Zbliża się termin zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego. To ostatni moment, by uniknąć kary

Spisałeś się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021? Jeśli nie, czas na to masz tylko do końca września, czyli do czwartku, do północy włącznie. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Więcej informacji

29 września 2021
Read More >>

Jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne

Każdy, kto chce pozyskać dane geodezyjne i kartograficzne musi pamiętać, że taka usługa jest płatna. Tylko podmioty realizujące zadania publiczne mogą liczyć na zwolnienie z opłaty. W tym poradniku dowiecie się, jak pozyskać takie dane z różnych urzędów. Więcej informacji

27 września 2021
Read More >>

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Więcej informacji

26 września 2021
Read More >>

Jak zapewnić skrócony odpoczynek tygodniowy

Kodeks pracy wyjątkowo tylko pozwala na zapewnienie pracownikowi mniej niż 35 wolnych godzin. Przepisy nie dają jednak odpowiedzi na wszystkie pytania. Autorem tekstu jest Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP i SN. Więcej informacji

26 września 2021
Read More >>

Zasady wykonywania pracy zdalnej z zagranicy

Praca zdalna stała się na tyle popularna i korzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, że coraz więcej firm decyduje się na umożliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej z zagranicy. To, co jeszcze niedawno było postrzegane jako niemożliwe do zrobienia, następnie było wprowadzane przez pojedynczych pracodawców i traktowane jako szczególny benefit, dziś jest codziennością praktycznie każdego dużego, międzynarodowego pracodawcy. Więcej informacji

25 września 2021
Read More >>

Co się stało z dyrektywą cyfrową

Mimo zakreślenia przez Unię Europejską terminu do 7 czerwca 2021 roku Polska nie wprowadziła ustawy dostosowującej krajowe przepisy prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. Przedmiotem dyrektywy są przede wszystkim prawa autorskie i prawa pokrewne na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy wielokrotnie konsultowane z organizacjami twórczymi, dalej nie znajdują swojego odzwierciedlenia w ścieżce legislacyjnej. Więcej informacji

25 września 2021
Read More >>