PGE mówi o nowej odkrywce węgla brunatnego, ale warunkowo

W raporcie za 2019 r. PGE zaledwie w kilku akapitach mówi o inwestycji w nową odkrywkę węgla brunatnego Złoczew. PGE oficjalnie stara się o koncesję na wydobywanie węgla z tego złoża, ale jednocześnie zaznacza, że jej otrzymanie nie będzie równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji. Przekładając to z języka dyplomacji, PGE daje do zrozumienia, że tej inwestycji nie będzie. Więcej informacji

2 kwietnia 2020
Read More >>

Nowy wykonawca dokończy budowę odcinka A6

GDDKiA podpisała dziś ze spółką PRD Nowogard umowę dokończenia robót drogowych na autostradzie A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Poprzedni wykonawca inwestycji, Energopol Szczecin, zrealizował około 80 proc. zakresu prac, po czym wstrzymał roboty. Skutkowało to odstąpieniem w październiku 2019 r. przez GDDKiA od umowy z winy wykonawcy. Więcej informacji

2 kwietnia 2020
Read More >>

Ruszy budowa obwodnic miast w woj. lubelskim

Budowę obwodnic miejscowości Dzwola oraz Gorajec w województwie lubelskim, obu w ciągu drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem, zatwierdził dziś minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To element realizowanego rządowego Programu budowy 100 Obwodnic. Więcej informacji

2 kwietnia 2020
Read More >>

Polski deweloper wdrożył nowy sposób na zawieranie umów. Przyda się w czasie epidemii

Spotkanie z doradcą klienta online, spacer po inwestycji odwzorowanej w wirtualnej rzeczywistości, wybór mieszkania, negocjacje zapisów umowy rezerwacyjnej w systemie CRM oraz zdalne podpisanie umowy rezerwacyjnej na urządzeniu mobilnym – takie rozwiązania wprowadził właśnie deweloper Echo Investment przy współpracy z Asseco Data Systems i Samsung Electronics Polska. Zdalne umowy rezerwacyjne mają m.in. ułatwić relacje z klientami w czasie epidemii koronawirusa. Więcej informacji

1 kwietnia 2020
Read More >>

To pomoże przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Trzeba się tylko ustrzec dawnych błędów

Inwestycje, w szczególności w infrastrukturze drogowej i kolejowej, angażują wiele firm o różnych specjalizacjach, dających zatrudnienie znaczącej liczbie pracowników. Właśnie od sprawności realizacji inwestycji zależeć będzie tempo wychodzenia z kryzysu w gospodarce, spowodowanego koronawirusem – stwierdza Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec. Więcej informacji

1 kwietnia 2020
Read More >>