Powołanie sądów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw własności intelektualnych

&lt![CDATA[ Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego, który doprowadzi do powołania sądów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw własności intelektualnych. Rozumianych szeroko, bo trafią do nich zarówno spory dotyczące praw autorskich, własności przemysłowej, jak również nieuczciwej konkurencji. Ich rozstrzyganiem zajmą się wydziały sądów okręgowych w czterech miastach: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, a w drugiej instancji wydziały dwóch sądów apelacyjnych: Katowicach i Warszawie. – Początkowo rozważaliśmy utworzenie nawet ośmiu…

9 kwietnia 2019
Read More >>

Sejm wybrał, sejm przyjął: Nowy prezes UODO, 1100 zł dla każdego emeryta, ściganie mafii lekowej

&lt![CDATA[ SEJM WYBRAŁ • Nowy prezes UODO 221 posłów poparło kandydaturę rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Jana Nowaka na stanowisko nowego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. 67-letni Nowak nie ma wykształcenia prawniczego, jest inżynierem mechaniki precyzyjnej z dyplomem MBA. Pracuje jako dyrektor w UODO, od lat jest też radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Wola. SEJM PRZYJĄŁ • W maju 1100 zł dla każdego emeryta i…

9 kwietnia 2019
Read More >>

KRS: Rozważymy możliwość odwołania ws. ukarania sędzi Czubieniak

&lt![CDATA[ Na poniedziałkowym briefingu prasowym rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera poinformował, że Krajowa Rada Sądownictwa nie przyjęła jeszcze oficjalnego stanowiska ws. ukarania sędzi Aliny Czubieniak. Zaznaczył, jednak, że jeśli tylko Rada zapozna się z uzasadnieniem wydanego orzeczenia, to „rozważy możliwość złożenia odwołania” w sprawie dyscyplinarnej. W marcu Izba Dyscyplinarna SN wydała wyrok dyscyplinarny, w którym ukarała upomnieniem sędzię SO w Gorzowie Wlkp. Alinę Czubieniak za wydane w 2016 r. orzeczenie….

9 kwietnia 2019
Read More >>

Wywiadownie mogą utonąć w ochronie danych. Uczciwi nie uciekną pod parasol RODO

&lt![CDATA[ Branża informacji gospodarczej wstrzymała oddech. Jeśli kara miliona złotych nałożona na największego gracza utrzyma się, podważy to cały model biznesowy. W połowie marca Urząd Ochrony Danych Osobowych ukarał gospodarczą wywiadownię Bisnode za nieinformowanie przedsiębiorców o przetwarzaniu ich danych. Według UODO wysyłanie e-maili do firm, do których dało się to zrobić, i informacja na stronie WWW, to za mało. – Zarząd bacznie obserwuje, jak się potoczy ta sprawa – mówi…

9 kwietnia 2019
Read More >>

Komornik podaje zły adres, ale bank i tak blokuje konto

&lt![CDATA[ Problemem jest samo uzyskanie informacji, ponieważ brak procedur pozwalających wyjaśniać sprawy przez telefon. Jak mówili PAP i urzędnicy, i eksperci rynku finansowego, w lepszej sytuacji są dłużnicy, którzy mając problemy zamykają konto i wyjeżdżają z Polski, a komornik nie mogąc ich znaleźć, zamyka sprawę. Fundacja Pomocy Zadłużonym Eurolege poinformowała PAP, że na podstawie obserwacji kierowanych do fundacji spraw notuje „średnio miesięcznie kilkadziesiąt przypadków, gdzie egzekucja komornicza prowadzona jest na…

8 kwietnia 2019
Read More >>

Zachowek. Komu się należy i jak się go oblicza?

&lt![CDATA[ Z chwilą śmierci spadkodawcy spadek ulega otwarciu a spadkobiercy nabywają prawa do majątku spadkowego. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuki) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Te i kolejne zasady dotyczące spadku i dziedziczenia…

8 kwietnia 2019
Read More >>

Timmermans: Procedury dyscyplinarne wobec polskich sędziów wykraczają poza normy

&lt![CDATA[ Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, kandydat socjalistów na szefa przyszłej Komisji Frans Timmermans przebywa w niedzielę w Warszawie. Spotkał się on m.in. z liderem Wiosny Robertem Biedroniem. Podczas wspólnej konferencji prasowej Timmermans odniósł się m.in. do sytuacji w polskim sądownictwie. „Pracowałem nad tą sprawą ponad trzy lata i wszystkie dowody jasno wskazują, że sposób, w jaki działają polskie procedury dyscyplinarne wobec sędziów powoduje efekt mrożący i ma ich onieśmielać” – oświadczył…

8 kwietnia 2019
Read More >>

Bezczynność urzędnika wątpliwa, nawet jeśli sąd długo będzie trzymał skargę

&lt![CDATA[ Kobieta wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skarżąca wyjaśniła, że 18 lipca 2018 r. wystąpiła do WINB w Ł. o udostępnienie podstawowych informacji w trybie informacji publicznej. Od razu założyła, że nie otrzyma od niego odpowiedzi, gdyż organ uniemożliwia jej uzyskanie danych, które nie wymagają analizy bądź przetwarzania, a dla niej są jednak niezbędne. Podkreśliła, że skarga dotyczy naruszenia prawa przez…

7 kwietnia 2019
Read More >>

Dział spadku w sądzie [WNIOSEK PODZIAŁ SPADKU W SĄDZIE]

&lt![CDATA[ Co ma zawierać wniosek o dział spadku: określa się żądanie działu spadku, który obejmuje majątek wymieniony w spisie inwentarza, albo wskazany jako przedmiot działu,można też wskazać sposób dokonania działu (chociaż nie jest to konieczne),zamieszcza się dane dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, spisu inwentarza i testamentu (jeżeli był sporządzony),jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że stanowiła własność spadkodawcy,kwotą pieniężną oznacza się wartość dzielonej masy spadkowej. Informacje dla…

7 kwietnia 2019
Read More >>

Dział spadku – jak podzielić majątek między spadkobierców [CO TO JEST, JAK PODZIELIĆ MAJĄTEK SPADKODAWCY]

&lt![CDATA[ Wraz z zakończeniem trwania wspólności określa się wielkość sched spadkobierców. W tym celu określa się wartość całego majątku. Dział spadku może być dokonany w drodze umowy lub w drodze postępowania przed sądem. Ważne. Współspadkobiercy nie muszą dokonywać działu spadku. Ustawa nie nakłada na nich takiego obowiązku. Dział spadku może zostać dokonany długo po śmierci spadkodawcy, nie ma podanego terminu ostatecznego. Jeśli wszyscy spadkodawcy są zgodni co do zakresu i…

7 kwietnia 2019
Read More >>