RPO do premiera: Obowiązek noszenia maseczek wprowadzono niezgodnie z zasadami

&lt![CDATA[ Jak zaznaczył, zgodnie z konstytucją obowiązek ten powinna przewidywać ustawa, a nie rozporządzenie rządu. W konsekwencji Bodnar zaapelował do premiera o zainicjowanie działań legislacyjnych, które doprowadzą do zgodności z konstytucją przepisów w tej sprawie. O piśmie Rzecznika od premiera poinformowało w środę biuro RPO. Podkreślono, że jest to już kolejne wystąpienie Rzecznika do szefa rządu w tej sprawie, a RPO nie kwestionuje zasadności powszechnego stosowania maseczek jako jednego ze…

15 października 2020
Read More >>

PK skierowała wniosek o uchylenie immunitetu sędziego z Rybnika

&lt![CDATA[ Śledczy zamierzają przedstawić sędziemu zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. „Sędzia Ryszard F. – Przewodniczący jednego z Wydziałów Sądu Okręgowego w Rybniku został wczoraj wieczorem zatrzymany w związku ujęciem go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Przeprowadzone badanie wykazało u sędziego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu” – poinformowała PK w przesłanym PAP komunikacie….

15 października 2020
Read More >>

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN: Sędzia Beata Morawiec nie może orzekać

&lt![CDATA[ Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek wieczorem w jednoosobowym składzie sędziego Adama Tomczyńskiego nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura, która zamierza postawić sędzi m.in. zarzuty korupcyjne. Sąd Najwyższy postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc. Sędzia Morawiec powiedziała w środę w TOK Fm, że we wtorek wydała jeden wyrok. W środowej rozmowie z PAP…

15 października 2020
Read More >>

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk wybrany na wiceprzewodniczącego KRS

&lt![CDATA[ Mularczyk został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady w miejsce sędziego Dariusza Drajewicza, który w lutym zrezygnował z tej funkcji. Za kandydaturą Mularczyka zagłosowało 12 członków KRS, 7 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady kandydował również sędzia Paweł Styrna, który uzyskał 11 głosów. Poseł Arkadiusz Mularczyk został wybrany na członka KRS przez Sejm w końcu listopada ub.r. Jest prawnikiem i adwokatem, a od 2005 roku…

14 października 2020
Read More >>

Szczególne zasady dla infrastruktury krytycznej w pandemii

&lt![CDATA[ Zrozumienie tych konsekwencji leży w jednej z podstawowych zasad prawodawstwa, jaką jest zasada proporcjonalności, nazywana w przenośni „zasadą najmniejszego bólu”. To zasada, która w różnych wariantach stosowana jest zarówno w prawie karnym, prawie cywilnym jak prawie administracyjnym. Nakazuje ona przy stosowaniu poszczególnych regulacji uwzględnienie racjonalnego, adekwatnego wyważenia pomiędzy dobrem jednostki a dobrem ogółu. Zasada ta ma, zwłaszcza w odniesieniu do stanu zagrożenia, wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa, szczególnie istotne znaczenie….

14 października 2020
Read More >>

Azyl dla Rafała Gawła. Norwegia nie będzie schronieniem dla Polaków

&lt![CDATA[ Kim jest Rafał Gaweł? Na początek ustalmy kilka faktów. Rafał Gaweł, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) został w Polsce skazany prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia za wyłudzenia na ponad 300 tys. zł. Gaweł nie przyznał się do winy, w styczniu 2019 r. wyjechał wraz z rodziną do Norwegii, gdzie starał się o przyznanie azylu w Urząd ds. Cudzoziemców (UDI). Jego wniosek został odrzucony, ale…

14 października 2020
Read More >>

SN: Ukarany nie może ponosić konsekwencji błędnego pouczenia sądu, nawet jeśli jest prawnikiem

&lt![CDATA[ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przekazało, że w zeszłym tygodniu Izba Karna SN uwzględniła kasację wniesioną przez Rzecznika w sprawie radcy prawnego obwinionego o wykroczenie drogowe – spowodowanie kolizji. Podkreślono, że mężczyzna w całym procesie nie występował jednak jako radca prawny, lecz jako obwiniony – czyli strona postępowania. Sąd rejonowy wymierzył mężczyźnie karę nagany. Jednocześnie w przekazanym pouczeniu sąd błędnie wskazał, że termin na wniesienie apelacji „wynosi 14 dni i…

14 października 2020
Read More >>

Temida łagodna dla plagiatorów. Surowość kary jest odwrotnie proporcjonalna do tytułu naukowego

&lt![CDATA[ Chodzi o dr. hab. Jerzego Gwizdałę, który tuż przed inauguracją roku akademickiego złożył rezygnację. Oficjalnie z powodów zdrowotnych, jednak prawdziwą przyczyną był skandal plagiatowy. Już pod koniec ubiegłego roku Kancelaria Prezydenta, w ramach postępowania o nadanie Gwizdale tytułu profesorskiego, została zaalarmowana o nierzetelności naukowca. Prezydent zwrócił się więc do Polskiej Akademii Nauk o zbadanie, czy rzeczywiście w pracy naukowej rektora UG doszło do naruszenia prawa autorskiego. W efekcie unieważniono…

14 października 2020
Read More >>

Dalkowska przed TSUE: Nie ma żadnych dowodów, że polskie sądy nie spełniają wymogu niezależności

&lt![CDATA[ Okazją do wymiany argumentów była poniedziałkowa rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE), dotycząca ekstradycji Polaków objętych Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA). Holenderski sąd odmówił ich wydania przez obawy, dotyczące niezawisłości sądownictwa w Polsce. Sąd rejonowy w Amsterdamie, który zadał pytanie prejudycjalne w tej sprawie, chce, żeby TSUE orzekł, czy zgodnie z unijnym prawem można odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, gdy sądy wydającego go państwa nie są już niezawisłe ze względu…

13 października 2020
Read More >>

Izba Dyscyplinarna SN wznowiła posiedzenie ws. sędzi Morawiec. Decyzja jeszcze dziś

&lt![CDATA[ Izba Dyscyplinarna w jednoosobowym składzie sędziego Adama Tomczyńskiego rozpoczęła rozpatrywanie wniosku prokuratury w tej sprawie w poniedziałek po godz. 11. Przez wiele godzin trwało rozpatrywanie wniosków formalnych, w tym o wyłączenie sędziego Tomczyńskiego. Po godz. 18 sędzia Tomczyński, który nie został wyłączony przystąpił do merytorycznego rozpatrywania sprawy. Po godz. 20.30 obrońcy sędzi Morawiec, którzy wyszli z sali rozpraw, poinformowali zgromadzonych dziennikarzy, że decyzja w sprawie ma zostać ogłoszona po…

13 października 2020
Read More >>