Słup graniczny na działce – dlaczego jest niezbędny?

Słup graniczny na działce – dlaczego jest niezbędny?

Słup graniczny (zwany też znakiem granicznym lub potocznie granicznikiem) to element z trwałego materiału lub stały element zagospodarowania terenu, znajdujący się w każdym załamaniu działki. Oznacza to, że słupy graniczne niejako oznaczają wszystkie załamania, a więc i granice działki. Jak wyglądają takie słupki? Po co się je stawia? I w końcu – czy rzeczywiście ich umiejscowienie jest niezbędne?

Czym jest znak graniczny?

Definicja znaku granicznego wynika z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. i brzmi następująco: znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie

Znaki graniczne są zwykle wykonane z betonowych słupków, choć tak naprawdę takim znakiem może być dowolny przedmiot, który jest akurat dostępny – kamień czy metalowy pręt. Ważne jest jednak, aby znak był trwały i nie ulagał łatwemu zniszczeniu, dlatego też najczęściej stosuje się słupki betonowe specjalnie do tego przeznaczone. 

Pod słupkami umieszczone są dodatkowo kamienie graniczne, na wypadek, gdyby słupy uległy zniszczeniu. Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą pełnić funkcję znaku granicznego zaliczymy narożniki budynków czy słupki ogrodzeniowe – tę możliwość wykorzystuje się głównie przy działkach, które w przeszłości miały nieuregulowane granice i reguluje się je dopiero teraz.

Słupki graniczne wytyczają prawną granicę nieruchomości, co jest szczególnie istotne zarówno dla właściciela, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów. Słupy może ustawić tylko uprawniony do tego geodeta za pomocą specjalistycznego sprzętu i na podstawie odpowiednich dokumentów – nie można zrobić tego zatem samodzielnie. Lokalizacja graniczników jest następnie opisywana w protokole granicznym. 

Prawo a słupy graniczne

To, o czym należy bezwzględnie pamiętać to fakt, że znaki graniczne podlegają ochronie prawnej. Prawo geodezyjne i kartograficzne mówi o tym, że znaki graniczne muszą być chronione z ramienia właścicieli lub innych osób władających nieruchomościami. Wobec tego osoby te są zobowiązane nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie oraz niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.

Co więcej, art. 277 Kodeksu Karnego brzmi:

Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

To szczególnie istotne przy stawianiu ogrodzenia działki. Trzeba pamiętać, że słupów granicznych nie wolno niszczyć i wykopywać, ale również przesuwać – choćby chwilowo. Każdy właściciel powinien znać położenie znaków granicznych, dbać o ich stan techniczny oraz widoczność. Kupując więc nieruchomość, na przykład nowe domy na Białołęce – warto w pierwszej kolejności sprawdzić, gdzie przebiega prawda granica działki i gdzie znajdują się słupki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *