Można obalić domniemanie niezdolności do pracy podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Wykorzystałam cały okres zasiłkowy, po czym rozpoczęłam pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał mi świadczenie na sześć miesięcy. Po trzech miesiącach poinformowałam pracodawcę, że chcę wrócić do pracy, ale ten stwierdził, że to niemożliwe, i rozwiązał ze mną umowę o pracę z powodu nieobecności. Czy mogę podważyć decyzję pracodawcy, udowadniając, że na dzień doręczania pisma o rozwiązaniu umowy już odzyskałam zdolność do pracy? Więcej informacji

20 maja 2022
Read More >>

Harari: Oblaliśmy test. Naukowcy dają narzędzia, lecz to politycy muszą odpowiednio je wykorzystać [WYWIAD]

– Oblaliśmy test. Naukowcy dają narzędzia, lecz to politycy muszą odpowiednio je wykorzystać. A nie zrobili tego. Odnieśliśmy sukces naukowy, a jednocześnie ponieśliśmy porażkę polityczną. Podobnie jest w przypadku wojny. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci stworzyliśmy sieć międzynarodowych instytucji, norm i wartości, które były w stanie ograniczać wybuchy konfliktów zbrojnych. To dlatego minione półwiecze było najbardziej pokojową erą w historii ludzkości. Już na początku XXI w. więcej ludzi umierało z…

20 maja 2022
Read More >>

Jarosińska-Jedynak: Polskie miasta mają różne potrzeby. Dla każdego z nich pojęcie „smart city” będzie oznaczało coś innego

Smart city to przede wszystkim miasta, które są współtworzone przez mieszkańców. Czyli takie miasta, które dają mieszkańcom możliwości decydowania, gdzie są inwestowane środki i jak te środki są inwestowane. Ważne jest też pokazywanie też mieszkańcom możliwości bycia odpowiedzialnym za to jak samorząd kreuje to miasto, w którym mieszkają- podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Więcej informacji

20 maja 2022
Read More >>

Czy dorobek artystyczny Beaty Kozidrak mógł wpłynąć na wymiar kary? O okolicznościach łagodzących w wyroku karnym [OPINIA]

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie w dniu 4 maja 2022 roku skazał Beatę Kozidrak za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., czyli za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Duże poruszenie na rozmaitych forach internetowych oraz w mediach społecznościowych wywołało przyjęcie przez sąd, że okolicznością łagodzącą wpływającą na wymiar kary wymierzonej Beacie Kozidrak jest jej niekwestionowany dorobek artystyczny oraz zasługi dla polskiej muzyki i kultury. Więcej…

10 maja 2022
Read More >>