• Jaki materiał termoizolacyjny?
  • Jak wybrać bramę garażową?
  • Jak posprzątać po budowie?
  • Oszczędność przy zakupie płytek
  • Jak wybrać dobrego dekarza?

Bez energetyki jądrowej gospodarka zeroemisyjna jest niemożliwa

Energetyka jądrowa jest bardzo ważnym zeroemisyjnym źródłem energii i odegrała dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Brakuje jednak inwestycji w nowe moce, a istniejące bloki starzeją się. Potrzebna jest więc debata, czy realne jest osiągnięcie celów klimatycznych bez udziału energetyki jądrowej – mówi Fatih Birol, dyrektor zarządzający  Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Więcej informacji

Read More >>

PGE będzie miało nowe farmy wiatrowe

W tym roku uruchomiliśmy proces budowy farmy wiatrowej Klaster, czyli budowę kompleksu dwóch fam wiatrowych: Starza/Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Inwestycja o łącznej mocy zainstalowanej 97 MW zostanie zrealizowana w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego – mówi w rozmowie z WNP.PL dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna, pełniący obowiązki prezesa firmy. Więcej informacji

Read More >>