Zatrzymywanie prawa jazdy po raz drugi w TK

I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy nakazujące zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Zdaniem Małgorzaty Manowskiej administracyjne zatrzymanie dokumentu niezależnie od wyniku postępowania karnego stwierdzającego winę kierującego jest sprzeczne z zasadą lojalności państwa wobec obywateli (art. 2 konstytucji), narusza prawo do sądu (art. 45) oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania, o której…

16 kwietnia 2021
Read More >>

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dowodach osobistych

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którą od 2 sierpnia w warstwie elektronicznej dokumentów znajdą się odciski palców, a do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza. Wnioski o wydanie takich dowodów nie będą mogły być składane online. Więcej informacji

15 kwietnia 2021
Read More >>