Wybory poszły nie po myśli prezesa SM „Bródno”? To anulował wyniki

&lt![CDATA[ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jest jedną z największych w Polsce. 140 ha, zarząd nad ponad 200 blokami z betonowej płyty. Około 30 tys. członków i 80 tys. mieszkańców. Więcej tu ludzi niż w Gnieźnie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Suwałkach czy Białej Podlaskiej. Prezesa spółdzielni można więc porównać do prezydenta średniej wielkości miasta. Obraca też porównywalnym majątkiem, idącym w miliony złotych. Ma możliwość zatrudniania setek osób, zlecania prac firmom, zawierania kosztownych kontraktów. Jest…

17 grudnia 2018
Read More >>

Spanie w oddzielnych pokojach nie oznacza ustania współżycia małżeńskiego

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła konfliktu małżonków, który zakończył się pozwem męża domagającego się, by żona złożyła oświadczenie woli o nieodpłatnym przekazaniu na jego rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie było przedmiotem darowizny, którą otrzymała z jego majątku parę lat wcześniej. Powód swoje działanie tłumaczył romansem żony, który jego zdaniem był przejawem rażącej niewdzięczności. Gdy dowiedział się o relacji łączącej kobietę z kochankiem odwołał aktem notarialnym przedmiotową darowiznę. Kobieta nie…

17 grudnia 2018
Read More >>

Uchwała KRS ws. infografik i symboli: „Ma być wskazówką dla sędziów”

&lt![CDATA[ Zgodnie z podjętą w środę przez KRS uchwałą „zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną”. Rada w uchwale dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. „Ta…

16 grudnia 2018
Read More >>

Ziobro: Mamy projekty zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i Kodeksie postępowania karnego

&lt![CDATA[ „W najbliższy wtorek, na posiedzenie Rady Ministrów, zostanie skierowany projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego. To jest bardzo wielki projekt, który w sposób zasadniczy, fundamentalny, przyspieszy bieg postępowań sądowych” – mówił Ziobro podczas sobotniej konwencji. Dodał, że zmiany w Kpc zakładają m.in. utworzenie „specjalnej, szybkiej i profesjonalnej” ścieżki dla spraw gospodarczych. „Stworzyliśmy też zasady, które zmierzają do tego, aby wszystkie sprawy, w miarę możliwości, były rozstrzygane na pierwszej rozprawie, a…

16 grudnia 2018
Read More >>

Mucha: Prezydent do poniedziałku wypowie się ws. nowelizacji ustawy o SN

&lt![CDATA[ Mucha był pytany w Poranku Rozgłośni Katolickich „Siódma – dziewiąta”, kiedy prezydent podpisze nowelizację ustawy o SN. „Prezydent ma termin do poniedziałku – wypowie się w tym terminie konstytucyjnym” – podkreślił. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 21 listopada, a 23 listopada zaakceptował ją Senat. Nowelizacja ustawy o SN zakłada m.in., że sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zgodnie z ustawą z grudnia 2017 r., przeszedł w stan…

15 grudnia 2018
Read More >>

Sejm uchwalił nowelizację Prawa o notariacie

&lt![CDATA[ Za przyjęciem noweli głosowało 426 posłów, nikt nie był przeciw. Przyjęta nowelizacja wykreśla z Prawa o notariacie przepisy dotyczące obowiązku bezpośrednich doręczeń pism przez notariusza. W ocenie autorów noweli przepisy te obecnie są całkowicie zbędne, ponieważ w praktyce używa się innych – skuteczniejszych sposobów przekazywania pism, niż bezpośrednio przez notariusza. Ze statystyki resortu sprawiedliwości przytaczanej w uzasadnieniu, rocznie taki tryb stosowany był zaledwie 200 razy w skali 3,5 tys….

15 grudnia 2018
Read More >>

Pracownicy sądów dostaną podwyżki i nagrody przed świętami [PROPOZYCJA MS]

&lt![CDATA[ Wójcik przekazał też, że Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowo przeznaczy 30 mln zł na nagrodę uznaniową. W ramach tej nagrody – jak powiedział wiceszef MS – „sumiennie i rzetelnie pracujący pracownik” będzie mógł jeszcze przed świętami uzyskać dodatkowo nawet 1,5 tys. zł. Od poniedziałku trwa protest pracowników sądów polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich. Domagają się oni podwyżki wynagrodzeń. Przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP…

15 grudnia 2018
Read More >>

Warszawa: Zamiast 400 zł – 8 tys. zł za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

&lt![CDATA[ Jak podał Prajsnar „obniżka planowanej warszawskiej bonifikaty dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (z 98 proc. do 60 proc.), będzie oznaczała o wiele większe koszty dla osób, które jednorazowo chcą uregulować kwestię opłat przekształceniowych”. „Obliczenia wskazują, że w przypadku bonifikaty na poziomie 98 proc., jednorazowa płatność wnoszona przez właściciela przykładowego mieszkania wyniosłaby tylko 400 zł. Przy bonifikacie 60 proc., analogiczny wynik wzrośnie do 8 tys. zł” – obliczył…

15 grudnia 2018
Read More >>

Senat poparł ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

&lt![CDATA[ W nowelizacji zaproponowano, aby dla nowych inwestycji, podejmowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa czy przedsiębiorstwa „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nastąpiło z chwilą przeniesienia praw do lokali na rzecz mieszkańców budynku, którzy zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w tych lokalach”. Jak zauważono, zgodnie z ustawą przyjętą 20 lipca br. właścicielami staną się „użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, a zatem nie tylko osoby fizyczne będące…

15 grudnia 2018
Read More >>

Wiedza o orzeczeniach TSUE może naruszyć niezawisłość sędziowską?

&lt![CDATA[ 10 grudnia 2018, Piotr Zientała, działacz stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, skupiającego konsumentów, którzy czują się pokrzywdzeni zapisami w umowach o kredyty hipoteczne denominowane we frankach, jakie zawarli z różnymi instytucjami finansowymi, wystosował – jako osoba fizyczna – petycję do prezesów wszystkich sądów okręgowych w Polsce. Prosi w niej, aby zapoznali oni Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych z najnowszym wyrokiem TSUE (C-632/17) dotyczącym bezprawnego wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym…

14 grudnia 2018
Read More >>