Premier o pytaniach do TK ws. Traktatu o UE: Nie ma rozbieżności między MS a MSZ w tej sprawie

&lt![CDATA[ Jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że TK ma pełne prawo do oceny wszystkich możliwych elementów traktatu o funkcjonowaniu UE; jest to absolutnie normalna praktyka występująca we wszystkich krajach UE – dodał premier Morawiecki. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności…

1 listopada 2018
Read More >>

NSA: Dzieci urodzone w USA w związku dwóch mężczyzn mają prawo do obywatelstwa RP

&lt![CDATA[ NSA prawomocnie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzje wojewody i ministra spraw wewnętrznych i administracji o odmowie potwierdzenia obywatelstwa czterech dziewczynek. Teraz z wytycznymi NSA sprawa wraca do wojewody. Decyzję o odmowie potwierdzenia obywatelstwa tych dzieci wydał wojewoda mazowiecki, następnie podtrzymał ją minister spraw wewnętrznych i administracji. W 2016 r. WSA za niewystarczający dowód ojcostwa uznał akt urodzenia z USA. „Zasada, że moc dowodowa zagranicznego aktu…

1 listopada 2018
Read More >>

RPO skierował do TK przepisy o zwrocie kosztów za obrońcę

&lt![CDATA[ Wniosek – który został zamieszczony na stronie RPO – dotyczy dwóch przepisów z Kodeksu postępowania karnego odnoszących się do kosztów procesu. Zdaniem Rzecznika, istota wniosku dotyczy tzw. pominięcia ustawodawczego, ponieważ w zapisach tych nie uregulowano sytuacji zwrotu kosztów, gdy zostanie uwzględniona apelacja oskarżonego – nie w zakresie przesądzenia jego winy, ale w odniesieniu jedynie do wymierzonej mu kary i np. jej złagodzenia. „W sytuacji takiej oskarżonemu powinien przysługiwać zwrot…

1 listopada 2018
Read More >>

TSUE: Skarga KE ws. SN będzie rozpatrywana w trybie przyspieszonym

&lt![CDATA[ Według rozmówcy PAP w Luksemburgu, decyzję taką wydał prezes Trybunału Koen Lenaerts. W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie w sprawie sporu zostanie wydane nie w ciągu prawie dwóch lat od wpłynięcia skargi, ale w ciągu kilku miesięcy – prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Formalne postanowienie w tej sprawie jest jeszcze w trakcie sporządzania. Jego konsekwencją będzie skrócenie wszelkich terminów procesowych. Podobnie działo się w przypadku postępowania dotyczącego Puszczy Białowieskiej. Najbliższym…

1 listopada 2018
Read More >>

Sędzia Rączka: Postanowienie TSUE jest „samorealizujące” się

&lt![CDATA[ Sędzia Rączka był pytany w środę podczas briefingu prasowego o stanowisko resortu spraw zagranicznych wobec wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. W przesłanym do TK stanowisku MSZ wskazało m.in., że polskie prawo nie przesądza w sposób jednoznaczny kwestii dopuszczalności kontroli konstytucyjnej aktów prawa pierwotnego UE…

1 listopada 2018
Read More >>

Mazur: KRS zastosuje się do postanowienia TSUE poprzez wstrzymanie działań ws. sędziów SN

&lt![CDATA[ W końcu sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił nabór na 11 sędziów SN. W związku z tym do KRS wpłynęło 25 kandydatur. W październiku Rada wyznaczyła zespoły, które mają ocenić kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Z kolei 19 października Trybunał Sprawiedliwości UE – przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej – podjął decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku…

31 października 2018
Read More >>

Prezydencki szybki długopis: Stawianie głowy państwa pod ścianą, świadczy o niekonstytucyjności ustawy o dodatkowym dniu wolnym

&lt![CDATA[ Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadzi dla wielu Polaków wolne od pracy 12 listopada, trafi na biurko głowy państwa najprawdopodobniej 8 listopada. Aby więc jej uchwalenie miało jakikolwiek sens, prezydent musi ją bardzo szybko podpisać, a następnie urzędnicy Rządowego Centrum Legislacji opublikować w Dzienniku Ustaw. Pierwszy obywatel już zapowiedział, że ustawę – choć nie jest jeszcze znane jej ostateczne brzmienie…

31 października 2018
Read More >>

Mucha: Przywrócenie sędziów SN przez samych siebie nie jest możliwe [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Jaki będzie wkład prezydenta do ustawy nowelizującej Sąd Najwyższy? Po wydaniu postanowienia mamy jako strona polska termin do 19 listopada na udzielenie odpowiedzi. Przez to rozumiem też swego rodzaju wykonanie postanowienia TSUE. Analiza z naszej strony wykazała, że postanowienie trybunału nie jest samowykonalne. To znaczy, ono samo z siebie nie rodzi żadnych skutków prawnych w zakresie prawa krajowego i wszelkie wypowiedzi innego rodzaju nie polegają na prawdzie, są nieścisłe…

31 października 2018
Read More >>

Morawiecki musi sprostować wypowiedź. Sąd przychylił się do zażalenia Majchrowskiego

&lt![CDATA[ „Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie i uwzględnił wniosek Jacka Majchrowskiego praktycznie w całości” – poinformował we wtorek na briefingu prasowym rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. Chodzi o wypowiedź premiera z krakowskiej konwencji PiS, która odbyła się 14 października. Morawiecki przywołał wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018, w którym – jak mówił – lata 2008-2015 „określone zostały jako brak polityki na rzecz…

31 października 2018
Read More >>

Notariusze doradzą, jak zadbać o bezpieczeństwo majątku

&lt![CDATA[ W sobotę 24 listopada blisko 200 notariuszy będzie w godzinach 10:00-16:00 udzielać informacji prawnych, o czym pamiętać przy umowie darowizny czy sporządzaniu testamentu, jak uregulować kwestie majątkowe w małżeństwie, jak przejść przez procedury dziedziczenia. Będzie można także zadawać pytania o wszelkie sprawy leżące w kompetencjach notariuszy. „Jesteśmy blisko ludzi, zajmujemy się ludzkimi sprawami; bezpieczeństwem w obrocie prawnym” – powiedział ogólnopolski koordynator Dnia Otwartego notariusz Lech Borzemski. Dodał, że codzienna…

31 października 2018
Read More >>