Co to jest kara umowna i jakie są jej rodzaje?

&lt![CDATA[ Kara umowna jest to zapłata określonej sumy, którą można zastrzec w umowie jako formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę tej kary, czyli nie jest tu dopuszczalny wybór pomiędzy wykonaniem zobowiązania a zapłatą określonej sumy. W razie niewykonania zobowiązania lub wykonania go nienależycie, wierzycielowi należy się kara umowna w wysokości zastrzeżonej, bez względu na…

6 lipca 2020
Read More >>

Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

&lt![CDATA[ Intercyza to nie tylko rozdzielność Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy. Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z treścią art. 31 par. 2 k.r.o. do majątku wspólnego…

5 lipca 2020
Read More >>

Andrzej Duda przedstawi projekt zmian w konstytucji wykluczający adopcję dziecka przez osobę w związku jednopłciowym

&lt![CDATA[ Ubiegający się o reelekcję prezydent w sobotę podczas konferencji prasowej na placu zabaw w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. „O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale – w tym aspekcie – wymagają one dopracowania” – zauważył. Jak dodał, szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci, kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej, „dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji”.  Uważam, że w polskiej konstytucji powinien…

5 lipca 2020
Read More >>

Sąd dyscyplinarny nie zgodził się na umorzenie sprawy sędziego Żurka

&lt![CDATA[ To jedna z dwóch spraw dyscyplinarnych Żurka rozpoznawanych w piątek przez katowicki sąd. Na obie – poza stronami postępowania – przyszli m.in. sędziowie wspierający Żurka, m.in. Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn. Podobnie jak inne osoby, nie weszli na posiedzenie, na które z powodu ograniczeń epidemicznych wydano tylko kilka kart wstępu. W opinii jednego z obrońców Żurka, mec. Mikołaja Pietrzaka, niewpuszczenie na salę rozpraw przedstawicieli organizacji społecznych i większej liczby…

4 lipca 2020
Read More >>

Uchwała o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT” nie dyskryminuje. Tak orzekł WSA w Krakowie

&lt![CDATA[ Postanowienie WSA zapadło na posiedzeniu niejawnym, jeszcze w drugiej połowie czerwca. W piątek o tym rozstrzygnięciu poinformował Instytut Ordo Iuris, który jako organizacja społeczna przystąpił do kilku takich spraw dotyczących tego typu uchwał samorządów zaskarżonych przez RPO. „Orzeczenie w sprawie gminy Lipinki jest pierwszym, które potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie mają charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób” – podkreślił Instytut Ordo…

4 lipca 2020
Read More >>

SN: Nie ma podstaw do wznowienia postępowania ws. adwokata powołującego się na uchwałę trzech Izb

&lt![CDATA[ Chodzi o kasację od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w sprawie warszawskiego adwokata, która została oddalona jako oczywiście bezzasadna postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. Jako podstawę wznowienia postępowania wnioskodawca wskazał uchybienie polegające na nienależytej obsadzie sądu i powołał się na uchwałę poszerzonego składu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. Z podjętej 23 stycznia br. uchwały trzech Izb SN – Karnej, Cywilnej i Pracy – wynikało…

4 lipca 2020
Read More >>

Odroczona sprawa dyscyplinarna sędziego Żurka ws. wypowiedzi nt. sędziego Zaradkiewicza

&lt![CDATA[ Podczas piątkowego posiedzenia sąd oddalił wnioski obrony, która domagała się wyłączenia składu orzekającego, a także przekazania sprawy do Sądu Najwyższego. Sąd odroczył sprawę do czasu rozpoznania zażalenia w tej drugiej sprawie. Jak mówił obrońca Żurka mec. Mikołaj Pietrzak, wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów katowickiego sądu nie ma charakteru osobistego i nie ma na celu kwestionowania wewnętrznej niezawisłości czy odwagi sędziów, lecz motywowany jest kwestiami proceduralnymi, instytucjonalnymi i ustrojowymi….

4 lipca 2020
Read More >>

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie, którą odebrano sędziemu Juszczyszynowi

&lt![CDATA[ Joanna S., bezrobotna z Lidzbarka Warmińskiego, wzięła 2 tys. zł pożyczki-chwilówki. Firma naliczyła jej drugie tyle prowizji. Gdy kobieta przestała spłacać pożyczkę firma pożyczkowa sprzedała jej dług kancelarii zajmującej się odzyskiwaniem długów, a ta firma wystąpiła do sądu. Sąd w Lidzbarku uznał, że kobieta ma spłacić 943 zł, odstąpił od spłaty prowizji uznając ją za rażąco wysoką. Joanna S. odwołała się od wyroku, bo chciała rozłożenia spłaty 943 zł…

4 lipca 2020
Read More >>

KE pozwała Polskę i Czechy do TSUE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

&lt![CDATA[ Komisja uważa, że przepisy krajowe obu państw naruszają prawodawstwo UE, m.in. regulacje dotyczące tymczasowego świadczenia usług i szczególnych wymogów w odniesieniu do niektórych zawodów związanych z opieką zdrowotną (Czechy i Polska) czy dotyczące specjalistów (Czechy). W przepisach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych UE wprowadziła nowy system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w całej UE. Założeniem jest automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE, co ułatwia specjalistom świadczenie usług w całej…

3 lipca 2020
Read More >>

Ustalenie stosunku służbowego sędziów: Do połowy lipca wyznaczono dziewięć spraw

&lt![CDATA[ O pozwach pisały w ostatnich miesiącach media, według których jest ich 15. Wnieśli je sędziowie związani ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” oraz ze Stowarzyszeniem Sędziów „Themis”. Pozwy dotyczą sędziów wyłonionych w postępowaniach przed aktualną Krajową Radą Sądownictwa i orzekających przede wszystkim w dwóch powstałych w 2018 r. izbach SN – Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbie Dyscyplinarnej, a także w Izbie Cywilnej. W pozwach wskazuje się, że…

3 lipca 2020
Read More >>