Szef MS powołał zespół doradczy ds. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów

&lt![CDATA[ Chodzi o opublikowane w piątek na stronie resortu zarządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie powołania „zespołu do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych”. W dokumencie wskazano, że zespół ten ma być organem pomocniczym ministra sprawiedliwości, a w jego skład wchodzić mają sędziowie: wiceszef MS Łukasz Piebiak (jako jego przewodniczący), dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS Paweł Zwolak, naczelnik wydziału ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w…

16 września 2018
Read More >>

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych sędziów

&lt![CDATA[ Tego rodzaju działalność edukacyjna jest zgodna z prawem, tym samym nie wypełnia znamion deliktu zawodowego i nie może stanowić przesłanki dla wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która pro publico bono popularyzuje wiedzę na temat zasad polskiego ustroju, organizacji i funkcjonowania instytucji władzy publicznej oraz wolności i praw jednostki określonych w Konstytucji. Szerzenie wiedzy na temat prawa, a zwłaszcza Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obowiązek każdego prawnika….

15 września 2018
Read More >>

Polska uznaje zarzuty KE wobec ustawy o SN za bezzasadne

&lt![CDATA[ Z dokumentu wynika, że Polska podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko i wniosła o umorzenie postępowania. 14 sierpnia KE zrobiła kolejny krok w procedurze naruszenia prawa UE wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. KE poinformowała wtedy, że pozostaje na stanowisku, iż ustawa jest niezgodna z prawem UE, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Dała wtedy Polsce miesiąc na odpowiedź. W odpowiedzi do KE z 2…

15 września 2018
Read More >>

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odwołana

&lt![CDATA[ Odwołanie nastąpiło w przededniu olbrzymich zmian jakie czekają rynek zamówień publicznych. Od 18 października 2018 r. wszystkie większe zamówienia (powyżej tzw. progów unijnych) muszą być udzielane w internecie. Od wielu miesięcy wiadomo już, że docelowy system e-Zamówień nie zostanie oddany na czas. Ministerstwo Cyfryzacji zbyt późno rozstrzygnęło bowiem przetarg na niego. UZP przygotowuje wariant tymczasowy czyli Miniportal. Wciąż jeszcze nie przedstawiano jednak nawet jego wersji testowej. Była już prezes…

15 września 2018
Read More >>

Prezes SO w Krakowie odpowiada RPO w sprawie przeniesienia sędziego Żurka

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczy przeniesienia sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego. Według prezes, przeniesienie było uzasadnione m.in. nadmiarem zaległych spraw w I wydziale, małą liczbą spraw w referacie sędziego i jego krótkim stażem orzeczniczym w pierwszej instancji. II wydział cywilno-odwoławczy SO jest sądem drugiej instancji, do którego trafiają odwołania od wyroków sądów rejonowych. Wydział…

15 września 2018
Read More >>

Mucha: Nie ma okoliczności, które hamowałyby uprawnienie prezydenta do powoływania sędziów SN

&lt![CDATA[ Jak podało w piątek radio RMF FM, do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek o uchylenie uchwały KRS ws. rekomendacji kandydatur na sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W ramach zabezpieczenia roszczenia zawnioskowano też o wstrzymanie w ciągu siedmiu dni trwającej procedury powoływania sędziów tej izby. Z informacji rozgłośni wynika, że wnioski złożył jeden z kandydatów na sędziego SN, który nie otrzymał rekomendacji KRS. Skarżący zapowiedział…

15 września 2018
Read More >>

SN: Prawdopodobnie 99 spraw zostanie zdjętych z wokandy

Do Sądu Najwyższego wpłynęły w środę pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o siedmiu sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Chodzi o sędziów: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera. Wobec wszystkich tych sędziów KRS…

14 września 2018
Read More >>

Gersdorf odpowiada Święczkowskiemu: Sędziowie nie mogą odpowiadać karnie za swe orzeczenia

W ten sposób Gersdorf odniosła się do niedawnej wypowiedzi prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Słowa Święczkowskiego określiła jako „chyba nieopatrzne stwierdzenie”. Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. We wtorek prokurator krajowy Bogdan Święczkowski pytany w TV Republika o ocenę działań sędziów dotyczącą pytań prejudycjalnych do TSUE odpowiedział:…

14 września 2018
Read More >>

500 zł stałego progu, od którego kradzież to przestępstwo. Sejm przyjął ustawę

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Za zmiana głosowało 395 posłów, przeciw było trzech, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu. Nowelizację przygotował resort sprawiedliwości. Zaproponował zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. „To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem – nawet pięć lat więzienia” – zwracało uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości. Według obecnej regulacji, granicę tę wyznacza wartość…

14 września 2018
Read More >>

Prawo musi ustąpić przed siłą. Sędziowie nie mają po swojej stronie wojska czy policji [WYWIAD]

We wtorek prezydent stwierdził, że siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (SN), którzy ukończyli 65. rok życia, przeszło w stan spoczynku. Mimo to w środę gruchnęła informacja, że dwóch z nich bierze udział w orzekaniu. Okazało się, że to dlatego, że nie otrzymali od prezydenta informacji o ich przeniesieniu w stan spoczynku. W środę po południu taka informacja do sądu dotarła, w związku z czym usłyszeliśmy, że sędziowie podporządkują się rozstrzygnięciu prezydenta…

14 września 2018
Read More >>