Dane osobowe przy sprzedaży węgla: Prezes UODO prosi MF o zmianę przepisów

&lt![CDATA[ UODO zaznacza, że przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. związane ze sprzedażą węgla, miały uprościć prowadzanie tej działalności, a doszło do zwiększenia obciążeń po stronie przedsiębiorców. Powodem jest szerszy zakres danych, jaki od początku 2019 roku muszą zbierać sprzedawcy od nabywców węgla. Jak wyjaśnia w piśmie UODO, za sprawą nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego w przypadku sprzedaży węgla osobom fizycznym, sprzedawca musi zebrać takie…

16 lutego 2019
Read More >>

Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania

&lt![CDATA[ W środę Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych opublikował komunikat, z którego wynika, że poznańskiemu sędziemu przedstawiono zarzuty dyscyplinarne dotyczące „naruszenia zasady apolityczności i obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim”. Żona prezydenta Poznania użyła wulgarnego słowa w przemówieniu wygłoszonym podczas demonstracji 8 marca 2017 roku. Po tej wypowiedzi anonimowa osoba zgłosiła sprawę policji. W maju ub. roku sąd rejonowy uznał Joannę Jaśkowiak winną popełnienia wykroczenia i wymierzył jej tysiąc złotych…

15 lutego 2019
Read More >>

UOKiK: Prawie połowa masek antysmogowych nie przeszła testów. Wcale nie chronią

&lt![CDATA[ Urząd po raz drugi sprawdził, czy maski antysmogowe – fachowo nazywane półmaskami filtrującymi – rzeczywiście chronią przed zanieczyszczeniami powietrza. Inspektorzy Inspekcji Handlowej pobrali do badania maski z 13 sklepów budowlanych i hurtowni w pięciu województwach. „Łącznie oceniliśmy 21 modeli: sześć tylko pod kątem oznakowania, a 15 wysłaliśmy do laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który sprawdził, czy spełniają trzy parametry: opór wdechu, przenikanie mgłą oleju parafinowego i przeciek wewnętrzny” –…

15 lutego 2019
Read More >>

Nowelizacja kodeksu cywilnego. Czy przeciętny obywatel ucierpi na zmianach?

&lt![CDATA[ Anatocyzm co do zasady w Polsce jest zabroniony. Kodeks cywilny przewiduje od tego zakazu trzy wyjątki. Pierwszy: gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację. Drugi dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki. Trzeci wyjątek zaś – ujęty w art. 482 par. 2 k.c. – zakłada, że dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. W przypadku…

15 lutego 2019
Read More >>

Krajowa Rada Prokuratury w zaniku. Instytucja stała się tworem fasadowym

&lt![CDATA[ Gdy pod koniec 2015 r. Zbigniew Ziobro i jego ekipa zabierali się do rewolucji w prokuraturze, wysokie miejsce na liście ich priorytetów zajmowało obalenie Krajowej Rady Prokuratury (KRP) w jej dotychczasowym wydaniu. 25-osobowa KRP, podobnie jak jej sędziowski odpowiednik, była amalgamatem czynnych polityków i śledczych z najwyższych szczebli, którzy w praktyce mieli kluczowy wpływ na dobór kadr i przetasowania w hierarchiach służbowych. To właśnie rada przedstawiała prezydentowi swojego kandydata…

14 lutego 2019
Read More >>

Pozew Iranu przeciwko USA w sprawie sankcji. MTS uznaje, że ma jurysdykcę

&lt![CDATA[ MTS uznał, że w tej sytuacji może wyrokować w kwestii ewentualnego odmrożenia tych aktywów na wniosek Iranu; strona amerykańska argumentowała, że sąd ten – główny organ sądowy ONZ – nie ma jurysdykcji w sporze z Teheranem o sankcje gospodarcze. Jak komentuje Reuters, wydanie wyroku w tej sprawie może potrwać wiele lat. Irańscy prawnicy zwrócili się w sierpniu do MTS, domagając się zwrotu aktywów państwowego banku Markazi (zamrożonych w 1983…

14 lutego 2019
Read More >>

„Apteka dla aptekarza”: 2018 r. przyniósł spadek liczby aptek w Polsce

&lt![CDATA[ W raporcie podniesiono, że ostatnie dwie dekady to okres silnego rozwoju rynku aptecznego w Polsce. W latach 2001-2017 rocznie przybywało w Polsce po kilkaset tego typu punktów. Ten „apteczny boom” – jak zauważono – skończył się jednak w 2018 roku, czyli po wejściu w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwanej potocznie w mediach „Apteką dla aptekarza”. W minionym roku liczba działających w Polsce aptek skurczyła się o 458 z 14…

14 lutego 2019
Read More >>

Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym

&lt![CDATA[ Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie (przede wszystkim refundowanych) to podstawowy obowiązek państwa. Nie można tolerować sytuacji, w której brakuje w kraju leków dla ciężko chorych ludzi, bo zostały przez zorganizowane grupy wyprowadzone za granicę na handel. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski. Ceny większości leków są w Polsce znacznie niższe niż w krajach Europy…

13 lutego 2019
Read More >>

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

&lt![CDATA[ Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Według nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nowela zakłada też powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego…

13 lutego 2019
Read More >>

Polska podtrzymuje w TSUE swoje stanowisko w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

&lt![CDATA[ We wtorek rano w Trybunale Sprawiedliwości UE rozpoczęło się posiedzenie dotyczące sprawy, jaką przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska. Chodzi o przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy których wiek przejścia sędziów SN w stan spoczynku został obniżony do 65 lat. Polska zmieniła już te przepisy, ale KE nie wycofała swojej skargi. Majczyna powiedział, że Polska podczas rozprawy podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie skargi KE dotyczącej SN i tego,…

13 lutego 2019
Read More >>