Sejm: Podkomisja zajmie się reformą postępowań cywilnych

&lt![CDATA[ Pierwsze czytanie tego rządowego projektu odbyło się w środę. Projekt po sejmowej debacie trafił do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, która w czwartek przekazała go do stałej podkomisji zajmującej się nowelizacjami prawa cywilnego. „Projekt jest pokaźny. Myślę, że czeka nas kilka dni wytężonej pracy” – ocenił przewodniczący sejmowej komisji i jednocześnie szef podkomisji Arkadiusz Mularczyk (PiS). Jak przekazał, posiedzenia podkomisji wyznaczono na 6 i 7 marca – będą…

22 lutego 2019
Read More >>

Jest zgoda w sprawie przepisów ograniczających handel nielegalnymi papierosami

&lt![CDATA[ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dostosowuje prawo krajowe do dyrektywy 2014/40/UE. Zawiera on przepisy zobowiązujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych, przeznaczonych na polski rynek, do wystąpienia o niepowtarzalny identyfikator oraz o stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia, które mają służyć do monitorowania pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. Poseł Anna Kwiecień z PiS-u podkreśliła, że…

22 lutego 2019
Read More >>

Komisja finansów za prezydenckim projektem noweli w sprawie wsparcia kredytobiorców

&lt![CDATA[ Projekt przyjęto pod nieobecność przedstawicieli tzw. frankowiczów, którzy wcześniej opuścili posiedzenie komisji. Podsumowując prace przewodniczący komisji finansów publicznych Andrzej Szlachta (PiS) dziękował posłom i ministrom za zaangażowanie. „Mimo różnicy w niektórych obszarach myślę, że przyjęcie tego projektu jest takim pierwszym krokiem, aby pochylić nad sytuacją kredytobiorców” – ocenił Szlachta. Zanim komisja rozpatrzyła projekt, odrzuciła wniosek Pauliny Hennig-Kloski (N), by wystąpić do MSZ o opinię, czy zmiany są zgodne z…

22 lutego 2019
Read More >>

Ministerstwo Sprawiedliwości: Sędziowie pozytywnie oceniają zmiany kadrowe

&lt![CDATA[ „Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się. Pozytywnie oceniają je sami sędziowie, o czym świadczą najnowsze informacje roczne o działalności sądów rejonowych. Aż 96 proc. tego rodzaju raportów zostało pozytywnie zaopiniowanych, w tajnym głosowaniu, przez zebrania sędziów” – napisał resort w przesłanym w czwartek komunikacie. MS podkreśliło, że „na 318 sądów rejonowych w Polsce, tylko w 12 sądach (3,8 proc.) informacje roczne zostały zaopiniowane negatywnie”. Według…

22 lutego 2019
Read More >>

Iustitia: Przyjęcie raportów nie oznacza pozytywnej oceny pracy prezesów sądów

&lt![CDATA[ Sędziowie pozytywnie oceniają zmiany kadrowe – zapewniło w czwartek Ministerstwo Sprawiedliwości, powołując się na w większości pozytywne opinie sędziów o rocznych raportach z działalności sądów rejonowych. „Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się. Pozytywnie oceniają je sami sędziowie, o czym świadczą najnowsze informacje roczne o działalności sądów rejonowych. Aż 96 proc. tego rodzaju raportów zostało pozytywnie zaopiniowanych, w tajnym głosowaniu, przez zebrania sędziów” – napisał resort…

22 lutego 2019
Read More >>

W procesie Rywina sędzia nie była bezstronna. Proces zacznie się od nowa

&lt![CDATA[ Sąd Najwyższy uchylił wczoraj wyrok skazujący skompromitowanego producenta filmowego oraz lekarzy i adwokatów, którzy pomogli mu sfałszować historię choroby. Oznacza to, że sprawa wróci teraz do sądu rejonowego. Powodem, dla którego SN kazał powtórzyć postępowanie, były poważne wątpliwości co do bezstronności przewodniczącej składu orzekającego, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Dla przypomnienia – w 2016 r. warszawski sąd okręgowy skazał Rywina na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za zlecanie…

21 lutego 2019
Read More >>

Sąd każe zbadać, czy spot Jakiego był legalny

&lt![CDATA[ Chodzi o materiał opublikowany tuż przed pierwszą turą wyborów samorządowych, w których wiceminister sprawiedliwości startował na prezydenta miasta. RPO chciał, by prokuratora sprawdziła, czy materiał nie stanowił nawoływania do nienawiści na tle rasowym, etnicznym czy religijnym. Zgodnie z art. 256 k.k. grozi za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że decyzja o odmowie wszczęcia postępowania była przedwczesna, a poza tym prokuratura nie może odmówić zajęcia się…

21 lutego 2019
Read More >>

Czy Serwis YouTube traktować tak jak prasę. W tle problem z RODO

&lt![CDATA[ Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dziennikarz przygotowujący materiał o aferzyście najpierw uprzedza go o przetwarzaniu jego danych osobowych. Dlatego unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 przewidziało wyjątek wyłączający przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich spod wielu obowiązków. Zgodnie z art. 85 RODO państwa członkowskie powinny same uregulować ten wyjątek w krajowych przepisach. Polska zrobiła to w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018…

21 lutego 2019
Read More >>

Sejmowa komisja energii przyjęła nowelizację ustawy w sprawie cen prądu

&lt![CDATA[ Drugie czytanie projektu zaplanowane jest na środę wieczór. Projekt trafił do Sejmu jako poselski. Szef komisji Maciej Małecki (PiS), mówił w imieniu wnioskodawców, że proponowane zmiany mają na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i rozstrzygnięcie kwestii regulacji obszarów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, które po nowelizacji jednoznacznie zostaną w gestii Prezesa URE. Jak tłumaczył dyrektor departamentu energetyki i ciepłownictwa ME Tomasz Świetlicki, Komisja Europejska zgłosiła pewne obawy co do ingerencji…

21 lutego 2019
Read More >>

Prezydent powołał dwóch sędziów Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[ Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w środę; nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie. „To poprzez państwa służbę społeczeństwo wyrabia sobie opinię na temat wymiaru sprawiedliwości, czy Polska jest państwem sprawiedliwym, czy jest państwem, w której tej sprawiedliwości brakuje, a nawet, jak czasem mówią, wręcz jej nie ma. Nie ma się co oszukiwać. Cały czas ta ocena nie jest obecną dobrą. Ona musi…

21 lutego 2019
Read More >>