Wybory parlamentarne 2019: Kogo wybieramy, jak przeliczane są głosy i kto wygrywa?

&lt![CDATA[ Ogólne zasady wyborów Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Natomiast wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W ich przypadku nie ma zastosowania zasada proporcjonalności – senatorów wybiera się zgodnie z systemem większościowym. Nie obowiązuje tu także zasada równości materialnej, która mówi, iż głos każdego wyborcy ma równą wartość. Wynika to z faktu, że liczba…

16 czerwca 2019
Read More >>

Prawnik UJ o zapowiadanym pozwie MS: Sytuacja jest kuriozalna

&lt![CDATA[ Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że w poniedziałek złoży pozew przeciwko profesorom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali krytyczną ekspertyzę do nowelizacji Kodeksu karnego. Ich zdaniem zawarte w niej przepisy antykorupcyjne mogą nie mieć zastosowania do osób zarządzających największymi, strategicznymi spółkami handlowymi Skarbu Państwa. Według resortu sprawiedliwości, opinia ta „jest nieprawdziwa; jest kłamstwem”. „To sytuacja kuriozalna” – powiedział w sobotę PAP dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzy Pisuliński. Jak dodał,…

16 czerwca 2019
Read More >>

Pracownik trwoni zarobki i nie chce łożyć na rodzinę? Jego pensja może trafiać na konto współmałżonka

&lt![CDATA[ Podstawowe prawa i obowiązki małżonków reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Artykuł 23 tego Kodeksu stanowi, że: Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Co jednak w sytuacji, gdy mąż lub żona nie spełnia (w całości lub w stopniu niewystarczającym) obowiązku…

16 czerwca 2019
Read More >>

Tworzenie i wstępowanie do związków zawodowych nie tylko dla osób z umową o pracę

&lt![CDATA[ Zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze mają uprawnienia, podobne do tych, jakie posiadali dotychczas członkowie związków zawodowych będący pracownikami. W szczególności chodzi o ochronę stosunku prawnego, zwolnienia od pracy na wykonywanie czynności doraźnych czy uproszczonej procedury dochodzenia roszczeń z tytułu nierównego traktowania. Czym jest związek zawodowy? Związek zawodowy jest: • dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych • niezależny w swojej…

16 czerwca 2019
Read More >>

Krakowski Instytut Prawa Karnego w odpowiedzi na pozew: Działania ministerstwa godzą w wolność prowadzenia badań

&lt![CDATA[ W sobotę Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że złoży pozew przeciwko profesorom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy opracowali krytyczną ekspertyzę do nowelizacji Kodeksu karnego. Zdaniem resortu sprawiedliwości opinia krakowskich profesorów „jest nieprawdziwa; jest kłamstwem”. Krakowski Instytut Prawa Karnego odniósł się do zapowiedzi ministerstwa w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku. „Ze zdumieniem odebraliśmy komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: +Ministerstwo Sprawiedliwości pozywa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego za kłamstwo+. Z niedowierzaniem przyjmujemy, iż opinie naukowe…

16 czerwca 2019
Read More >>

Naukowcy z PAN piszą do prezydenta: Przyjęta nowelizacja kodeksu karnego cofa nas o co najmniej wiek wstecz

&lt![CDATA[ Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z apelem, jako do Prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem prawnika, należącego do niedawna do tego samego krakowskiego środowiska prawniczego, aby zawetował Pan ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Treść tej przyjętej ostatnio przez parlament ustawy, pod każdym względem fatalnej, trudna jest do pogodzenia z celami, którym rzekomo nowelizacja ma służyć. Nie tylko treść ustawy przerażać musi prawnika. Przeraża…

15 czerwca 2019
Read More >>

UE zaostrza przepisy w sprawie środków do wytwarzania materiałów wybuchowych

&lt![CDATA[ Chodzi o rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych, czyli substancji, które występują albo tworzą się w pierwszym stadium reakcji lub procesu, a następnie przetwarzane są w preparaty mogące powodować eksplozję. Za potrzebą zmiany regulacji stało przekonanie, że zagrożenie stwarzane przez materiały wybuchowe wytwarzane domowym sposobem jest w dalszym ciągu wysokie. Przykładem mogą być zamachy terrorystyczne, w których wykorzystywano robione chałupniczo bomby. Do ich wytworzenia wykorzystywano materiały będące dostępne legalnie…

15 czerwca 2019
Read More >>

Sejm znowelizował Prawo atomowe i ustawę o ochronie przeciwpożarowej

&lt![CDATA[ Za nowelizacją opowiedziało się 405 posłów, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Rządowa nowelizacja ustaw Prawo atomowe i ustawy o ochronie przeciwpożarowej została przygotowana przez resort środowiska. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, ustawa ma na celu zapewnienie najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Jej celem jest też dostosowanie go do europejskich i światowych standardów, które cały czas są podnoszone. „Przyjęcie…

15 czerwca 2019
Read More >>

Sejm znowelizował ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej

&lt![CDATA[ Polska Agencja Kosmiczna w nowej odsłonie ma być eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Będzie im doradzała i służyła swoją specjalistyczną wiedzą. Ale nie tylko im. Z jej pomocy będą mogły też skorzystać podmioty prywatne, w tym firmy z branży. „W ciągu ostatnich lat polski przemysł kosmiczny niezwykle się rozwinął i mamy fantastyczną bazę do dalszego podboju kosmosu. Zależało nam, by Agencja w sposób ekspercki udzielała…

15 czerwca 2019
Read More >>

Nowelizacja Kodeksu karnego z poprawkami. Ustawa trafi do podpisu prezydenta

&lt![CDATA[ Posłowie Borys Budka (PO-KO) i Jakuba Kulesza (Konfederacja) podczas procedowania zmian w Kodeksie karnym wnioskowali o przerwę w obradach Sejmu do piątku, aby posłowie PiS zapoznali się z tą ustawą, do której wprowadzono tak wiele poprawek. Zarzucono ustawie błędy i niezgodność z konstytucją. Budka mówił także, że przepisy wprowadzają rozwiązania rodem z PRL, czyli kradzież zuchwałą. W odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że obecnie za kradzież jednego samochodu…

15 czerwca 2019
Read More >>