Zbrodnia miłoszycka wciąż czeka na wyjaśnienie. Śledczy popełniają te same błędy, które doprowadziły do niesłusznego skazania Tomasz Komendy

&lt![CDATA[ „Mówi się, że Tomasz Komenda jest ofiarą systemu. Serial pod tytułem „Niewinnie skazany Tomasz Komenda wyszedł na wolność” trwa od kilku dobrych miesięcy i zapewne potrwa jeszcze bardzo długo, bo jego uniewinnienie to dopiero początek zdarzeń. Za chwilę rozpocznie się batalia o odszkodowanie, rozpocznie się również nowy proces w sprawie zbrodni miłoszyckiej, a być może tych procesów będzie znacznie więcej. Być może wobec aresztowanych będą toczyły się oddzielne postępowania…

12 sierpnia 2019
Read More >>

Ośmioro sędziów ujawnia: Podpisaliśmy listę poparcia do KRS Macieja Nawackiego

&lt![CDATA[ Poniżej oświadczenia sędziów: Anny Pałasz, Krzysztofa Bieńkowskiego, Katarzyny Zabuskiej, Joanny Urlińskiej (oświadczenie wspólne) oraz oświadczenia indywidualne kolejno od lewej Joanny Bury, Krzysztofa Matysiaka, Pawła Rynko i Moniki Wawro. Z satysfakcją przyjmuję, że wśród popierających członków obecnej KRS, są osoby, które potrafią to przyznać – komentuje prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. Każdy sędzia powinien ujawnić, komu udzielił poparcia, bo nie była to jego prywatna sprawa. Celem żądania ujawnienia list poparcia…

9 sierpnia 2019
Read More >>

UOKiK ponad prawem. Działania prezesa urzędu uważane są za niebezpieczny precedens

&lt![CDATA[ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wczoraj o decyzji (nr RWR 2/2019) nałożonej na firmę windykacyjną One Debt Partners. Kupiła ona wierzytelności od spółki PGT, która – jak stwierdził już nawet stołeczny sąd okręgowy – wprowadzała w błąd konsumentów. Marek Niechciał, prezes urzędu, stwierdził, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Zobowiązał więc firmę do usunięcia ich skutków. „Spółka musi wycofać z sądów wszystkie powództwa w sprawach długów powstałych…

9 sierpnia 2019
Read More >>

E-dowód osobisty jest już za stary. Powstaną jeszcze nowsze dokumenty tożsamości

&lt![CDATA[ Z początkiem sierpnia weszło w życie rozporządzenie PE i Rady 2019/1157, które wprowadza nowe standardy związane z tym, jak powinien wyglądać blankiet dowodu osobistego. Widoczny będzie musiał być np. dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument na tle unijnych symboli (12 żółtych gwiazd na białym tle). Nasz obecny wzór dowodu tego elementu nie zawiera. Ale nie to jest największą komplikacją. W warstwie elektronicznej dokumentu (w czipie) będą musiały być zawarte…

9 sierpnia 2019
Read More >>

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego. Cały skład „właściwej izby” SN będzie decydować o ważności wyborów

&lt![CDATA[ Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego o ważności wyborów prezydenta, wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz o ważności wyboru posła (europosła, senatora) przeciwko któremu wniesiono protest, rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Również o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Nowela przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się…

8 sierpnia 2019
Read More >>

Nowela Kodeksu spółek handlowych podpisana przez prezydenta

&lt![CDATA[ Chodzi o nowelę Kodeksu spółek handlowych. Przewiduje ona, że umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w…

8 sierpnia 2019
Read More >>

14 kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN

&lt![CDATA[ W Izbie Dyscyplinarnej SN pozostaje sześć nieobsadzonych stanowisk sędziowskich. Termin na zgłoszenie kandydatur na te wakaty upływa 11 sierpnia. Nabór na sędziów SN został zainicjowany 11 lipca, publikacją w Monitorze Polskim obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o sześciu wolnych stanowiskach sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej SN. Konkurs ten jest związany z wolnymi miejscami w tej izbie, których nie udało się obsadzić w poprzednim naborze z 2018 r. Zgodnie z ustawą o…

8 sierpnia 2019
Read More >>

RPO apeluje do prezydenta o zaskarżenie do TK zmian w procedurach karnych

&lt![CDATA[ Jak podkreślił RPO, uchwalona nowelizacja zawiera wiele trafnych rozwiązań, mających na celu usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania spraw karnych. Rzecznik podkreślił jednak, że trzy zamiany w ustawie nie powinny wejść w życie. Zapewnił przy tym, że ich ewentualne wyeliminowanie pozostanie bez szkody dla reszty ustawy. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania karnego została uchwalona przez Sejm 19 lipca; 2 sierpnia ustawę bez poprawek poparł Senat. Nowela czeka teraz na…

8 sierpnia 2019
Read More >>

Komornicy muszą przyjmować zastępstwa, nawet gdy przynoszą one straty

&lt![CDATA[ Co łączy działające siłą rozpędu tzw. hurtownie komornicze z nowo otwartymi przez młodych komorników kancelariami? Gdy prowadząca je osoba zostaje odwołana lub zawieszona, a kancelaria przynosi straty, tak samo trudno jest znaleźć chętnego na zastępstwo. A przepisy są skonstruowane według zasady: na kogo wypadnie, na tego bęc. Wyznaczony na zastępcę nie może odmówić. Co ciekawe, zgodnie z art. 43 ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771…

8 sierpnia 2019
Read More >>

W sądzie e-pieczęć zamiast e-podpisu

&lt![CDATA[ Od 1 czerwca każdy, kto wniesie skargę do sądu administracyjnego drogą elektroniczną, otrzyma odpowiedź w takiej samej formie. Jednak długo oczekiwana przez obywateli cyfryzacja ma też swoje złe strony, o czym przekonali się pracownicy sądów odpowiedzialni za korespondencję. Otóż zgodnie z nowymi przepisami pisma wychodzące z sądów muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymóg ten określono w art. 74a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r….

7 sierpnia 2019
Read More >>