Nużący rytuał, czyli jak aplikacja jest postrzegana przez jej uczestników

&lt![CDATA[ Na przełomie lat 2017 i 2018 w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (CLEST.pl) przeprowadziliśmy badanie dotyczące aplikacji adwokackiej i radcowskiej w Polsce. Analizowaliśmy oficjalne wypowiedzi przedstawicieli samorządów oraz opracowaliśmy ankietę, którą wypełniło ponad 1,3 tys. aplikantów i aplikantek. W rezultacie ujawnione zostały znaczące różnice między obrazem aplikacji, jaki wyłania się z wypowiedzi reprezentantów samorządów, a tym, jak aplikację oceniają sami jej uczestnicy. Rezultatem przeprowadzonych badań jest…

24 kwietnia 2019
Read More >>

Gersdorf o projekcie noweli ustawy o SN: Kolejna próba ograniczenia niezależności sądownictwa

&lt![CDATA[ Jej zdaniem niektóre przepisy projektu nowelizacji są „ewidentnie” niezgodne z konstytucją. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS opublikowany na stronie Sejmu w ubiegły czwartek. Z projektu wynika, że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN. Projekt przewiduje również, że gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa…

24 kwietnia 2019
Read More >>

Zabezpieczenie majątkowe stosowane przez prokuratora ma być zasadą, a nie wyjątkiem

&lt![CDATA[ Korekta regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wynika z potrzeby dostosowania tego aktu wykonawczego przede wszystkim do nowelizacji kodeksu karnego wprowadzającej konfiskatę rozszerzoną (Dz.U. z 2017 r. poz. 768). Już pierwszy rok funkcjonowania tych przepisów przyniósł lawinowy wzrost wartości zabezpieczonego mienia w postępowaniach przygotowawczych (z 252 mln w 2016 r. do 1,3 mld zł w 2017 r.). Oprócz zmian legislacyjnych przyczyniło się do tego również wydanie wytycznych przez…

24 kwietnia 2019
Read More >>

Czy osoba niepełnoletnia może wziąć ślub?

&lt![CDATA[ Wyjątek od zasady W świetle polskich przepisów osoba, która nie ukończyła 18 lat nie może wziąć ślubu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak pewien wyjątek od tej zasady. Aby z niego skorzystać potrzebna jednak będzie zgoda sądu opiekuńczego i spełnienie określonych przesłanek. Pierwszą z nich jest osiągnięcie określonego wieku. Z takim wnioskiem może wystąpić bowiem wyłącznie kobieta (małoletni mężczyzna nie ma takiego prawa), która ukończyła 16 lat. Nie obowiązuje…

23 kwietnia 2019
Read More >>

Wezwanie do zapłaty [JAK I KIEDY NAPISAĆ, PODSTAWA PRAWNA]

&lt![CDATA[ Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane do dłużnika w celu odzyskania należności. Jest pierwszym oficjalnym krokiem do odzyskania pieniędzy. Nie powinniśmy kierować sprawy do sądu od razu. Często wysłanie wezwania do zapłaty załatwia sprawę, bo część osób po otrzymaniu takiego pisma reguluje swoje należności. Nie ma jednego wzoru wezwania do zapłaty. Aby jednak było skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informację, które pozwolą dłużnikowi zorientować się, o jaką…

23 kwietnia 2019
Read More >>

Prawo nie jest niezmienne, ale jego zmianie musi towarzyszyć rachunek zysków i strat

&lt![CDATA[ Rządowe Centrum Legislacji (RCL): 5 kwietnia 2019: 38 aktów prawnych czeka w kolejce do publikacji, 11 projektów ustaw i rozporządzeń dopisanych tego dnia do listy czekających na rozpatrzenie przez Radę Ministrów, 4 akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i 5 w Monitorze Polskim. 4 kwietnia 2019: 9 aktów prawnych do opublikowania, 5 – do dyskusji i decyzji rządowej, 7 – ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i 18 w Monitorze Polskim….

22 kwietnia 2019
Read More >>

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym?

&lt![CDATA[ Czym jest pełnomocnictwo procesowe? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym w ogóle jest pełnomocnictwo? Przyjmuje się, że jest to jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Ważne: Pełnomocnictwo upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy. Obowiązek taki będzie na ogół wynikał z samej umowy zawartej z pełnomocnikiem, np. o świadczenie usług prawnych. Czym zatem jest pełnomocnictwo…

22 kwietnia 2019
Read More >>

Mazur: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. KRS wzmocnił pozycję sędziów

&lt![CDATA[ Chodzi o orzeczenie TK z marca br. w sprawie zasad powoływania sędziów – członków KRS. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły w listopadzie ub.r….

21 kwietnia 2019
Read More >>

Upadłość konsumencka. Dobre rozwiązanie dla każdego dłużnika?

&lt![CDATA[ Najczęściej z tego rozwiązania korzystają mieszkańcy Mazowsza, Śląska i Małopolski. Co czwarta osoba ogłaszająca upadłość ma między 36 a 45 lat . Panuje mit, że upadłość konsumencka jest dla tych, którzy lekką ręką wydają pieniądze, żyją ponad stan, popadają w długi, a potem nie radzą sobie z ich spłatą. W rzeczywistości może być to ostatnia deska ratunku dla dłużników, którzy np. z powodu trudnej sytuacji życiowej nie są w…

21 kwietnia 2019
Read More >>

Precedensowy wyrok: Osoby częściowo ubezwłasnowolnione mają prawo głosować

&lt![CDATA[ Sąd wyrokiem, który zapadł w piątek, zmienił wcześniejszą decyzję prezydenta miasta Nowego Sącza, decyzją którego częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna został wykreślony z listy wyborców. Tym samym nie mógł oddać głosu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że niepełnosprawność nie może ograniczać korzystania z praw wyborczych i uznał, że mechanizm automatycznego pozbawiania praw wyborczych jest wadliwy. Sąd zwrócił także uwagę, że ewentualne wykluczenie z…

20 kwietnia 2019
Read More >>