Ziobro: Nie widzę powodu, abyśmy nie mogli zadać takiego pytania jak Niemcy polskiemu TK

&lt![CDATA[ Ziobro jako prokurator generalny w środę wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia br. Pismo Ziobry rozszerzające tamten sierpniowy wniosek zostało zamieszczone na stronach Trybunału Konstytucyjnego – wpłynęło do TK 5 października….

18 października 2018
Read More >>

Adwokatura szuka chętnych do monitorowania wyborów

&lt![CDATA[ Większość izb adwokackich rozesłała do swoich członków e-maile z takim apelem, a warszawska izba nawet opublikowała go na swojej stronie: „Na prośbę Pana Prezesa adw. Jacka Treli zwracamy się do Członków Izby o rozważenie możliwości pełnienia dyżurów adwokackich w dniach wyborów samorządowych (21.X i 4.XI br.). Podczas tychże świadczyliby Państwo nieodpłatnie pomoc w kwestiach związanych z prawem wyborczym i z przebiegiem wyborów w poszczególnych komisjach wyborczych. Dyżury mogłyby się…

17 października 2018
Read More >>

Łapówkarze na celowniku Ziobry. Przyjęcie korzyści majątkowej będzie zbrodnią

&lt![CDATA[ – Łapownictwo wielkich rozmiarów jest karane zbyt pobłażliwie. Aferzyści muszą się bać – tłumaczy DGP minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Dziś za wzięcie łapówki o znacznej wartości (powyżej 200 tys. zł) grozi od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Dotychczas najczęściej kończyło się na „zawiasach”. W 2016 r. spośród 338 skazanych za przyjmowanie korzyści majątkowych za kratki trafiło zaledwie 20, 290 usłyszało wyrok w zawieszeniu, zaś pozostali zostali…

17 października 2018
Read More >>

Szymański: W Brukseli nieporozumienie ws. powoływania sędziów do SN

&lt![CDATA[ „Dyskusja koncentrowała się wokół tego, w jaki sposób rozumiemy proces nominowania sędziów do Sądu Najwyższego. W Brukseli mamy do czynienia z bardzo poważnym nieporozumieniem. Bardzo wielu polityków jest przekonanych, że nominacje do SN odbywają się na określone stanowiska sędziów, co nie jest prawdą. To jest oczywisty błąd faktyczny” – mówił dziennikarzom Szymański. Jak relacjonowali dyplomaci, kontrowersje wśród krajów członkowskich UE na wtorkowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, na którym omawiano…

17 października 2018
Read More >>

Tajemnicę zawodową ma uchylać klient

&lt![CDATA[ To część jednej z największych w ostatnich latach reform prawa podatkowego, której sztandarowym hasłem jest walka z nieuczciwą optymalizacją. Jak pisaliśmy pod koniec sierpnia, adwokaci i radcowie prawni doradzający w sprawach skarbowych i karnoskarbowych zarzucili Ministerstwu Finansów, że pod przykrywką uszczelniania systemu podatkowego chce zmusić ich do denuncjowania własnych klientów. Zgodnie z przepisami, które niedawno trafiły do Sejmu, profesjonalni prawnicy będą zobowiązani powiadamiać szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o…

16 października 2018
Read More >>

„Realne postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu”. Mazur: Uchwały sędziów apelacji krakowskiej są niezwykle daleko idące

&lt![CDATA[ Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie przyjęli w piątek dziewięć uchwał, w których m.in. krytycznie oceniają proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego oraz kwestionują konstytucyjność nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie krakowskiej apelacji wyrazili też dezaprobatę wobec powołania w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 sędziów SN, pomimo zabezpieczeń zastosowanych wobec tej procedury przez Naczelny Sąd Administracyjny. „Działanie Prezydenta RP, podejmowane wbrew Konstytucji RP, destabilizuje sytuację prawną i obniża zaufanie do sądów…

16 października 2018
Read More >>

Reprywatyzacja w Warszawie: Straty niech liczą eksperci, nie politycy

&lt![CDATA[ Aby wykazać, ile straciła Warszawa, najpierw należałoby obliczyć koszt uczciwej reprywatyzacji z uwzględnieniem hipotek. Dopiero porównanie tego wyniku z wartościami wynikającymi z obecnego, patologicznego sposobu rozliczeń mogłoby być podstawą do ustalenia przybliżonych strat. Sprawa odszkodowań historycznych – wojennych i reprywatyzacyjnych – w ostatnich miesiącach dość często jest podnoszona przez polityków i dziennikarzy. 8 października ukazał się raport komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, który miał pokazać, ile kosztowała warszawiaków dzika…

15 października 2018
Read More >>

(Prawie) każdy musi przedstawić dokument na żądanie sądu

&lt![CDATA[ Już w treści pozwu powód może zamieścić wniosek o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu lub zażądanie na rozprawę dowodów (w tym właśnie dokumentów) znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. W toku postępowania strony mogą przytaczać dowody aż do zamknięcia rozprawy. Każdy czyli kto? Uprawnienie jednej ze stron do żądania przedstawienia dokumentu, stanowiącego dowód w sprawie, wiąże się z obowiązkiem drugiej strony…

14 października 2018
Read More >>

Szef KRS: Po decyzji TSUE o środku zabezpieczającym wobec Polski będziemy konsultować się z rządem

&lt![CDATA[ Zapytany, co zrobi KRS, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosuje środek zabezpieczający, powiedział, że ponieważ to są procedury, „one są oparte na przepisach, to że dokonuje się jakiejś interpretacji, wykładni tych przepisów i szuka się sposobów osiągania stawianych celów, możliwości działania, to nie jest nic nieoczekiwanego”. „W postępowaniu przed TSUE stroną nie jest KRS tylko państwo polskie. Kierownictwo państwa poprzez swoje agendy – a KRS do nich nie należy…

13 października 2018
Read More >>

Transgraniczne naruszenie unijnego znaku towarowego – przed którym sądem pozwać współodpowiedzialnych?

&lt![CDATA[ Sprawy z zakresu unijnych znaków towarowych należą do jurysdykcji wyłącznej sądów państw członkowskich, które zostały powołane celem rozpoznawania tego typu sporów. Zakres działania takich sądów reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Przepis art. 125 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że (co do zasady), postępowania, których przedmiotem jest naruszenie unijnego znaku towarowego toczą się przed sądami…

13 października 2018
Read More >>