Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła

We współczesnym budownictwie dużą wagę przywiązuje się do energooszczędności, wynikającej z dobrej izolacji budynku. Stopień izolacji termicznej określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła. Co to jest i jak go obliczyć? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Nowoczesne osiedla oraz domy jednorodzinne projektowane są w sposób uwzględniający energooszczędność budynku. Mniejsze zużycie mediów potrzebnych do ogrzania wnętrza, znacznie zmniejsza koszty eksploatacji oraz sprawia, że budynek jest bardziej przyjazny środowisku. Dużą wagę przykłada się więc do dobrej izolacji oraz użycia materiałów, zapobiegających utracie ciepła. Jednym z najważniejszych parametrów określających energooszczędność budynku jest współczynnik przenikania ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła — co to jest?

Współczynnik przenikania ciepła określa zdolność przenikania wysokiej temperatury przez przegrody budowlane w budynku. W przypadku domów jednorodzinnych są to fundamenty, piętro i dach. W przypadku budownictwa wielomieszkaniowego, jak nowe mieszkania Bemowo dochodzą jeszcze kondygnacje pięter. Przegrody tworzą także ściany, okna i drzwi. Wartość współczynnika przenikania ciepła wyrażana jest za pomocą symbolu U.

Współczynnik przenikania ciepła określa ile energii, wyrażonej w watach, przenika przez 1 metr kwadratowy przegrody, gdy różnica temperatur po obu jej stronach wynosi 1 Kelwin. Jednostkę współczynnika określa się według wzoru W/(m²·K). Im niższa wartość, tym lepsza izolacja przegrody, a tym samym rachunki i straty ciepła.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Aby prawidłowo obliczyć współczynnik przenikania ciepła, należy uwzględnić także wartość współczynnika przewodzenia ciepła, wyrażonego za pomocą jednostki λ. Przewodzenie to inaczej szybkość, z jaką ciepło przepływa przez dane materiały, w związku z czym wartość λ jest bezpośrednio związana z rodzajem materiału budowlanego i przyjmuję się ją według danych producenta. Zasadą jest, że im materiał słabiej przewodzi ciepło, tym lepiej nadaje się na izolację termiczną budynku.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?

Aby obliczyć współczynnik przenikania ciepła, potrzebne są dwie wartości: współczynnik przewodzenia ciepła  λ, który znajduje się na opisie opakowania lub w specyfikacji produktu oraz grubość przegrody. Zależność między nimi, wyraża się wzorem U= λ/d, gdzie U oznacza współczynnik przenikania ciepła.

Wzór można wykorzystać do szybkiego porównania materiałów izolacyjnych, pod warunkiem, że przegroda jest prosta oraz wykonana z jednego materiału. Przy bardziej skomplikowanej budowie przegrody, obliczenie współczynnika U wymaga użycia bardziej złożonych wzorów. Z tego powodu do określenia izolacyjności danej przegrody wykorzystuje się również wzór na opór cieplny, który jest odwrotnością współczynnika U. Wyraża się go wzorem R=1/U.

Współczynnik przenikania ciepła — normy

Wybór odpowiednich materiałów ułatwia również standard Warunków Technicznych budowy, który określa normy dla poszczególnych rodzajów przegród. Od 2021 roku norma współczynnika przenikania ciepła wynosi:

  • dla ścian zewnętrznych 0,2 W/m2K,
  • dla okien i drzwi balkonowych – 0,9 W/m2K,
  • dla okien dachowych – 1,1 W/m2K
  • dla dachów i stropodachów –  0,15 W/m2)K

Normy aktualizowane są co kilka lat. Można je sprawdzić w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani wydawanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *