Fiskus daje i zabiera – nowe pomysły resortu finansów budzą wątpliwości

&lt![CDATA[ Raz zapłaconego podatku nie oddamy (najlepiej) nigdyOrgany podatkowe od lat konsekwentnie odmawiały podatnikom zwrotu nadpłaty podatku VAT i akcyzy, jeśli ekonomiczny ciężar tego podatku poniósł już inny podmiot np. kontrahent występującego o zwrot daniny przedsiębiorcy. Fiskus argumentował, iż taki zwrot stanowiłby dla podatnika bezpodstawne wzbogacenie, a na poparcie swojego poglądu niezmiennie przywoływał uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. I GPS 1/11. Skład orzekający uznał…

12 grudnia 2018
Read More >>

TK: Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesowych – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ Jednocześnie Trybunał wydał postanowienie sygnalizujące dla ustawodawcy, w którym zwrócił się o interwencję ws. niespójności w zasadach rozliczania kosztów przejazdu w zależności od korzystania z adwokata. Wyrok zapadł większością głosów. Zdanie odrębne złożył sędzia Piotr Pszczółkowski. Zaskarżony przepis Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że suma poniesionych kosztów przejazdów do sądu i równowartość utraconego zarobku przez stronę, która nie korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata. W…

12 grudnia 2018
Read More >>

„Płać ile chcesz” kontra komfort psychiczny

&lt![CDATA[ W przeciwieństwie do autoryzowanych serwisów VOD video na żądanie, w przypadku CDA wszystko jest w jednym miejscu. Gustav Soderstrom, dyrektor generalny R&D Spotify, stwierdził kiedyś, że ludzie „nie płacą za dostęp do muzyki, płacą za wygodę”. Jeśli w przypadku filmów klienci chcą płacić za wygodę, a nie za moralną wyższość oglądania czegoś legalnie, to znacznie korzystniejsza jest dla nich oferta dostępu do pełnej biblioteki filmowej niż oferty jednorazowego nabywania…

11 grudnia 2018
Read More >>

Alimenty sprawniej egzekwowane. Od 2019 próg do otrzymywania świadczeń wzrośnie o 75 zł

&lt![CDATA[ Osobom, które na wszelkie sposoby starają się unikać płacenia na dzieci, będzie trudniej uchylać się od tego obowiązku. Takie efekty ma przynieść uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji alimentów. Oprócz uszczelnienia i zaostrzenia wielu przepisów przewiduje ona też ważną z punktu widzenia rodziców, którzy nie otrzymują pieniędzy na dzieci, podwyżkę kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń…

11 grudnia 2018
Read More >>

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: Lek na zbyt częste uchylanie wyroków?

&lt![CDATA[ W ten sposób sąd, który wydał zakwestionowany wyrok, uniknie konieczności ponownego przeprowadzania postępowania. Zmiana, która uwolni niższe instancje od powtarzania procesu, znalazła się w projekcie dużej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. W ubiegłym tygodniu propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości trafiły do konsultacji publicznych. Wyjątek od reguły Pomysł resortu byłby wyjątkiem od jednej z podstawowych reguł rządzących postępowaniem odwoławczym, tj. zakazu orzekania na niekorzyść oskarżonego na wypadek wniesienia apelacji. I tak oznacza to,…

11 grudnia 2018
Read More >>

Zmiany w losowym przydziale spraw przesunięte

&lt![CDATA[ Losowanie wszystkich członków składów wieloosobowych będzie możliwe nie od 1 stycznia 2019 r., jak to zakładało Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 1 lutego 2019 r. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego projektu zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. System losowego przydziału spraw działa od 2 stycznia br. we wszystkich sądach w Polsce, jednak z małymi wyjątkami. Miało się to zmienić po 3 kwietnia br. Później jednak termin ten przekładano dwukrotnie –…

11 grudnia 2018
Read More >>

Sędzia Cebula: Po wyroku TSUE sąd przyjrzy się umowom bankowym z nakazem zapłaty, czy nie ma w nich niedozwolonych klauzul [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Panie Sędzio, gratuluję, pańskie pytania prejudycjalne zmienią sposób orzekania w naszych sądach. Dziękuję, nie ukrywam, że odczuwam satysfakcję, iż TSUE podzielił moje wątpliwości. I jeszcze powiem, że to nie wszystkie pytania, jakie zadałem Trybunałowi. Dziewiątego listopada tego roku skierowałem do niego kolejne, dotyczące art. 36a Ustawy o kredycie konsumenckim. Jestem zdania, że to wyjątkowo szubrawy przepis i TSUE powinien się nim zająć. Nic nie rozumiem. Ale zacytuję: Art. 36a….

10 grudnia 2018
Read More >>

Hodowla lub utrzymywanie psa rasy agresywnej wymaga pozwolenia

&lt![CDATA[ Obowiązek posiadania pozwolenia na prowadzenie hodowli lub choćby tylko utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Artykuł 10 tej ustawy wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Aby zarejestrować psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym w urzędzie gminy / miasta (nierzadko na stronie www urzędu). Wniosek należy…

10 grudnia 2018
Read More >>

Organizacja imprezy masowej. Jakie sprawy formalne trzeba załatwić?

&lt![CDATA[ Co to jest impreza masowa? Definicję imprezy masowej znaleźć można w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Generalnie chodzi o wydarzenie, w którym bierze udział przynajmniej 1000 osób na otwartej przestrzeni, a w budynkach – 300 osób. Mogą to być wydarzenia sportowe, artystyczne lub rozrywkowe. Dokładne ustalenie czy planowane wydarzenie jest lub nie jest imprezą masową w rozumieniu wspomnianej ustawy wymaga analizy przepisów, w…

10 grudnia 2018
Read More >>

Tak chłoszcze bat Ziobry: Dwukrotnie więcej skazanych za niepłacenie alimentów, ale to nie wszystkie statystyki

&lt![CDATA[ Pod koniec maja 2017 roku rząd zaostrzył kary dla osób unikających regulowania swoich zobowiązań finansowych wobec dzieci. Zniknął m.in. zapis o „uporczywym” uchylaniu się od płacenia alimentów, co pozwalało na unikanie odpowiedzialności karnej, jeśli dłużnik od czasu do czasu płacił nawet drobne kwoty. Osobom, które zalegają z alimentami przez trzy miesiące, grozi do roku więzienia. Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku sądy skazały 16 871 osób, podczas gdy w…

10 grudnia 2018
Read More >>