Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę na dożywocie

&lt![CDATA[ SN wydał orzeczenie po rozpoznaniu wniosku prokuratury o wznowienie postępowania w sprawie Kraski. Wniosek ten został później wycofany przez prokuraturę. Skazany nie wyraził jednak zgody na wycofanie tego wniosku i w związku z tym – zgodnie z przepisami – SN musiał go rozpoznać. „Postępowanie prokuratury w tej sprawie było dalece zmienne. Na przestrzeni niespełna pół roku organ ten zajmował diametralnie rozbieżne stanowiska i to w sprawie o najwyższej wadze,…

9 października 2019
Read More >>

Wyrok w sprawie molestowania ministranta przez księdza. Sąd: Wykorzystywanie seksualne dzieci niczym nie różni się od tortur

&lt![CDATA[ Wyrok jest prawomocny. W lipcu 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał byłemu księdzu Andrzejowi S. przeprosić pisemnie byłego ministranta Marka Mielewczyka (zgodził się na podanie nazwiska – PAP) za „naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej”. Powód domagał się też zapłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia, ale sąd tego żądania nie uwzględnił. Mielewczyk, oprócz b. kapłana (Andrzej S. został wydalony ze stanu kapłańskiego w 2016 r.)…

9 października 2019
Read More >>

TSUE zmienia internet. Zbliża się prewencyjna cenzura komentarzy?

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że sądy mogą nakazać dostawcy usług hostingowych usuwanie nielegalnych treści – i to na całym świecie (wyrok z 3 października, C-18/18). Orzekając w sprawie przeciwko Facebookowi, dopuścił nakazanie kasowania pojawiających się wpisów identycznych i równoznacznych z tymi, które sąd uzna za bezprawne (np. zniesławiające). – To bez wątpienia wyrok istotny dla napięć między prawem do wolności wypowiedzi a jej ograniczaniem w internecie – uważa…

8 października 2019
Read More >>

Sądy na krawędzi katastrofy. Tak źle jeszcze nie było

&lt![CDATA[ Z przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opracowania danych Ministerstwa Sprawiedliwości wyłania się smutny obraz polskiego sądownictwa: orzekający mają coraz więcej pracy i nie są w stanie temu podołać (patrz: grafika). – Pracujemy bardzo ciężko. Jednak prawda jest taka, że nie dostajemy żadnych narzędzi, które pozwoliłyby nam opanować stale rosnący wpływ spraw do sądów. Mało tego. Rządzący swoimi działaniami powodują w sądach chaos, co musi przekładać się przecież na…

8 października 2019
Read More >>

Będzie wyrok TSUE w sprawie zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku

&lt![CDATA[ Orzeczenie TSUE będzie dotyczyło ustawy z lipca 2017 roku, która ustanowiła nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku polskich sędziów. Zgodnie z nią, wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chociaż wcześniej wynosił on 67 lat dla obu płci. Zdaniem Komisji Europejskiej przepisy obniżające wiek emerytalny, które przyznały ministrowi sprawiedliwości…

8 października 2019
Read More >>

W KE trwają prace nad skargą do TSUE wobec Polski

&lt![CDATA[ „Rzeczywiście, jest taki projekt, którego autorem jest wiceszef KE Frans Timmermans. We wtorek o sprawie będą dyskutowali szefowie gabinetów komisarzy, a w środę komisarze na cotygodniowym kolegium. Timmermans jest inicjatorem tego, żeby to zostało zaakceptowane przez kolegium 9 października. Skarga nie jest jednak jeszcze przesądzona” – powiedział PAP unijny dyplomata. Z polskich źródeł dyplomatycznych wynika, że Timmermans chce, aby skarga była rozpatrywana w trybie przyspieszonym. Polscy dyplomaci wskazują jednak,…

8 października 2019
Read More >>

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury w związku z tzw. aferą hejterską

&lt![CDATA[ Wcześniej w związku z tzw. aferą hejterską prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz pozwał m.in. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, b. pracowników resortu oraz niektórych sędziów za „szerzenie zorganizowanej nienawiści wobec niego i środowiska sędziowskiego”. O skierowaniu zawiadomienia do prokuratury, Iustitia poinformowała w piątek na stronie. „Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich +Iustitia+ skierował zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dotyczące działania grupy przestępczej…

5 października 2019
Read More >>

KPK po zmianach. Co przyniesie szósta nowelizacja procedury karnej?

&lt![CDATA[ W sobotę wchodzi w życie zasadnicza część nowelizacji kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Jeśli więc na ten dzień przypadać będzie koniec terminu na złożenie pisma procesowego, nie trzeba już będzie gnać na pocztę. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 123 par. 3 k.p.k. będzie można spokojnie poczekać z tym do poniedziałku. Analogiczne rozwiązania obowiązują już od jakiegoś czasu w procedurze cywilnej i administracyjnej, ale dotąd Ministerstwo…

4 października 2019
Read More >>

Iustitia: Prezes Markiewicz pozywa MS i sędziów w związku z tzw. aferą hejterską

&lt![CDATA[ Według stowarzyszenia, pozew przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez szefa MS, oraz byłemu wiceministrowi Łukaszowi Piebiakowi, sędziemu Jakubowi Iwańcowi, b. prezesowi Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiuszowi Cichockiemu, byłemu szefowi biura KRS Tomaszowi Szmydtowi oraz prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i członkowi KRS Rafałowi Puchalskiemu, wpłynął w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Powód domaga się od pozwanych przekazania 50 tys. zł na rzecz Fundacji Dom Sędziego Seniora oraz publikacji przeprosin…

4 października 2019
Read More >>

SO w Warszawie: W pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęło ponad 1600 spraw frankowiczów

&lt![CDATA[ „W pierwszym półroczu 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, do wydziałów pierwszoinstancyjnych (a zatem w sprawach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75 000 zł) wpłynęło 1617 spraw oznaczonych w statystyce symbolem 049cf, który to symbol dotyczy spraw o roszczenia z umów frankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego” – poinformowała PAP Urbańska. Dodała, że według ostatnich danych z 30 czerwca br., w Sądzie Okręgowym w Warszawie (w pierwszej instancji) było…

4 października 2019
Read More >>