Po wyroku TSUE część sędziów NSA wróciła do pracy

&lt![CDATA[ „Konkretnej liczby sędziów, którzy podjęli czynności służbowe, nie podajemy, gdyż sytuacja jest dynamiczna, ta liczba prawdopodobnie się zmieni” – powiedziano PAP w wydziale informacji sądowej. Jak dodano część sędziów, których dotyczy postanowienie TSUE, „nie przebywa obecnie w Warszawie, czy nawet w Polsce”. Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował w piątek o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia…

23 października 2018
Read More >>

Czaputowicz: Według wstępnej analizy po decyzji TSUE potrzebna będzie nowela o SN

&lt![CDATA[ „Żeby wrócić (ze stanu spoczynku – PAP), to trzeba wprowadzić ustawę, taką, żeby umożliwić tym osobom, które są w stanie spoczynku powrócić. Pewnie na takich samych warunkach, jakie były przedtem” – powiedział Czaputowicz dziennikarzom w Brukseli. Trybunał Sprawiedliwości UE podjął w piątek decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku KE w tej sprawie. Dziennikarze…

23 października 2018
Read More >>

NSA uchylił decyzję unieważniającą nacjonalizację gruntów w Michałowicach

&lt![CDATA[ „W Polsce skończyła się reprywatyzacja (…). De facto reprywatyzacja gruntów w Michałowicach została uchylona. Sporu o Michałowice nie ma – i obawiam się, że większości spraw reprywatyzacyjnych w tym kraju też nie ma – w związku z tym wyrokiem” – oceniła po wyroku NSA pełnomocniczka spadkobierców dóbr położonych w Michałowicach, mec. Anna Graboś. Dodała, że jeśli „ta linia orzecznicza się utrzyma, to kończy się w Polsce jakiś etap reprywatyzacji…

23 października 2018
Read More >>

RPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dot. Prawa o prokuraturze

&lt![CDATA[ Ponadto – jak dodano w poniedziałkowym komunikacie Biura RPO – w TK wyznaczony do tej sprawy skład „bez podstawy prawnej zmieniono z pełnego na pięcioosobowy”. „Żaden przepis nie uprawnia do dowolnej zmiany już wyznaczonego składu orzekającego. Tym samym skład został ukształtowany z naruszeniem prawa” – ocenił RPO. 4 marca 2016 r. w życie weszła reforma polegająca m.in. na połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, rozłączonych w marcu 2010…

23 października 2018
Read More >>

TSUE: Orzeczenia nie zapadają na podstawie kalendarza wydarzeń w krajach UE

&lt![CDATA[ Po piątkowej decyzji TSUE dotyczącej środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym część mediów w Polsce wskazywała, że została ona ogłoszona na kilka godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Pojawiały się sugestie o zbieżności terminu podjęcia decyzji przez TSUE z wyborami w Polsce. Według szefa kancelarii premiera, Michała Dworczyka, „trudno oprzeć się wrażeniu, że takie działania były podejmowane, aby wpłynąć na wynik wyborów”. „To było zdarzenie niezwykłe, ponieważ Polska…

23 października 2018
Read More >>

Nie opłaciłeś apelacji? Sąd ją odrzuci, ale po uprzednim wezwaniu o uiszczenie opłaty

&lt![CDATA[ Od wyroku sądu pierwszej instancji strona może wnieść apelację do sądu drugiej instancji. Ustawowo określony tryb postępowania przewiduje obowiązek wniesienia apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jeśli strona przez pomyłkę lub niewiedzę wniosła apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji, sąd ten przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Tak przewidziany tryb ma swoje uzasadnienie – sąd pierwszej instancji ma dokonać kontroli warunków formalnych i dopuszczalności apelacji. To…

21 października 2018
Read More >>

Czy adwokatowi przysługuje zwrot wynagrodzenia, gdy ponownie walczy ze Skarbem Państwa

&lt![CDATA[ Adwokat działał przed sądem administracyjnym z urzędu. Reprezentował mężczyznę w sprawie o zabezpieczenie na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w VAT. Przy okazji wygranej sprawy, zażądał od sądu przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Referendarz jednak odmówił, a pełnomocnik wniósł sprzeciw. Zawarł w nim wniosek o treści: „zasądzenie od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokata kosztów nieopłaconej pomocy prawnej poczynionej z urzędu, powiększonej…

21 października 2018
Read More >>

SN: O izolacji najgroźniejszych przestępców musi decydować zawsze trzech sędziów

&lt![CDATA[ Uchwałę podjęto w związku z zagadnieniem prawnym, które Sądowi Najwyższemu przedstawił Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd ten powziął wątpliwości odnośnie rozumienia dwóch przepisów. Jak wskazywał ten sąd, wprawdzie zapis ustawy odnoszącej się do izolacji najgroźniejszych przestępców mówi, że w sprawach zastosowania wobec groźnego przestępcy – po odbyciu przez niego kary – nadzoru prewencyjnego lub umieszczenia w specjalnym ośrodku, sąd orzeka na rozprawie w składzie trzech sędziów zawodowych, a udział…

20 października 2018
Read More >>

MSZ: Postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny. Nie zapoznano się ze stanowiskiem Polski

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. W komunikacie MSZ zamieszczonym m.in. na Twitterze podkreślono, że „postanowienie TSUE ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski”. „Nie jest ono ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które…

20 października 2018
Read More >>

Co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym? Jest decyzja TSUE

&lt![CDATA[ Kopia decyzji, jaką miał wydać unijny trybunał w tej sprawie, została zamieszczona na Twitterze przez organizacje pozarządowe. Informują też o niej media w Polsce. O doniesienia prasowe pytany był premier w Brukseli. Przyszło zawiadomienie ze strony TSUE. Na pewno po przeanalizowaniu ustosunkujemy się do tego. W rozmowach w Brukseli myślę, że przekonałem kilku przywódców, jak wyglądała polska reforma wymiaru sprawiedliwości i jak jest potrzebna – powiedział premier. Według mediów…

20 października 2018
Read More >>