Nie tylko Piebiak był zamieszany w akcje hejterską? Wszczęto postępowanie wyjaśniające ws. działań s. Wytrykowskiego

&lt![CDATA[ W jego ocenie, zachowania opisane przez Onet są niegodne sędziego i kolidują z godnością tego urzędu. Chodzi o kolejny artykuł portalu Onet.pl, opublikowany w środę wieczorem. Wynika z niego, że sędzia Konrad Wytrykowski, który jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Wytrykowski miał należeć do zamkniętej grupy na komunikatorze Whatsapp o nazwie „Kasta”, która…

23 sierpnia 2019
Read More >>

E-dowody wciąż ważne? Wystąpiła „nieścisłość formalno-techniczna”

&lt![CDATA[ Dzięki wprowadzonej poprawce warstwa elektroniczna dowodów osobistych zawiera wszystkie dane zawarte w warstwie graficznej, w tym nazwisko rodowe oraz imiona rodziców. W testach dotyczących wprowadzenia poprawki do Systemu Personalizacji Dokumentów uczestniczyły MSWiA, Ministerstwo Cyfryzacji, CPD, PWPW oraz Centralny Ośrodek Informatyki, czyli wszystkie podmioty zaangażowane w projekt e-dowód. Celem testów było sprawdzenie poprawności i skuteczności działania wdrażanej poprawki. Wszystkie dotychczas wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną są ważne i w…

23 sierpnia 2019
Read More >>

Prezydium KRS negatywnie ocenia kandydaturę członków na stanowiska SN

&lt![CDATA[ Zdaniem prezydium, członkowie Rady powinni dokładnie rozważyć, czy uzasadnione jest, aby w toku własnej kadencji w KRS sami zgłaszali się na wyższe stanowiska sędziowskie. Trwa procedura naboru na sześć wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do KRS, są m.in. kandydatury dwóch członków Rady: Rafała Puchalskiego i Dariusza Drajewicza. Ich decyzje o kandydowaniu do Sądu Najwyższego negatywnie ocenił już w poniedziałek w rozmowie z PAP…

23 sierpnia 2019
Read More >>

Nie pani Emilia, ale całe komando hejtu. Afera Piebiaka zatacza coraz szersze kręgi

&lt![CDATA[ Afera wokół skoordynowanej akcji hejterskiej w resorcie sprawiedliwości zatacza coraz szersze kręgi. Zdaniem naszych rozmówców sytuacja może przeistoczyć się w brudną wojnę nie tylko między PiS a opozycją, ale wewnątrz obozu rządzącego. Po złożeniu rezygnacji przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w resorcie Zbigniewa Ziobry lecą kolejne głowy. – Minister podjął decyzję o skróceniu delegacji sędziego Jakuba Iwańca do Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) – poinformował wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller. Jak…

23 sierpnia 2019
Read More >>

Wraca spór na temat wstrzymywania nominacji sędziów

&lt![CDATA[ Spór na temat tego, czy jakikolwiek sąd władny jest wstrzymać choćby czasowo proces nominacyjny sędziów, rozgorzał, kiedy na taki krok w połowie zeszłego roku zdecydował się Naczelny Sąd Administracyjny, badając odwołania uczestników konkursu do Sądu Najwyższego. Wydane wówczas postanowienie nie odniosło jednak skutku, gdyż prezydent i tak powołał sędziów SN. Teraz nad problemem pochylić ma się powiększony skład Sądu Najwyższego. A stanie się to za sprawą Izby Kontroli Nadzwyczajnej…

23 sierpnia 2019
Read More >>

Egzamin na prawo jazdy. Koniec z bardzo trudnymi manewrami lub obecnie niemożliwymi do wykonania

&lt![CDATA[ Projektowane przepisy m.in. korygują kryteria oceny zadań egzaminacyjnych przez likwidację konieczności wykonania manewrów obecnie niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania. Wprowadzono też rozwiązanie polegające na zakazie przeprowadzania przez egzaminatora więcej niż 9 części praktycznych egzaminów w ciągu dnia i pracy więcej niż 8 godzin dziennie w charakterze egzaminatora. To z kolei ma pozwolić egzaminatorom na przeprowadzanie egzaminów bez nacisków na zwiększenie zdawalności czy wydajności, dając tym samym czas na…

22 sierpnia 2019
Read More >>

Przemiana Łukasza Piebiaka: Od środowiskowego działacza do kadrowego sprawiedliwości w PiS

&lt![CDATA[ Atakował prezesów sądów, którzy nadużywali swojej pozycji, krytykował poprzednią Krajową Radę Sądownictwa za to, że jej wybory były nietransparentne, wreszcie wytykał poprzednim ekipom rządzącym w Ministerstwie Sprawiedliwości, że próbują niszczyć sędziowską niezawisłość i podporządkować sędziów władzy wykonawczej. Wszystko to skończyło się wraz z dojściem do władzy PiS i otrzymaniem posady w resorcie sprawiedliwości. Tak pokrótce można streścić przemianę, jaką przeszedł w ciągu ostatnich kilku lat Łukasz Piebiak, kiedyś aktywny…

22 sierpnia 2019
Read More >>

Co może grozić Łukaszowi Piebiakowi za inspirowanie hejtu na sędziów? Dymisja nie powinna kończyć sprawy

&lt![CDATA[ Wysyłanie e-maili mających skompromitować sędziów krytykujących zmiany przeprowadzone w wymiarze sprawiedliwości, rozsiewanie na ich temat plotek, wreszcie inspirowanie dziennikarzy przychylnych PiS do tworzenia materiałów mających takie osoby zdyskredytować. Tym miała się zajmować znana w świecie mediów społecznościowych kobieta o imieniu Emilia. A wszystko to miało się dziać, jak twierdzi portal Onet.pl, pod auspicjami podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka. Wczoraj do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. – Zażądałem wyjaśnień od…

22 sierpnia 2019
Read More >>

Komornik zbada czy roszczenie jest przedawnione

&lt![CDATA[ Dziś wchodzi w życie pierwsza część dużej reformy procedury cywilnej (Dz.U z 2019 r. poz. 1469). Największe emocje wywołuje podwyżka kosztów w postępowaniu cywilnym, ale zmiany obejmują także postępowanie egzekucyjne. Ogromną rewolucją jest nowe uprawnienie komorników sądowych, którzy zostali zobligowani do badania kwestii przedawnienia roszczenia. Zgodnie z nowym par. 2 art. 804 k.p.c., jeśli z treści tytułu wykonawczego będzie wynikać, że dochodzone roszczenie się przedawniło, a wierzyciel nie przedłożył…

22 sierpnia 2019
Read More >>

Rzecznik dyscyplinarny wyjaśnia korzystanie z mediów społecznościowych przez sędziów

&lt![CDATA[ O podjęciu czynności w sprawie korzystania przez sędziów z portali społecznościowych Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie. „W dniu dzisiejszym zarządziłem o podjęciu wstępnych czynności wyjaśniających (…) zmierzających do ustalenia, czy postępowanie sędziów sądów powszechnych, wbrew przepisowi (…) nakazującemu im wstrzemięźliwe korzystanie z mediów społecznościowych, mogło stanowić o wyczerpaniu znamion przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 par. 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych” – czytamy w…

22 sierpnia 2019
Read More >>