SN: O izolacji najgroźniejszych przestępców musi decydować zawsze trzech sędziów

&lt![CDATA[ Uchwałę podjęto w związku z zagadnieniem prawnym, które Sądowi Najwyższemu przedstawił Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd ten powziął wątpliwości odnośnie rozumienia dwóch przepisów. Jak wskazywał ten sąd, wprawdzie zapis ustawy odnoszącej się do izolacji najgroźniejszych przestępców mówi, że w sprawach zastosowania wobec groźnego przestępcy – po odbyciu przez niego kary – nadzoru prewencyjnego lub umieszczenia w specjalnym ośrodku, sąd orzeka na rozprawie w składzie trzech sędziów zawodowych, a udział…

20 października 2018
Read More >>

MSZ: Postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny. Nie zapoznano się ze stanowiskiem Polski

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. W komunikacie MSZ zamieszczonym m.in. na Twitterze podkreślono, że „postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski”. „Nie jest ono ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które…

20 października 2018
Read More >>

Usunięci sędziowie SN wrócą do pracy. Jest decyzja TSUE

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku – na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o SN. „Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana bezzwłocznie i aż do momentu wydania…

20 października 2018
Read More >>

Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Jest decyzja TSUE

&lt![CDATA[ Kopia decyzji, jaką miał wydać unijny trybunał w tej sprawie, została zamieszczona na Twitterze przez organizacje pozarządowe. Informują też o niej media w Polsce. O doniesienia prasowe pytany był premier w Brukseli. Przyszło zawiadomienie ze strony TSUE. Na pewno po przeanalizowaniu ustosunkujemy się do tego. W rozmowach w Brukseli myślę, że przekonałem kilku przywódców, jak wyglądała polska reforma wymiaru sprawiedliwości i jak jest potrzebna – powiedział premier. Według mediów…

20 października 2018
Read More >>