Stępkowski: Jestem przeciwnikiem siłowego wprowadzania porządków Zgromadzenia SN

&lt![CDATA[ Zapewnił przy tym, że będzie starał się robić wszystko, aby zgromadzenie to przebiegało sprawnie. Zwrócił też uwagę, że z uwagi na dotychczasowe doświadczenia „nie należy mieć nierealistycznych oczekiwań”. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN od 8 maja obradowało w celu wyboru pięciu kandydatów na I prezesa SN. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN. W ubiegłą…

21 maja 2020
Read More >>

Ministerstwo Sprawiedliwości podało termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego

&lt![CDATA[ Jak dodano w komunikacie, nowy termin egzaminów minister sprawiedliwości wyznaczył po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. „Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego” – poinformował resort sprawiedliwości. Jak sprecyzowało MS, dotyczy to „zwłaszcza powierzchni sal,…

21 maja 2020
Read More >>

NSA o ustawie ws. wyborów: Zbyt wiele kwestii powierzono władzy wykonawczej i marszałkowi Sejmu

&lt![CDATA[ W czwartek ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego mają się zająć trzy połączone komisje senackie – ustawodawcza, praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Opinie i ekspertyzy do ustawy przygotowało w sumie kilkanaście instytucji i organizacji, wszystkie dostępne są na stronie internetowej Senatu. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski ocenił, że…

21 maja 2020
Read More >>

Służba Więzienna: Od początku roku prawie 70 prób przemytu do zakładów karnych

&lt![CDATA[ Jak przekazał ppłk Bartłomiej Turbiarz, mimo trwającej epidemii koronawirusa i wprowadzonych w więzieniach obostrzeń, Służba Więzienna nie ma mniej pracy. „Osoby chcące przemycić na teren więzień przedmioty niedozwolone nie zwalniają tempa i wpadają na coraz to nowe pomysły” – podkreślił. W 46 przypadkach były to narkotyki, w pozostałych – inne przedmioty, głównie telefony komórkowe i karty pamięci. „Robimy wszystko, aby przemytów przedmiotów i substancji niedozwolonych na teren więzień było…

20 maja 2020
Read More >>

NSA krytykuje nową ustawę wyborczą PiS [NEWS DGP]

&lt![CDATA[ Choć NSA nie kwestionuje samej potrzeby uchwalenia specustawy dotyczącej wyborów prezydenta w 2020 roku, to znaczącą część obecnych zapisów uznaje za sprzeczną z konstytucją. To pierwsza z serii opinii, które zamówił Senat w kontekście prac nad nowymi regulacjami wyborczymi. NSA co prawda stwierdza, że opiniowana ustawa “budzi mniej zastrzeżeń konstytucyjnych” niż obecnie obowiązująca ustawa z 6 kwietnia br. o wyborach korespondencyjnych, ale jednocześnie dodaje, że proponowane regulacje wymagają “koniecznych…

20 maja 2020
Read More >>

Czy Polska jest zobowiązana natychmiast wykonać postanowienie TSUE? Bodnar do TK: Wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne

&lt![CDATA[ Jak przypomniał RPO w komunikacie na swej stronie, „chodzi o pytanie, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. „Postępowanie powinno ulec umorzeniu w całości z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia” – ocenił Rzecznik. Jednocześnie Rzecznik, informując o zgłoszeniu udziału w postępowaniu przed TK, zapowiedział, że uzasadnienie pisemne swego stanowiska o niedopuszczalności rozstrzygania pytania sędziów z Izby Dyscyplinarnej SN przedstawi w ciągu 30 dni od…

20 maja 2020
Read More >>

Wybory niezagrożone, jeśli nie czytamy Konstytucji „do góry nogami” [OPINIA]

&lt![CDATA[ Możliwe są dwa rodzaje wyborów prezydenckich: albo 100/75 dni (wybory terminowe) albo 14/60 dni (wybory przedterminowe). Tak stanowi Konstytucja i w ślad za tym kodeks wyborczy. Pierwsze zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta (art. 128 ust. 2 in pr. Konstytucji i art. 289 § 1 kodeksu wyborczego). Drugi rodzaj wyborów Marszałek…

20 maja 2020
Read More >>

SN: Nie będzie wyłączenia sędziego na podstawie uchwały trzech izb

&lt![CDATA[ Jak wynika z uzasadnienia postanowienia SN uznał, że we wniosku nie uargumentowano dostatecznie zasadności wyłączenia sędziego od orzekania w konkretnej sprawie. Zdaniem SN wnioskodawca nie wykazał okoliczności, które wskazywałyby na brak niezawisłości sędziego. Postanowienie to wydał w poniedziałek jednoosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na posiedzeniu niejawnym. Podczas rozpatrywania przez sąd apelacyjny zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania karnego wykonawczego obrońca skazanego złożył wniosek o wyłączenie sędziego…

20 maja 2020
Read More >>

Elektryczne hulajnogi będą uregulowane. Projekt określa maksymalną prędkość i zasady poruszania się po chodniku

&lt![CDATA[ Zacznijmy zatem od wagi w sensie dosłownym. Z definicji urządzeń transportu osobistego (dalej UTO), do których zalicza się gadżety napędzane silnikiem elektrycznym takie jak hulajnogi, segwaye czy monocykle, zniknęło ograniczenie co do maksymalnej masy. Wcześniej do tej kategorii miały się zaliczać sprzęty ważące nie więcej niż 25 kg. Przeciwko temu protestowali prywatni użytkownicy droższych modeli, w których są zamontowane wydajne, ale ciężkie akumulatory. Z drugiej strony projektodawca nie zdecydował…

19 maja 2020
Read More >>

Szykuje się kolejne starcie w SN

&lt![CDATA[ Aleksander Stępkowski zadeklarował wiarę, że „w atmosferze odpowiedzialności za dobro wspólne, którym jest Rzeczpospolita, i za dobro SN” Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie w stanie dokończyć procedurę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Stępkowski zaplanował, że kandydaci zostaną wyłonieni w ciągu maksymalnie dwóch dni. To może się jednak nie udać, gdyż tzw. starzy sędziowie nie zamierzają składać broni. Na początek mają się domagać zwołania na nowo Zgromadzenia Ogólnego. Bo w…

19 maja 2020
Read More >>