Sejmowa komisja za stanowiskiem o niekonstytucyjności przepisów o zwrocie kosztów za obrońcę

&lt![CDATA[ Komisja podczas wtorkowego posiedzenia zajmowała się m.in. propozycją stanowiska Sejmu dla TK w sprawie skargi konstytucyjnej, która trafiła do Trybunału w maju zeszłego roku. Dotyczy ona przepisów z Kodeksu postępowania karnego odnoszących się do zwrotu kosztów obrony – w sytuacji, gdy zostanie uwzględniona apelacja oskarżonego nie w zakresie przesądzenia jego winy, ale w odniesieniu jedynie do wymierzonej mu kary i jej złagodzenia. Sprawa, która trafiła do TK odnosiła się…

21 listopada 2018
Read More >>

Bodnar weźmie udział w wysłuchaniu publicznym komisji ds. wolności obywatelskich PE

&lt![CDATA[ Bodnar potwierdził w Radiu Zet, że wybiera się we wtorek na wysłuchanie publiczne organizowane przez komisję ds. wolności obywatelskich PE. „To jest wysłuchanie, które jest konsekwencją wcześniejszej wizyt przedstawicieli komisji w Polsce. Oni mają zlecenie ze strony PE, żeby przygotować raport na temat praworządności w ramach procedury art. 7 traktatu o UE” – powiedział. Zapytany, co powie na temat stanu praworządności w Polsce, odpowiedział: „powiem to, co mówię w…

20 listopada 2018
Read More >>

Gutowski, Kardas: „Dubler” w ogóle nie pasuje do sędziów SN [FELIETON]

&lt![CDATA[ Chcielibyśmy wierzyć, że wyrazem dyskursu jest stanowisko przedstawione na stronie internetowej SN, w części odnoszące się do fragmentów opublikowanego felietonu, (https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1349059,gutowski-i-kardas-o-powolaniach-do-sadu-najwyzszego.html) nota bene nie w pełni precyzyjnie wywodząc z jego treści określoną tezę: , w części zaś wykluczające możliwość przypisania statusu „dublerów” ostatnio powołanych sędziów oraz wskazujące, że to postanowienie NSA nie TSUE było podstawą kwestionowania statusu sędziów wskazanych przez „nową KRS”: Traktując pogląd wrażony przez Rzecznika Prasowego SN…

20 listopada 2018
Read More >>

CBOS: 53 proc. uważa, że Polska powinna uwzględniać zalecenia organów UE dot. reformy sądownictwa

&lt![CDATA[ CBOS zadał ankietowanym pytanie: „Unia Europejska ma zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna uwzględniać zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące reformy sądownictwa czy też nie?”. Na tak postawione pytanie 24 proc. odpowiedziała, że zdecydowanie tak, 29 proc., że raczej tak. Według 16 proc. badanych Polska „raczej nie powinna” uwzględniać zaleceń i postanowień, a według 15 proc., że „zdecydowanie nie powinna”. 16 proc. ankietowanych…

20 listopada 2018
Read More >>

Polska przekazała do KE informacje ws. realizacji decyzji TSUE

&lt![CDATA[ „Przekazaliśmy pakiet bardzo konkretnych działań” – podał zastrzegający anonimowość dyplomata. Według niego choć w polskim systemie prawnym do wprowadzenia postanowienia TSUE potrzebna byłaby nowelizacja, jednak i bez niej polskie władze mogą „uznać stan faktyczny” dotyczący sytuacji w Sądzie Najwyższym i nie podejmować działań (takich jak np. powoływanie nowych sędziów w miejsce tych odesłanych na emeryturę). Według źródła możliwe jest też podejście hybrydowe, zakładające jednocześnie uznanie stanu faktycznego w SN…

20 listopada 2018
Read More >>

Rządowi bardzo się śpieszyło więc posłowie przegłosowali ustawę dwa razy i złamali konstytucję

&lt![CDATA[ 6 listopada posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (dalej ustawa o BFG) rozpoczyna się z półgodzinnym opóźnieniem. Powód: konieczność wydrukowania dla wszystkich członków KFP treści poprawek. Posłowie wcześniej nie mieli możliwości zapoznania się z ich treścią. Część z nich protestuje, bo poprawki są obszerne, a materia skomplikowana. Najważniejsza jest poprawka nr 1. Umożliwia ona przejmowanie zagrożonych banków bez zgody podmiotu przejmowanego. Choć została…

20 listopada 2018
Read More >>

Sądowa golgota. Walka PiS z sędziami szkodzi nam – obywatelom

&lt![CDATA[ Na obecnym etapie sporu, jaki rząd toczy ze środowiskiem sędziowskim, możliwe są co najmniej dwa scenariusze: zawieszenie broni lub zaostrzenie konfliktu. Dla stabilności prawa oraz bezpieczeństwa prawnego obywateli lepszy byłyby ten pierwszy. Gdyby jednak spór miał eskalować, możemy mieć poważny kryzys. I nie chodzi tylko o pojedyncze sprawy poszczególnych obywateli, którzy będą mieć problem z uzyskaniem ostatecznego, niepodważalnego orzeczenia sądowego. Brak pewności co do prawidłowości obsady najważniejszego sądu w…

19 listopada 2018
Read More >>

Choroba nie zwalnia profesjonalnego pełnomocnika z obowiązku należytej staranności

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła sporu o zapłatę. Spółka domagała się od pozwanej uiszczenia zaległego zobowiązania. Strona powodowa chciała, by zagadnieniem zajął się Sąd Okręgowy, w tym celu złożyła apelację, niestety pełnomocnik powódki nie opłacił jej w terminie. Skutkiem czego apelacja została odrzucona zgodnie z artykułem 370 Kodeksu postępowania cywilnego. Jak tłumaczył prawnik, niespełnienie warunków formalnych spowodowane było chorobą, udokumentowaną zwolnieniem wystawionym przez lekarza. Termin do wniesienia opłaty upłynął bezskutecznie 9 kwietnia…

19 listopada 2018
Read More >>

KE w TSUE: Polska ustawa o SN narusza zasadę nieusuwalności sędziów. Zbyt szybko ich usunięto

&lt![CDATA[ W piątek rano w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu rozpoczęła się rozprawa w sprawie środków tymczasowych dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak mówił przedstawiciel Komisji Europejskiej Saulius Kaleda, polska ustawa o SN narusza zasadę nieusuwalności sędziów, podczas gdy jest ona jedną z tradycyjnych zasad wspólnych dla krajów, w których panują zasady państwa prawa. „Stanowi ona gwarancję niezawisłości sędziowskiej. KE utrzymuje, że zasada została naruszona, bo jedna trzecia składu…

17 listopada 2018
Read More >>

W TSUE wysłuchanie ws. ustawy o SN: Polska i KE przy swoich stanowiskach

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE na wniosek Komisji Europejskiej zdecydował w październiku o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Ta kwestia była tematem trwającego ponad dwie godziny wysłuchania w TSUE w Luksemburgu, które nie zakończyło się żadną decyzją. Ta zostanie wydana w najbliższym czasie. Głos najpierw zabrał przedstawiciel Komisji Europejskiej Saulius Kaleda, a po nim przedstawiciel Polski, Bogusław…

17 listopada 2018
Read More >>