Rozprawa w TSUE ws. pytań prejudycjalnych: KE podtrzymała stanowisko. Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia unijnych wymogów

&lt![CDATA[ Przedstawiciele polskiego rządu, prokuratora generalnego i KRS bronili zmian w polskim systemie sądowniczym, przedstawiciele KE i pełnomocnicy sędziów SN krytykowali je. TSUE zajmował się już tą sprawą 19 marca. Jest ona efektem pytań Sądu Najwyższego, dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów, które zostały wysłane do Trybunału. Na marcowej rozprawie nie było jednak przedstawicieli KRS. Na jej wniosek TSUE zorganizował więc…

15 maja 2019
Read More >>

Bez przedawnienia i nawet dożywocie: Tak rząd chce karać pedofilów

&lt![CDATA[ Rząd przyjął we wtorek pakiet zmian przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, który przewiduje m.in. zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. Główne założenia nowelizacji Kodeksu karnego przedstawili po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniewa Ziobro. Resort sprawiedliwości przypomniał we wtorkowym komunikacie, że główne zmianami w obszarze walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić…

15 maja 2019
Read More >>

Nowa izba Sądu Najwyższego uczy KRS, jak ma uzasadniać uchwały

&lt![CDATA[ Przeprowadzony pod koniec zeszłego roku konkurs m.in. na stanowiska sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wywołał falę oburzenia. KRS zdecydowała wówczas, że przedstawi prezydentowi wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego jedynie czterech osób, mimo że wakatów było siedem. Środowisko sędziowskie podnosiło wówczas, że KRS nie wyjaśniła, dlaczego podjęła taką właśnie decyzję, mimo że startujących w konkursie była wystarczająca liczba, aby przedstawić kandydatów na wszystkie wolne miejsca. Co więcej,…

14 maja 2019
Read More >>

Równouprawnienie osób LGBTI: Polska ponownie na przedostatnim miejscu w UE

&lt![CDATA[ Ranking ILGA Europe mierzy poziom równouprawnienia w sześciu obszarach: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna, prawo do azylu. Co ważne, ranking nie jest badaniem opinii publicznej. Jego wynik opiera się na obowiązujących w danym państwie przepisach prawa. W najnowszym zestawieniu Polska zdobyła tylko 18 punktów (na 100). Niżej wśród krajów UE jest tylko Łotwa. Najmniej, bo zero…

14 maja 2019
Read More >>

Specjalistyczne sądy do spraw własności intelektualnej witane z entuzjazmem, ale i z uwagami

&lt![CDATA[ Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewidującym ustanowienie specjalistycznych sądów, które zajmą się rozstrzyganiem sporów z zakresu własności intelektualnej. Rozumianych szeroko, bo chodzi o sprawy dotyczące zarówno praw autorskich, własności przemysłowej, jak i nieuczciwej konkurencji. Będą one kierowane do wydziałów utworzonych w czterech sądach okręgowych w Polsce. Sam pomysł jest powszechnie chwalony. Zastrzeżenia podczas konsultacji wzbudziły natomiast niektóre szczegółowe rozwiązania, w tym ustanowienie obowiązkowego zastępstwa…

14 maja 2019
Read More >>

Małżeństwo międzynarodowe a rozwód. Które prawo właściwe dla orzeczenia rozwodu?

&lt![CDATA[ Przykład Agata S., która jest obywatelką Polski w 2012 roku nabyła działkę w Sobótce. Po dwóch latach poznała Tomáša D., posiadającego słowackie obywatelstwo. W 2015 roku Agata S. wyszła za mąż za Tomáša D. Będąc w związku małżeńskim ze Słowakiem, Polka na mocy umowy włączyła prawo do nabytej nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.W 2015 roku Agata S. i Tomáš D. przeprowadzili się do Bratysławy. Po paru latach małżeństwo rozpadło…

13 maja 2019
Read More >>

Dubois: Wierzę, że można być obiektywnym prawnikiem niezależnie od otaczającej nas rzeczywistości [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Marta Kawczyńska: Bajki pan opowiada panie mecenasie. Mec. Jacek Dubois: Nie tylko opowiadam, ale i piszę. Skąd wzięła się w panu ta potrzeba pisania? Przy pracy, w której stopień emocji jest bardzo duży, trzeba znaleźć sposób na odreagowanie. Im emocje silniejsze, tym bardziej potrzebny jest wentyl. Przed kilkunastu laty byłem oskarżycielem posiłkowym w procesie, gdzie sądzono sprawców okrutnego zabójstwa czworga osób. Po każdej z rozpraw czułem się emocjonalnie wyeksploatowany….

13 maja 2019
Read More >>

Ojciec odpowie za to, że wystawił półtoraroczną córkę przez okno jadącego autobusu

&lt![CDATA[ Do zdarzenia doszło kilka dni temu w autobusie miejskim linii 503. Jak podała policja jechali nim konkubenci z dzieckiem. W pewnym momencie pomiędzy partnerami doszło do głośnej wymiany zdań. 28-letni Dawid B. najpierw w sposób wulgarny zwrócił się do swej towarzyszki, a po chwili wziął na ręce siedzącą na jej kolanach dziewczynkę, otworzył okno i wystawił przez nie córkę tak, że cała zwisała nad jezdnią. Jak poinformował prok. Dratwa…

12 maja 2019
Read More >>

Dzieci z konkubinatu – opieka i władza rodzicielska [PRAWA RODZICIELSKIE]

&lt![CDATA[ Tylko gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jej zawieszenie może zostać uchylone wówczas, gdy przestanie istnieć przyczyna, która uzasadniała wydanie takiego orzeczenia przez sąd. Gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu, cała władza rodzicielska przy-sługuje drugiemu. Jeśli rodzice żyją w rozłączeniu (związek nieformalny już nie istnieje), a władza…

12 maja 2019
Read More >>