Prezes Przesławski: Izba Dyscyplinarna SN będzie wykonywać czynności orzecznicze

&lt![CDATA[ Wcześniej we wtorek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. „W związku z wyrokiem SN z 5 grudnia br., w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a…

11 grudnia 2019
Read More >>

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie po kontroli NIK w ośrodku Służby Więziennej

&lt![CDATA[ Te osoby – jak powiedział w rozmowie z PAP prokurator Maciej Meler – miały nie dopełnić ciążących na nich obowiązków w zakresie racjonalnego gospodarowania mieniem. „Miało się to odbywać poprzez brak należytego rozpoznania rynku i brak zasięgnięcia rzetelnej opinii w kwestii kosztów inwestycji” – powiedział w rozmowie z PAP prok. Meler. Do zawiadomienia NIK została dołączona licząca kilkaset stron dokumentacja, która będzie podlegała dalszej karno-prawnej ocenie. Prokurator Meler wyjaśnił,…

11 grudnia 2019
Read More >>

Wznowienie sprawy, gdy wyrok oparto na podrobionym dokumencie. TK: Termin jest konstytucyjny

&lt![CDATA[ „Trybunał uznał, iż regulacja nie jest nadmiernie restrykcyjna, a analiza stosowania tego przepisu przez sądy nie potwierdza tezy, że przewidziany termin powoduje iluzoryczność prawa do wznowienia postępowania” – powiedział w uzasadnieniu wyroku sędzia TK Leon Kieres. Jak dodał, tego typu sprawy wpływają do sądów i są rozpoznawane merytorycznie. Zgodnie z zaskarżonym przepisem Kodeksu postępowania cywilnego, „skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia,…

11 grudnia 2019
Read More >>

Prezes Gersdorf odpowiada w sprawie sędziów SN powołanych przez Radę Państwa PRL

&lt![CDATA[ W piątek portal wpolityce.pl opublikował listę 747 sędziów orzekających aktualnie w sądach, którzy zostali powołani przez Radę Państwa. Listę tę udostępnił portalowi sędzia Izby Cywilnej SN Kamil Zaradkiewicz, który otrzymał ją z kolei z Ministerstwa Sprawiedliwości. Udostępniona przez Zaradkiewicza lista obejmuje nazwiska sędziów sądów powszechnych. Sędzia skierował też wniosek do I prezes Sądu Najwyższego, w którym zwrócił się o udostępnienie spisu orzekających obecnie w SN sędziów, powołanych po raz…

11 grudnia 2019
Read More >>

Bezpodstawne zarzuty NIK wobec wprowadzonego z sukcesem programu „Praca dla więźniów”

&lt![CDATA[ Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła dziś raport z kontroli Służby Więziennej przeprowadzonej od stycznia 2019 r., gdy prezesem NIK był jeszcze Krzysztof Kwiatkowski. Ówczesne ustalenia kontroli, które Izba wcześniej uznawała co najwyżej za uchybienia, dzisiaj zostały przedstawione jako zarzuty dające podstawę do złożenia zawiadomień do prokuratury. Zarzuty są niezrozumiałe, bowiem Najwyższa Izba Kontroli w swoim wystąpieniu pokontrolnym, w głównej jego części pt. „Ocena ogólna kontrolowanej działalności”, sama pozytywnie oceniła realizację…

11 grudnia 2019
Read More >>

RPO chce wyjaśnień od rzecznika dyscyplinarnego i prezesa sądu ws. sędziego Juszczyszyna

&lt![CDATA[ „Sędziowie mają prawo podejmować wszelkie środki, by rozstrzygnąć wątpliwości co do niezawisłości sędziów, którzy orzekali wcześniej w danej sprawie. Dlatego za realizowanie konstytucyjnego prawa każdego do sądu nie powinni być pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej” – podkreślono w komunikacie RPO. Sędzia Paweł Juszczyszyn delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie rozpatrujący apelację w sprawie cywilnej uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej…

10 grudnia 2019
Read More >>

Mitera: Widzę jakiś związek pomiędzy wyrokiem SN a wyborem I prezesa tego sądu

&lt![CDATA[ Sędzia Mitera był pytany w rozmowie w Radiu Plus, czy zapadłe w czwartek orzeczenie Izby Pracy SN może mieć wpływ na wybór nowego I prezesa SN i czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN będą mogli w tym wyborze uczestniczyć, a ich pozycja będzie podczas tego wyboru niekwestionowana. Kadencja obecnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf upływa z końcem kwietnia przyszłego roku. „Nie mnie oceniać. Widzę jakiś związek. Faktycznie obecna pani I…

10 grudnia 2019
Read More >>

Prawa człowieka: Zielone światło dla prac nad unijną ustawą Magnitskiego

&lt![CDATA[ Z propozycją w tej sprawie wyszła już jakiś czas temu Dania, ale do tej pory nie było zgody wszystkich państw członkowskich na podjęcie prac nad ustawą. „Ta decyzja wymaga jednomyślności, dlatego jeśli którykolwiek z krajów członkowskich byłby przeciw, nie moglibyśmy jej podjąć w Radzie. Pewne państwa, które się sprzeciwiały, zmieniły zdanie, inni wciąż mają pytania i zastrzeżenia, ale jako prowadzący posiedzenie mogę stwierdzić, że był wystarczający konsensus, by uruchomić…

10 grudnia 2019
Read More >>

Morawiecki: Z całą pewnością będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości

&lt![CDATA[ „Kiedy co bardziej światli nasi przodkowie, 200, 300 lat temu próbowali naprawiać Rzeczpospolitą mówili o skarbie, wojsku i aparacie wymiaru sprawiedliwości” – mówił szef rządu podczas spotkania w miejscowości Godziszów Pierwszy w województwie lubelskim. Premier mówił, że w ostatnim z tych obszarów rząd napotkał ogromny opór – „ogromny opór środowisk trzeciej Rzeczpospolitej, tych, którzy bronią swoich przyczółków, część sędziów powołanych jeszcze przez Radę Państwa PRL”. „Ci sędziowie, którzy są…

10 grudnia 2019
Read More >>

Sędzia Kuba o orzeczeniu TSUE i SN: Mam satysfakcję z wyniku tej sprawy

&lt![CDATA[ W czwartkowym wyroku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, powołując się na orzeczenie TSUE z 19 listopada br., uznała m.in., że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła…

10 grudnia 2019
Read More >>