Krajowy Program Kolejowy bogatszy o kolejne miliardy

Wartość Krajowego Programu Kolejowego ma wzrosnąć o 4,3 mld zł, z czego 1,8 mld zł to dokapitalizowanie PKP PLK z budżetu państwa, a 2,5 mld to dodatkowy kredyt EBI – wynika z projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 roku. Więcej informacji

14 grudnia 2018
Read More >>

KRS: Używanie niektórych symboli i grafik przez sędziego podważa jego bezstronność

&lt![CDATA[ Rada w opublikowanej w czwartek na stronie KRS uchwale dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. Zgodnie z uchwałą Rady, „zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność…

14 grudnia 2018
Read More >>

TK: Kompetencje województwa w zakresie kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ Zaskarżone przez sejmik województwa mazowieckiego przepisy znowelizowanej w 2015 r. ustawy o ochronie środowiska nakładają na marszałka województwa odpowiedzialność za prowadzenie postępowań dot. usuwania drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach należących do gminy w przypadku, w którym znajdują się one na terenie miasta na prawach powiatu. Jednocześnie zgodnie z Prawem ochrony środowiska wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu „stanowią w całości dochód budżetu gminy,…

14 grudnia 2018
Read More >>

Będzie niższa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Rada Warszawy ma projekt uchwały

&lt![CDATA[ W połowie października przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu. W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert…

14 grudnia 2018
Read More >>

Wiceszef MS o proteście w sądach: Nie ma paraliżu w wymiarze sprawiedliwości

&lt![CDATA[ Od poniedziałku trwa protest pracowników sądów polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich, domagając się wyższych wynagrodzeń. Przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Iwona Nałęcz-Idzikowska poinformowała we wtorek PAP, że w ubiegłym tygodniu do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zostało wysłane pismo z prośbą o ustalenie terminu spotkania i rozmów z przedstawicielami pracowników sądów. Jak dodała, pismo to pozostało bez odpowiedzi, dlatego we wtorek w…

14 grudnia 2018
Read More >>

Wiedza o orzeczeniach TSUE może naruszyć niezawisłość sędziowską?

&lt![CDATA[ 10 grudnia 2018, Piotr Zientała, działacz stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, skupiającego konsumentów, którzy czują się pokrzywdzeni zapisami w umowach o kredyty hipoteczne denominowane we frankach, jakie zawarli z różnymi instytucjami finansowymi, wystosował – jako osoba fizyczna – petycję do prezesów wszystkich sądów okręgowych w Polsce. Prosi w niej, aby zapoznali oni Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych z najnowszym wyrokiem TSUE (C-632/17) dotyczącym bezprawnego wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym…

14 grudnia 2018
Read More >>