Przyłębska: Gdyby każdy sędzia był odważny, mielibyśmy sprawiedliwe wyroki

&lt![CDATA[ „To nie jest łatwe, każdy z nas ma swoje słabości, z którymi musimy walczyć, ale jeśli zostajemy sędziami, to naszym podstawowym obowiązkiem jest podjęcie tego wysiłku. Musimy walczyć także ze swoim strachem. Jeśli sędzia się boi, przestaje być niezawisły. Jeśli zaczęłabym się bać, musiałabym się zrzec stanowiska. Oznaczałoby to, że można na mnie wywrzeć wpływ” – powiedziała prezes TK. Według niej „to byłby rodzaj korupcji, bo wywieranie nacisku, zastraszanie…

18 września 2018
Read More >>

Szczerski: Obwieszczenie prezydenta ws. wolnych miejsc na sędziów SN w terminie zgodnym z ustawą

&lt![CDATA[ Szczerski został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej, kiedy prezydent ogłosi obwieszczenie o wolnych stanowiskach na sędziów SN, na te miejsca, które się ostatnio zwolniły. Do SN wpłynęły w środę pisma Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Są…

18 września 2018
Read More >>

Kiedy świadek staje się podejrzanym?

&lt![CDATA[ Konwersja roli procesowej Nie we wszystkich sprawach karnych organ śledczy posiada od samego początku dowody wskazujące na winnego danego czynu. Często w celu ich zgromadzenia konieczne jest przesłuchanie świadków zdarzenia. W toku postępowania przygotowawczego i zgromadzonych dowodów może okazać się, że jeden z przesłuchiwanych świadków staje się podejrzanym. Wówczas dochodzi do zmiany roli procesowej tej osoby. Aby dana osoba stała się podejrzanym, muszą zostać jej przedstawione zarzuty popełnienia określonego…

17 września 2018
Read More >>

Spadki: Zapis windykacyjny alternatywą dla dziedziczenia

&lt![CDATA[ Żona otrzymuje w spadku dom, syn – samochód, córka – letnią posiadłość. Obrazek dobrze znany z amerykańskich filmów, jeszcze niedawno nie miał nic wspólnego z polską rzeczywistością. Polskie prawo spadkowe nie przewiduje bowiem możliwości powołania spadkobierców do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Wola zmarłego przeznaczająca ściśle określone rzeczy lub prawa konkretnym osobom traktowana jest raczej jako wskazówka co do podziału spadku. Jednak w żadnym wypadku nie wiąże bezwzględnie…

16 września 2018
Read More >>

Koszty komornicze 2019. Ile kosztują działania wobec dłużnika?

&lt![CDATA[ W trakcie postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności powstają wydatki komornicze. Zgodnie z ustawą w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą musi je pokryć. Szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów komorniczych wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub…

16 września 2018
Read More >>

Trzymanie zwierząt w niegodziwych warunkach jest formą znęcania się

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła 80-latka, zajmującego się hodowaniem gołębi. Emeryt miał pod opieką 340 ptaków, które trzymał w gołębniku, postawionym na należącej do niego działce oraz na strychu budynku, w którym mieszkał. Niestety przeprowadzona kontrola wykazała, że zwierzęta były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. 140 sztuk ulokowanych zostało w brudnym, pełnym odchodów pomieszczeniu bez specjalnych przegródek. Na podłodze znalezione zostały martwe egzemplarze. Strych, który stanowił schronienie dla 200 gołębi był wyposażony w…

16 września 2018
Read More >>

Szef MS powołał zespół doradczy ds. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów

&lt![CDATA[ Chodzi o opublikowane w piątek na stronie resortu zarządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie powołania „zespołu do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych”. W dokumencie wskazano, że zespół ten ma być organem pomocniczym ministra sprawiedliwości, a w jego skład wchodzić mają sędziowie: wiceszef MS Łukasz Piebiak (jako jego przewodniczący), dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS Paweł Zwolak, naczelnik wydziału ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w…

16 września 2018
Read More >>

Polska uznaje zarzuty KE wobec ustawy o SN za bezzasadne

&lt![CDATA[ Z dokumentu wynika, że Polska podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko i wniosła o umorzenie postępowania. 14 sierpnia KE zrobiła kolejny krok w procedurze naruszenia prawa UE wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. KE poinformowała wtedy, że pozostaje na stanowisku, iż ustawa jest niezgodna z prawem UE, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Dała wtedy Polsce miesiąc na odpowiedź. W odpowiedzi do KE z 2…

15 września 2018
Read More >>

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odwołana

&lt![CDATA[ Odwołanie nastąpiło w przededniu olbrzymich zmian jakie czekają rynek zamówień publicznych. Od 18 października 2018 r. wszystkie większe zamówienia (powyżej tzw. progów unijnych) muszą być udzielane w internecie. Od wielu miesięcy wiadomo już, że docelowy system e-Zamówień nie zostanie oddany na czas. Ministerstwo Cyfryzacji zbyt późno rozstrzygnęło bowiem przetarg na niego. UZP przygotowuje wariant tymczasowy czyli Miniportal. Wciąż jeszcze nie przedstawiano jednak nawet jego wersji testowej. Była już prezes…

15 września 2018
Read More >>

Prezes SO w Krakowie odpowiada RPO w sprawie przeniesienia sędziego Żurka

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczy przeniesienia sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego. Według prezes, przeniesienie było uzasadnione m.in. nadmiarem zaległych spraw w I wydziale, małą liczbą spraw w referacie sędziego i jego krótkim stażem orzeczniczym w pierwszej instancji. II wydział cywilno-odwoławczy SO jest sądem drugiej instancji, do którego trafiają odwołania od wyroków sądów rejonowych. Wydział…

15 września 2018
Read More >>