Uwaga kierowcy! Rusza remont autostrady, będą utrudnienia

W związku z rozpoczęciem prac remontowych w trzech miejscach autostrady A1 (Celiny – śląskie, Tuszyn-Piotrków Tryb. oraz Radomsko-granica województwa – łódzkie) od tego weekendu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej informacji

14 kwietnia 2019
Read More >>

Spadek: Jak podważyć testament i kiedy?

&lt![CDATA[ Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści oraz pod wpływem groźby. Przy czym na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności,…

14 kwietnia 2019
Read More >>

Jak złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

&lt![CDATA[ Skargę może złożyć każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka stała się ofiarą naruszenia praw. Europejska Konwencja Praw Człowieka składa się z 14 protokołów dodatkowych. Jeżeli państwo nie jest stroną jednego albo więcej protokołów, wnioskodawca nie może w swojej skardze powoływać się na naruszenie przepisów w nich zawartych. Nasz kraj nie jest stroną protokołu nr 12 i 13. Warto podkreślić,…

14 kwietnia 2019
Read More >>

Był zysk, jest strata. Wikana ofiarą mniejszego popytu na mieszkania

Grupa kapitałowa Wikana z Lublina, jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce, osiągnęła w 2018 roku 43,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 68,9 mln zł w 2017 r., tj. o 36,4 proc. mniej. Zanotowała niecałe 2 mln zł zysku operacyjnego (wobec 7,8 mln zł w 2017 r.) i stratę netto 4,3 mln zł (w 2017 r. zysk 1,1 mln zł). Więcej informacji

13 kwietnia 2019
Read More >>

W Trójmieście powstaną nowe magazyny

Panattoni Europe, wybuduje swoje pierwsze centrum dystrybucyjne w okolicach Gdyni – Panattoni Park Tricity North. Inwestycja o powierzchni 45 tys. m kw. powstanie nieopodal Bałtyckiego Terminala Kontenerowego i Obwodnicy Trójmiasta. Więcej informacji

13 kwietnia 2019
Read More >>