Rzecznik dyscyplinarny nie podejmie czynności ws.wpisów nowego sędziego SN na Twitterze

&lt![CDATA[ W połowie października RMF FM podało, że sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Adam Tomczyński, powołany na to stanowisko we wrześniu, komentował w mediach społecznościach kampanię wyborczą i udostępniał treści namawiające do głosowania na polityków PiS. Rzecznik SN Michał Laskowski zapowiedział wówczas, że kontrowersyjnymi wpisami sędziego Tomczyńskiego zajmie się rzecznik dyscyplinarny tego sądu. Z wtorkowego komunikatu Sądu Najwyższego wynika, że Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego sędzia Andrzej Tomczyk „po przeprowadzeniu postępowania…

14 listopada 2018
Read More >>

Adwokat może utracić wynagrodzenie, ale sąd go nie ostrzeże

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła niekorzystnej decyzji, którą otrzymało pewne małżeństwo od wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Kartograficznego, w zakresie ewidencji gruntów. Małżonkowie poskarżyli się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ale nie byli w stanie pokryć kosztów sądowych, ani nie stać ich było na adwokata. Referendarz zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej o adwokata z urzędu, a organ im go wyznaczył. WSA skargę jednak oddalił i przyznał przy tym wyznaczonemu pełnomocnikowi kwotę 240…

13 listopada 2018
Read More >>

PK: Przepis nakazujący odrzucenie pozwu ws. zbrodni wojennych – niekonstytucyjny

&lt![CDATA[ W październiku zeszłego roku grupa 100 posłów PiS zwróciła się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z których wywodzi się zasadę immunitetu sądowego obcych państw w sprawach o odszkodowania z tytułu m.in. zbrodni wojennych. Głównym celem wniosku – jak wówczas informowano – jest „otwarcie drogi sądowej przed polskimi sądami dla polskich obywateli, będących ofiarami zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości”, co umożliwiłoby…

13 listopada 2018
Read More >>

Fałszywe wezwania do zapłaty ws. RODO. Uwaga na próbę oszustwa

&lt![CDATA[ „WAŻNE! Od wczoraj lawinowo otrzymujemy zarówno ja jak i Ministerstwo Cyfryzacji na różne kanały komunikacyjne wiadomości z poniższym załącznikiem. Udostępniam ją, gdyż nie ma w dokumencie absolutnie nic prawnie chronionego. Proszę nie odpowiadać, nie dokonywać żadnych wpłat. To próba OSZUSTWA. Proszę o możliwe udostępnianie niniejszej wiadomości dalej” – czytamy we wpisie Macieja Kaweckiego na Facebooku. Do sprawy odniósł się także Instytut Ochrony Danych Osobowych potwierdzając, że instytut nie ma…

13 listopada 2018
Read More >>

Jak legalnie odtwarzać muzykę w sklepie, lokalu, restauracji?

&lt![CDATA[ W świadomości społecznej, muzyka lokuje się po stronie relaksu. Znajome (lub nie) dźwięki, kojarzą nam się raczej z wypoczynkiem, beztroską, a nie z pracą czy, z obowiązkami. Nic więc dziwnego, że spece od branży marketingowej, obrali sobie na cel ten właśnie obszar działalności przedsiębiorców usługowych i ukuli termin „audiomarketing”. Wiąże się to oczywiście z maksymalizacją zysków ze sprzedaży oferowanych produktów w danym lokalu. O tym, że jest to gra…

12 listopada 2018
Read More >>

Spełniłeś świadczenie? Możesz żądać od wierzyciela pokwitowania

&lt![CDATA[ Po co dłużnikowi pokwitowanie? Pokwitowanie jest jednym ze sposobów udowodnienia wykonania zobowiązania. To dłużnika obciąża ciężar udowodnienia spełnienia świadczenia. Wprawdzie może tego dowodzić za pomocą wszelkich środków dowodowych, jednak właśnie pokwitowanie jest sposobem najdogodniejszym. Z wystawieniem pokwitowania wiąże się domniemanie, że zobowiązanie zostało wykonane. Jeśli więc dłużnik takie pokwitowanie przedstawi, wówczas ciężar dowodu zostaje przerzucony na wierzyciela, który musi wykazać, że świadczenie nie zostało jednak spełnione zgodnie z treścią…

12 listopada 2018
Read More >>

Dowód można zabezpieczyć nawet przed wszczęciem postępowania przed sądem

&lt![CDATA[ Obawy uzasadniające zabezpieczenie Zabezpieczenie dowodów dopuszczalne jest do celów każdego postępowania w sprawie cywilnej. Nie ma znaczenia konkretny przedmiot sporu, ani stadium postępowania. Dopuszczalne jest w tych wszystkich sytuacjach, gdy zachodzi obawa, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. Zapewnia ochronę przed powstanie negatywnych skutków pewnych zdarzeń, których ziszczenie może wiązać się zarówno z działaniem pewnych podmiotów,…

11 listopada 2018
Read More >>

Czy fragmenty książki można użyć do celów komercyjnych i marketingowych?

&lt![CDATA[ Jak każde działania promocyjne, szczególnie te dotyczące wytworów kultury, powinny one pozostać w zgodzie z literą prawa oraz odbywać się z poszanowaniem zdania i praw twórców. Dlatego najlepszym sposobem na zapewnienie legalnego wykorzystania fragmentów książki do celów marketingowych, jest zawarcie odpowiednich zapisów w umowie z wydawnictwem dostarczającym dany tytuł. Zazwyczaj umowa taka obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, ograniczających się do konkretnego nakładu i określonych działań wynikających ze specyfiki pracy…

11 listopada 2018
Read More >>

Ludzie niepodległości: Obrońcy w procesach politycznych PRL

&lt![CDATA[ Piękną kartę zapisał były premier Jan Olszewski – w latach 60. bronił m.in. Melchiora Wańkowicza, a po wydarzeniach marcowych także Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i Adama Michnika. Był współzałożycielem KOR, wspierał Solidarność, dla której napisał pierwszy statut. Nie sposób nie wspomnieć Macieja Bednarkiewicza, który zaangażowanie w pomoc opozycjonistom przypłacił pobytem w więzieniu (oficjalnie za rzekome udzielenie pomocy dezerterowi), czy mec. Tadeusza de Virion, który bronił zarówno tych o wielkich…

11 listopada 2018
Read More >>

Ludzie niepodległości: Lwowska szkoła prawa – uszyli prawo na miarę Niepodległej

&lt![CDATA[ Jednym z nich był Juliusz Makarewicz, wybitny karnista i główny autor kodeksu karnego z 1932 r., który pozostaje wzorem dobrego prawa: zarówno pod względem treści, jak i w wymiarze techniki legislacyjnej. Charakteryzowało go m.in. nowatorskie ujęcie podżegania i pomocnictwa, które traktowano jako samoistne postacie popełnienia przestępstwa. W cywilistyce do najwybitniejszych należał Roman Longchamps de Bérier. To w głównej mierze jego dziełem był kodeks zobowiązań z 1933 r. Akt ten…

11 listopada 2018
Read More >>