Kłopoty współczesnych prawników

&lt![CDATA[ W czasie konferencji zaplanowano trzy panele tematyczne. Pierwszy dotyczyć będzie etyki, drugi wykonywania zawodów, a trzeci – odpowiedzialności w zawodach prawniczych. Wystąpienia wygłoszą znawcy prawa z wielu polskich uczelni, a także Hans Petter Graver z uniwersytetu w Oslo. Nie zabraknie też przedstawicieli zawodów prawniczych, – radców prawnych, adwokatów, sędziów. Konferencja odbywa się w ramach cyklu „Radomskie Spotkania Prawników: Teoria – Dydaktyka – Praktyka. Wydarzenie patronatami honorowymi objęły: Prezydent Miasta…

12 stycznia 2019
Read More >>

Nie będzie kar dla sędziów Krupy i Frąckowiak za występ na Pol’and’Rock

&lt![CDATA[ Zakończyły się czynności wyjaśniające w sprawie popełnienia przez sędziów Monikę Frąckowiak i Arkadiusza Krupę przewinień dyscyplinarnych. W sierpniu 2018 r. podczas festiwalu muzycznego Pol’and’Rock Jerzego Owsiaka w Kostrzynie nad Odrą prowadzili symulację rozprawy sądowej. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik w pismie do sędziego zarzucił mu „uchybienie godności sprawowanego urzędu (…) poprzez użycie, w trakcie prowadzonej przez siebie parodii rozprawy sądowej, stroju urzędowego w postaci togi i łańcucha z wizerunkiem…

12 stycznia 2019
Read More >>

Uzależnienie od alkoholu to nie powód, by wysłać kierowcę na badania

&lt![CDATA[ Starosta skierował mężczyznę do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, by tam stwierdzono czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do kierowania przez niego pojazdami. Organ wskazał, że w uzyskanej od prokuratora opinii sądowo – psychiatrycznej lekarze potwierdzili rozpoznanie u kierowcy zespołu zależności alkoholowej. Zdaniem starosty, opinia uzasadniała zastrzeżenia, co do stanu zdrowia mężczyzny. Z tym nie zgodziło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które umorzyło postępowanie pierwszej instancji. Organ stwierdził, że opinia sądowo – psychiatryczna…

12 stycznia 2019
Read More >>

Informacje na wagę złotych. Dane łatwiej będą mogły być wykorzystywane do celów komercyjnych

&lt![CDATA[ Według luźnych szacunków Komisji Europejskiej biznesowy potencjał otwartych danych publicznych, czyli statystyk gospodarczych, wskaźników środowiskowych, wykresów czy cyfrowych map możliwych do wykorzystania przez każdego, szacowany jest dziś na przeszło 55 mld euro. Tylko w Polsce sektor ten w przyszłym roku ma być wart w przybliżeniu ok. 1,2 mld euro. Na automatycznie aktualizowanych danych wytworzonych i zbieranych przez miejskich przewoźników bazuje np. popularna aplikacja pozwalająca zaplanować podróż komunikacją publiczną jakdojade.pl….

11 stycznia 2019
Read More >>

Niewiele firm korzysta z usług prawnika

&lt![CDATA[ Mimo tych deklaracji, jak pokazała ankieta, tylko 8 proc. respondentów posiada własny dział prawny. Nieco więcej wykupiło ubezpieczenie ochrony prawnej lub abonament prawniczy (odpowiednio 10 i 11 proc.) Ponad jedna czwarta (27 proc.) badanych firm stale współpracuje z kancelarią lub prawnikiem. Największy odsetek (31 proc.) korzysta z usług prawnych tylko, gdy zajdzie taka potrzeba. – Bardzo często przedsiębiorcy przychodzą do prawnika z zaawansowanymi problemami. Tymczasem wielu z nich udałoby…

11 stycznia 2019
Read More >>

Google wykasuje linki, ale tylko w UE

&lt![CDATA[ Prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał właśnie dwie ważne opinie dotyczące prawa do bycia zapomnianym. Od 2014 r., kiedy to zapadł precedensowy wyrok w sprawie Google Spain (sprawa nr C-131/12) wiadomo, że każdy kto ma uzasadniony interes może domagać się zniknięcia z wyników wyszukiwania. W dwóch trwających przed TSUE postępowaniach zostaną doprecyzowane związane z tym kwestie. W pierwszym z nich chodzi o skargi czterech osób,…

11 stycznia 2019
Read More >>

„Kilometrówki” dla sędziów mają zostać zmniejszone

&lt![CDATA[ Według informacji PAP wytyczne ministra sprawiedliwości obniżające stawki sędziowskich „kilometrówek” są już gotowe i czekają na podpis ministra. Chodzi o zwrot kosztów przejazdu do pracy tym sędziom, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie tam własnym samochodem. „Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych, co jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszeń sędziowskich, m.in. Iustitii i Themis, które poparły żądania podwyżek płac dla…

11 stycznia 2019
Read More >>

Krajowa Rada Sądownictwa będzie nadzorować ochronę danych w sądach

&lt![CDATA[ Według rządowego przedłożenia Krajowa Rada Sądownictwa miałaby sprawować „nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie postępowań”. Propozycja ta wzbudziła wątpliwości Mirosława Suchonia z Nowoczesnej, który pytał, „w jakim celu wprowadzono nadzór KRS nad niezależnymi sądami”. „Wydaje mi się to daleko posuniętym rozwiązaniem, (…) ja uważam, że jest to raczej przejaw jakiegoś kompleksu wobec…

11 stycznia 2019
Read More >>

KGP: W ubiegłym roku zgłoszono prawie 800 tys. przestępstw. Wzrosła ich wykrywalność

Z danych przekazanych PAP przez KGP wynika, że w ubiegłym roku zgłoszono około 796 tys. przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 proc. i wyniosła 74,1 proc. Jak podkreśliła Komenda Głowna Policji, niemal pięcioprocentowy spadek odnotowano w kategorii przestępstw najbardziej dokuczliwych dla obywateli (m.in. bójki i pobicia, rozboje, kradzieże – PAP). W ubiegłym roku popełniono ich prawie 23,5 tys. podczas, gdy w roku 2017 –…

10 stycznia 2019
Read More >>

Spór o wpływy w SN na nowych torach. Prof. Zaradkiewicz pozywa Sąd Najwyższy

W sprawie wszczętej pozwem prof. Zaradkiewicza zostało wydane już postanowienie zabezpieczające. Zgodnie z nim sędzia ma być wyznaczany do składów orzekających. – Z pewnością mamy tutaj do czynienia z precedensem – zauważa Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN. I od razu zaznacza, że SN nie zgadza się z tym orzeczeniem. – Dlatego też I prezes SN złożyła już na nie zażalenie. Jednak szanujemy wszystkie orzeczenia sądowe i dlatego zostanie ono wykonane…

10 stycznia 2019
Read More >>