PE za karaniem partii nadużywających danych osobowych w kampaniach wyborczych

&lt![CDATA[ Za rezolucją opowiedziało się 586 europosłów, 55 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu. Tłem dla rezolucji jest globalny skandal Cambridge Analytica, dotyczący wycieku danych użytkowników Facebooka. Zdaniem PE ten przypadek pokazał, w jaki sposób niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może podważyć proces demokratyczny. Wiązało się to z nabyciem przez prywatną firmę milionów profili mediów społecznościowych z naruszeniem warunków korzystania z platformy i ich późniejszym wykorzystaniem w amerykańskich kampaniach…

13 marca 2019
Read More >>

Prezes TK wskazała nowego przewodniczącego PKW

&lt![CDATA[ „W dniu dzisiejszym podpisałam pismo, które w dniu jutrzejszym skierowane zostanie do pana prezydenta, i w piśmie tym wskazuję pana sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Państwowej Komisji Wyborczej” – powiedziała we wtorek w Polsat News Julia Przyłębska. Przyłębska oceniła, że sędzia Jędrejek „jest osobą, która jest niezwykle aktywna, niezwykle dynamiczna”. Przyznała, że przeprowadziła rozmowy również z innymi sędziami i pytała, „czy widzieliby siebie w Państwowej…

13 marca 2019
Read More >>

Pozew o alimenty natychmiastowe [JAK SZYBCIEJ UZYSKAĆ ALIMENTY ]

&lt![CDATA[ W projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, która w założeniu ma ułatwić dzieciom szybsze otrzymanie środków utrzymania. Ich wysokość będzie z góry określona i uzależniona m.in. od ilości dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, na które będzie wnoszone powództwo. Nie będzie natomiast uwzględniała indywidualnych potrzeb uprawnionego. Wysokość alimentów Według założeń projektu dziecku powinny przysługiwać świadczenia alimentacyjne w wysokości: 38%…

12 marca 2019
Read More >>

Rzecznik dyscyplinarny zajął się opóźnieniami w uzasadnianiu wyroków przez szefa KRS

&lt![CDATA[ O sprawie opóźnień w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura kilka dni temu donosiły media, m.in. TVN. Powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, w którym orzeka Leszek Mazur, podawano, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Była to – według mediów – co dziesiąta sprawa, w której orzekał. Jak poinformowano na stronie…

12 marca 2019
Read More >>

Kiedy można liczyć na skargę nadzwyczajną w sprawie cywilnej?

&lt![CDATA[  Wiele osób zapewne wciąż zastanawia się nad tym, na ile środek ten stanowi szansę na zmianę rozstrzygnięcia ich sprawy. Jest tak tym bardziej, że do 4 kwietnia 2021 r. skarga nadzwyczajna może być skierowana także w odniesieniu do orzeczeń, które uprawomocniły się przed wprowadzeniem tego środka do systemu prawnego, o ile jednak orzeczenia te stały się prawomocne po 17 października 1997 r. Warto zatem krótko scharakteryzować podstawy skargi nadzwyczajnej…

12 marca 2019
Read More >>

Nadmierne obciążenie sędziów. Resort sprawiedliwości jest otwarty na zmiany

&lt![CDATA[ Przyjmuje się, że sędzia cywilista jedną trzecią czasu pracy poświęca na przygotowanie się do rozpraw, jedną trzecią na rozprawy i posiedzenia, a pozostałą zajmuje pisanie uzasadnień wydanych orzeczeń. Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego na napisanie uzasadnienia sędzia ma dwa tygodnie. Jeśli sprawa jest zawiła, może wnioskować do prezesa o wydłużenie tego terminu do 30 dni. – Gdy sędzia ma w referacie po tysiąc spraw na biegu, a…

12 marca 2019
Read More >>

Reforma wymiaru sprawiedliwości według PiS. Mgłosiek: Nie osiągnięto żadnego z celów

&lt![CDATA[ Wchodząc na salę rozpraw, Kowalski może co najwyżej dostrzec plastikowe tabliczki z nazwiskiem sędziego, który to sędzia, zainspirowany ministerialnym okólnikiem, pyta go, czy wolałby stać czy siedzieć podczas odbierania zeznań. Myślę, że Kowalski zrezygnowałby z wizualnych doznań związanych z wpatrywaniem się w rzeczone tabliczki oraz zgodziłby się zeznawać stojąc, byle tylko uzyskać rozstrzygnięcie w możliwie krótkim terminie. Śmiem twierdzić również, że losowy system przydziału spraw sędziom nie interesuje większości,…

11 marca 2019
Read More >>

7 faktów o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które musisz znać [DATY, KANDYDACI, WYNAGRODZENIE]

&lt![CDATA[ 1. Kiedy odbędą się wybory do Europarlamentu? We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Rozpoczynają się w czwartek rano i kończą się w niedzielę wieczorem. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja. 2. Ile trwa kadencja PE? Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Nasz kraj po raz pierwszy wybierał europosłów w…

11 marca 2019
Read More >>

PPK 2019: Śmierć pracownika. Co stanie się ze zgromadzonymi środkami

&lt![CDATA[ Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych). Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na…

11 marca 2019
Read More >>

UE chce nałożyć na firmy obowiązek ustanawiania przedstawicieli prawnych

&lt![CDATA[ To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy państw członkowskich w walce z przestępczością, która wraz z rozwojem technologii i internetu w coraz większym stopniu przenosi się do sieci. W związku z rosnącą liczbą dochodzeń wymagających dostępu do dowodów elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail lub dokumenty znajdujące się w chmurze, w kwietniu zeszłego roku Komisja zaproponowała nowe przepisy, które mają ułatwić policji i organom sądowym śledzenie potencjalnych tropów online. Jeszcze w…

9 marca 2019
Read More >>