Gdy organ przekroczy czas trwania kontroli

&lt![CDATA[ Ograniczony czas trwania kontroliLimity czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy zależą od tego, czy jest on mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą. Czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekroczyć odpowiednio: 12, 18, 24 i 48 dni roboczych. Przepisy przewidują jednak wiele sytuacji, w których nie stosuje się limitów. Jedną z nich jest kontrola mająca na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, a także służąca ustaleniu zasadności zwrotu…

24 października 2018
Read More >>

Terror przepisów antyterrorystycznych. Na usunięcie komentarza będzie godzina

&lt![CDATA[ Dotyczy ono zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online i na razie jest na wstępnym etapie prac legislacyjnych. Projekt przewiduje, że każdy dostawca usług hostingowych (czyli np. strony pozwalającej na pozostawianie komentarzy przez użytkowników, co jest standardem w handlu internetowym) będzie musiał usunąć wskazane treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu od uprawnionego organu. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara nawet do 4 proc. rocznego światowego obrotu. Powoduje to…

24 października 2018
Read More >>

Zobacz najdłuższy most świata. Kosztował prawie 16 mld dol.

Prezydent Chin Xi Jinping otworzył najdłuższy most na świecie, łączący Chiny kontynentalne z wyspiarskimi Makau i Hongkongiem. Most ma długość 55 km. Honkgkong, Makau i Zhuhai to trzy główne miasta delty Rzeki Perłowej w Chinach, określanej jako największa metropolia świata. Więcej informacji

23 października 2018
Read More >>

Ledwo przejęli budowę najbardziej wyczekiwanego tunelu w Polsce, a już zgarnęli dwa kolejne

Z pewnością, jeśli uda nam się z sukcesem zrealizować to przedsięwzięcie, będzie ono stanowiło dla nas dużą wartość promocyjną – podkreślił Piotr Kledzik, prezes spółki Porr, która stoi na czele konsorcjum mającego wybudować tunel w Świnoujściu. W ostatnich dniach firma pozyskała też kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, gdzie zaplanowano dwa tunele. Więcej informacji

23 października 2018
Read More >>

Nagle zaczęli zużywać 64 proc. mniej energii. W Sosnowcu pokazali, że się da

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych można zwiększać efektywność energetyczną. Jak w praktyce można to wykorzystać, pokazuje przykład osiedla mieszkaniowego Juliusz w Sosnowcu, gdzie Dalkia przeprowadziła energomodernizację 22 budynków, zlikwidowała w mieszkaniach stare piece i zastąpiła je ciepłem sieciowym. Oszczędności energii sięgają 64 proc. Więcej informacji

23 października 2018
Read More >>

Szybciej i bezpieczniej przez Martwą Wisłę

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie zwodzonego mostu w Sobieszewie trafił do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Teraz czas na kontrolę, która zakończyć powinna się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gdy zostanie wydane, mostem przejadą pierwsi kierowcy. Więcej informacji

23 października 2018
Read More >>

TSUE: Orzeczenia nie zapadają na podstawie kalendarza wydarzeń w krajach UE

&lt![CDATA[ Po piątkowej decyzji TSUE dotyczącej środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym część mediów w Polsce wskazywała, że została ona ogłoszona na kilka godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Pojawiały się sugestie o zbieżności terminu podjęcia decyzji przez TSUE z wyborami w Polsce. Według szefa kancelarii premiera, Michała Dworczyka, „trudno oprzeć się wrażeniu, że takie działania były podejmowane, aby wpłynąć na wynik wyborów”. „To było zdarzenie niezwykłe, ponieważ Polska…

23 października 2018
Read More >>

RPO wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek dot. Prawa o prokuraturze

&lt![CDATA[ Ponadto – jak dodano w poniedziałkowym komunikacie Biura RPO – w TK wyznaczony do tej sprawy skład „bez podstawy prawnej zmieniono z pełnego na pięcioosobowy”. „Żaden przepis nie uprawnia do dowolnej zmiany już wyznaczonego składu orzekającego. Tym samym skład został ukształtowany z naruszeniem prawa” – ocenił RPO. 4 marca 2016 r. w życie weszła reforma polegająca m.in. na połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, rozłączonych w marcu 2010…

23 października 2018
Read More >>

NSA uchylił decyzję unieważniającą nacjonalizację gruntów w Michałowicach

&lt![CDATA[ „W Polsce skończyła się reprywatyzacja (…). De facto reprywatyzacja gruntów w Michałowicach została uchylona. Sporu o Michałowice nie ma – i obawiam się, że większości spraw reprywatyzacyjnych w tym kraju też nie ma – w związku z tym wyrokiem” – oceniła po wyroku NSA pełnomocniczka spadkobierców dóbr położonych w Michałowicach, mec. Anna Graboś. Dodała, że jeśli „ta linia orzecznicza się utrzyma, to kończy się w Polsce jakiś etap reprywatyzacji…

23 października 2018
Read More >>