Głosowało 99 senatorów. 51 za odrzuceniem ustaw sądowych

&lt![CDATA[ Senat w piątek po południu odrzucił w całości nowelizację ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. W głosowaniu wzięli udział niemal wszyscy senatorowie – 99 spośród 100. Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jak wynika z informacji na stronie Senatu, za odrzuceniem nowelizacji głosowali wszyscy senatorowie KO (43), PSL (3),…

18 stycznia 2020
Read More >>

Duda: Musimy utrzymać w naszym kraju Izbę Dyscyplinarną

&lt![CDATA[ Podczas spotkania z mieszkańcami blisko ośmiotysięcznego Zwolenia prezydent omawiał sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości. „Wszyscy wiemy o tym, że z wymiarem sprawiedliwości od lat są problemy, że ma on fatalną opinię społeczną, że funkcjonowanie sądów w Polsce oceniane jest źle” – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że obecne władze podjęły próby zmian systemowych, które miałyby zmienić ten wizerunek polskiego sądownictwa. Zdaniem prezydenta, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego musi być utrzymana. Jak…

18 stycznia 2020
Read More >>

Przesławski pisze do Gersdorf. W jakim składzie SN rozstrzygnie o legalności sędziów?

&lt![CDATA[ „Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski zwrócił się do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf o zmianę błędnej podstawy prawnej wniosku o rozstrzygnięcie przez skład połączonych trzech izb SN – Cywilnej, Karnej i Pracy – rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN i wyznaczenie do tego rozstrzygnięcia składu SN uwzględniającego Izbę Dyscyplinarną oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych” – poinformował w piątek rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej…

18 stycznia 2020
Read More >>

Senat wybrał Kwiatkowskiego i Zdrojewskiego na członków KRS

&lt![CDATA[ Wśród kandydatów Senatu do KRS zgłoszono kandydatury senatora KO Bogdana Zdrojewskiego, senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz senatora PiS Rafała Ambrozika. W grudniu senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy kandydatury. Za kandydaturą Kwiatkowskiego zagłosowało w piątek 53 senatorów, przeciw było trzech, a od głosu wstrzymało się 43. Za kandydaturą Zdrojewskiego opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 41, a wstrzymało się od głosu siedmiu. Ambrozik uzyskał…

18 stycznia 2020
Read More >>

Senat za odrzuceniem nowelizacji ustaw sądowych

&lt![CDATA[ Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za odrzuceniem nowelizacji głosowali wszyscy senatorowie KO (43), PSL (3), Lewicy (2) oraz dwóch senatorów z Koła Senatorów Niezależnych (Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz), a także senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski. Przeciw zagłosowali wszyscy biorący udział w głosowaniu senatorowie PiS (47) oraz senator Lidia Staroń z Koła Senatorów Niezależnych. Jako jedyny nie głosował senator PiS…

18 stycznia 2020
Read More >>

Warchoł o opinii Komisji Weneckiej: Dokument, który nadaje się co najwyżej do kosza

&lt![CDATA[ Warchoł zaznaczył, że jednymi z pierwszych zarzutów odnośnie opinii Komisji Weneckiej są zarzuty stosowania podwójnych standardów, hipokryzji i zakłamania. „Ta nieformalna, nielegalna, nieoficjalna wizyta wypracowała paraopinię. Taki dokument, który rzeczywiście nadaje się co najwyżej do kosza” – ocenił wiceminister sprawiedliwości. Dodał, że w opinii Polacy są traktowani jako podobywatele w Unii Obywatelskiej, którym wolno mniej. „Co ciekawe w przypisie stawiani jesteśmy obok Mołdowy i Albanii. To są te kraje…

17 stycznia 2020
Read More >>

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości: KE weźmie pod uwagę opinię Komisji Weneckiej w sprawie ustaw sądowych

&lt![CDATA[ „Przyjąłem do wiadomości, że Komisja Wenecka wydała dziś pilną opinię w sprawie nowelizacji z grudnia 2019 r. Zaleca, aby nie przyjmować tej nowelizacji. Komisja Europejska weźmie to pod uwagę” – napisał Reynders. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, oceniła w wydanej w czwartek opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce. Zaapelowano o inne…

17 stycznia 2020
Read More >>

Sędzia Zabłocki: W nowelizacji ustaw sądowych rozwiązania jawnie niekonstytucyjne

&lt![CDATA[ Prezes Izby karnej SN przez ponad cztery godziny odpowiadał w czwartek na pytania senatorów ws. procedowanej od środy przez Senat ustawy reformującej sądy. Sędzia Zabłocki zauważył, że nowelizacja zmienia tryb wyboru i powołania I prezesa SN. „Ważne jest to, aby ten wybór był uczciwy i aby kandydaci posiadali mandat zaufania płynący z wewnątrz całego SN, a nie z jego części, wręcz cząstki. A nowelizacja takie oczekiwania stawia pod wielkim…

17 stycznia 2020
Read More >>

Bodnar: Przyjęcie ustawy dyscyplinującej sędziów to droga do prawniczego polexitu

&lt![CDATA[ Bondar w swoim wystąpieniu w Senacie ocenił nowelizację jednoznacznie negatywnie, jako naruszającą konstytucję oraz łamiącą podstawowe zasady polskiego porządku prawnego. Jego zdaniem ustawa ta stoi w sprzeczności z zobowiązaniami Polski wobec UE i godzi w ochronę prawną gwarantowaną Europejską Konwencją Praw Człowieka. „Uważam, że uchwalenie ustawy może zakwestionować uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym UE i w Radzie Europy. Ustawa doprowadzi do poddania sądów oraz sędziów nadmiernej kontroli ze strony…

17 stycznia 2020
Read More >>

Zakończył się drugi dzień debaty nad nowelą ustaw sądowych

&lt![CDATA[ Senat rozpatruje nowelizację ustaw sądowych od środy. Pierwszego dnia posiedzenia o noweli wypowiadali się przedstawiciele resortu sprawiedliwości, m.in. szef MS Zbigniew Ziobro, a wcześniej pytania na jej temat zadawano senatorom sprawozdawcom komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji – reprezentującej większość wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica) i senatorowi z mniejszości Markowi Pękowi (PiS). W czwartek Senat wznowił prace nad nowelą ok. godz. 14.30, a przerwał je o godz. 21….

17 stycznia 2020
Read More >>