idzikowice – Opoczno Południe przebudowane zostaną 4 wiadukty i 10 przepustów. Warte 45 mln zł inwestycje rozpoczną się w lutym. Więcej informacji

11 stycznia 2019
Read More >>

Krajowa Rada Sądownictwa będzie nadzorować ochronę danych w sądach

&lt![CDATA[ Według rządowego przedłożenia Krajowa Rada Sądownictwa miałaby sprawować „nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie postępowań”. Propozycja ta wzbudziła wątpliwości Mirosława Suchonia z Nowoczesnej, który pytał, „w jakim celu wprowadzono nadzór KRS nad niezależnymi sądami”. „Wydaje mi się to daleko posuniętym rozwiązaniem, (…) ja uważam, że jest to raczej przejaw jakiegoś kompleksu wobec…

11 stycznia 2019
Read More >>

„Kilometrówki” dla sędziów mają zostać zmniejszone

&lt![CDATA[ Według informacji PAP wytyczne ministra sprawiedliwości obniżające stawki sędziowskich „kilometrówek” są już gotowe i czekają na podpis ministra. Chodzi o zwrot kosztów przejazdu do pracy tym sędziom, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie tam własnym samochodem. „Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych, co jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszeń sędziowskich, m.in. Iustitii i Themis, które poparły żądania podwyżek płac dla…

11 stycznia 2019
Read More >>

Google wykasuje linki, ale tylko w UE

&lt![CDATA[ Prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał właśnie dwie ważne opinie dotyczące prawa do bycia zapomnianym. Od 2014 r., kiedy to zapadł precedensowy wyrok w sprawie Google Spain (sprawa nr C-131/12) wiadomo, że każdy kto ma uzasadniony interes może domagać się zniknięcia z wyników wyszukiwania. W dwóch trwających przed TSUE postępowaniach zostaną doprecyzowane związane z tym kwestie. W pierwszym z nich chodzi o skargi czterech osób,…

11 stycznia 2019
Read More >>