KRS zajmie się sprawą antysemickich wpisów sędziego Jarosława Dudzicza

&lt![CDATA[ We wtorek rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Na poprzedzającym je zebraniu prezydium w poniedziałek przyjęto stanowisko, zgodnie z którym prezydium zamierza wezwać sędziego Dudzicza do powstrzymania się od wykonywania mandatu członka Rady. Jak powiedział PAP przewodniczący KRS, ma to związek z doniesieniami dot. antysemickich wpisów, które miał umieszczać w internecie Jarosław Dudzicz. Sędzia Leszek Mazur poinformował też, że podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia zespół – pod…

16 października 2019
Read More >>

Prezydent podpisał nowelizację Prawa pocztowego

&lt![CDATA[ Przygotowana w resorcie infrastruktury ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne ma na celu umożliwienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Według noweli operator świadczący usługi doręczania paczek będzie musiał przekazywać wymagane informacje i dokumenty prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku, przekazywania informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego…

16 października 2019
Read More >>

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Przepisy mają wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców

&lt![CDATA[ Celom tym ma służyć m.in. zrównoważenie praw wykonawców i zamawiających, poprzez stworzenie katalogu tzw. klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych, czy częściowe płatności i zaliczki dla wykonawców w dłuższych umowach. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy. Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać ma też wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nowa ustawa ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych…

16 października 2019
Read More >>

SN umorzył sprawę pytania o powołanych w zeszłym roku sędziów SN

&lt![CDATA[ Pytanie odnosiło się do procedury powołania sędziów SN w zeszłym roku przez prezydenta, spośród kandydatów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowskich członków wybrał Sejm. „SN umorzył postępowanie w sprawie tego pytania. Ponieważ sędzia Wojciech Sych nie jest już sędzią SN, bo został wybrany do TK i zrzekł się urzędu sędziego SN, więc skutkowało to tym, iż taka osoba nie może być już wyznaczona do składu orzekającego SN i…

16 października 2019
Read More >>

Mucha: Opinia Rzecznika TSUE ws. SN nie jest wiążąca, budzi wiele wątpliwości [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Mamy Sąd Najwyższy, który w nowym składzie działa już od roku. Czy prezydent dokonał już jakichś podsumowań? Opinia publiczna dokonuje podsumowań. Oczywiście prezydent interesuje się działalnością SN i to weryfikujemy, na pewno oceniamy pozytywnie dwie sfery: powstanie Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jeśli można mieć poczucie niedosytu, to w kwestii liczby spraw nadzwyczajnych, jakie trafiają do SN. Jest ich za mało? Taka jest opinia prawników…

16 października 2019
Read More >>

Reklama wyrobu medycznego tylko z rzetelnymi informacjami

&lt![CDATA[ Wiadomo, że nie ma szans na jej uchwalenie w kończącej się właśnie kadencji Sejmu, ale resort zdrowia liczy, że przeprowadzenie teraz konsultacji pozwoli na szybsze prace w kolejnej. Nowa ustawa służyć ma przede wszystkim dostosowaniu rodzimych przepisów do unijnego rozporządzenia nr 2017/745. Jako podmiot odpowiedzialny za sprawy dotyczące wyrobów wskazano – bez zaskoczenia – prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To, co dla wszystkich najciekawsze,…

15 października 2019
Read More >>

Co innego NSA, co innego TSUE: PESEL i numer dowodu osobistego to jednak nie dane osobowe?

&lt![CDATA[ Informacja o zamiarze poszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie zbiegła się w czasie z opublikowaniem długo wyczekiwanego uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie legalności parkomatów, które wymagają wpisywania numerów rejestracyjnych aut. Sąd uznał w nim, że nie można mówić o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż numery rejestracyjne, przynajmniej w tej sprawie, w ogóle nie są danymi osobowymi. Przypomnijmy – skargę złożył mieszkaniec Warszawy, który uznał, że…

15 października 2019
Read More >>

SN: Publicysta Jaś Kapela miał prawo wykonać hymn Polski ze zmienionymi słowami

&lt![CDATA[ W 2015 r. w filmie zatytułowanym „Mazurek Kapeli – Polacy witają uchodźców!” Kapela wspólnie z trzema innymi osobami wykonał hymn Polski ze zmienionymi przez siebie słowami w sposób, który zachęcał do przyjmowania uchodźców. Zmieniony został m.in. refren, który w wykonaniu Kapeli brzmiał: „Marsz, marsz, uchodźcy / Z ziemi włoskiej do Polski”. Nagranie zostało opublikowane w serwisie Youtube. Sąd Rejonowy w Wołominie w 2016 r. uznał Kapelę winnym tego, że…

15 października 2019
Read More >>

Wtyczki społecznościowe i profile firmowe. Uważaj na RODO

&lt![CDATA[ Social media jako narzędzie promocji Przedsiębiorcy promując swoje towary lub usługi szeroko korzystają z możliwości, które przynosi ze sobą Internet. Od pewnego czasu wiele z tych działań przenosi się do mediów społecznościowych. Dają one możliwość skutecznej promocji, jak i dostęp do dokładnych danych statystycznych. Dzięki temu można na bieżąco optymalizować swoje działania i dopasowywać je do użytkowników. Dlatego standardem stają się profile firmowe na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Poza…

14 października 2019
Read More >>

W jakiej sytuacji może być orzeczony rozwód [WYWIAD WIDEO]

&lt![CDATA[ – Nie ma w polskim systemie prawnym możliwości podpisania rozwodu administracyjnego poza sądem – tłumaczy radca prawny Katarzyna Zdunek-Dróżdż. – Ale małżonkowie mogą złożyć pozew o rozwód i będzie on skuteczny, kiedy nastąpił pomiędzy nimi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi o rozpad więzi, które polskie prawo uznaje za więzi małżeńskie – emocjonalną, fizyczną i gospodarczą. Kiedy rozkład nastąpi w zakresie więzi gospodarczej? – Gdy małżonkowie nie prowadzą…

13 października 2019
Read More >>