Partia Pracy popiera neutralne stanowisko Corbyna ws. brexitu

&lt![CDATA[

Jednocześnie laburzyści odrzucili wniosek o bezwarunkowe poparcie dla pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Przyjęcie stanowiska w sprawie brexitu jest najważniejszym punktem całej rozpoczętej w sobotę i trwającej do środy konferencji programowej Partii Pracy w Brighton. Największe ugrupowanie opozycyjne przystąpiło do niej równie podzielone, jak rządząca Partia Konserwatywna.

Corbyn przekonywał, że laburzyści powinni przejąć władzę, a potem wynegocjować z UE nowe porozumienie, które zostanie poddane pod referendum (przy czym nie ujawnił, za którą z opcji – wyjściem na tych nowych warunkach czy pozostaniem w UE – będzie się opowiadał). Ale wielu prominentnych członków partii, z jego zastępcą Tomem Watsonem oraz najważniejszymi członkami laburzystowskiego gabinetu cieni Emily Thornberry i Keirem Starmerem na czele, wzywało do tego, by bezwarunkowo poprzeć pozostanie w UE.

W trakcie konferencji ścierały się te stanowiska. Jedni przekonywali, że nieokreślone stanowisko wobec sprawy fundamentalnej dla przyszłości kraju przekreśla szanse partii na zwycięstwo w wyborach, które prawdopodobnie odbędą się w najbliższym czasie. Inni argumentowali, że w sytuacji, gdy konserwatyści pod wodzą Borisa Johnsona stają się partią probrexitową, a Liberalni Demokraci zapowiedzieli natychmiastowe wycofanie się z brexitu, to właśnie wyważone, neutralne stanowisko może dać Corbynowi urząd premiera.

Przyjęte stanowisko oznacza, że w kampanii przed wyborami parlamentarnymi Partia Pracy pozostanie w kwestii brexitu neutralna, a dopiero gdy przejmie władzę i wynegocjuje nową umowę z UE, na specjalnej konferencji zdecyduje, czy opowiedzieć się za wyjściem, czy pozostaniem w Unii.

Wynik poniedziałkowych głosowań w oczywisty sposób wzmacnia pozycję Corbyna, której zaszkodziły wewnątrzpartyjne podziały. Według opublikowanego w poniedziałek sondażu, ponad połowa wyborców, którzy w 2017 r. zagłosowali na Partię Pracy, uważa, że 70-letni Corbyn powinien ustąpić z funkcji lidera. Ale mimo że przegrani zapowiedzieli respektowanie przyjętego stanowiska, zapewne dyskusja na ten temat jeszcze będzie powracać.

Przyjęte przez laburzystów stanowisko ma jeden zasadniczy słaby punkt – nic obecnie nie wskazuje, by Partia Pracy miała nadchodzące wybory wygrać. O ile na wiosnę laburzyści mieli podobne sondażowe poparcie jak konserwatyści, a nawet często ich wyprzedzali, to od czasu objęcia urzędu premiera przez Borisa Johnsona szala wyraźnie przechyliła się na stronę konserwatystów, którzy w sobotnim sondażu tygodnika „The Observer” mieli aż 15-punktową przewagę.

]]
Więcej informacji

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

Ustawa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Pierwszy akt prawny, w którym można dopatrywać się odpowiednika obecnej ustawy Prawo budowlane, powstał 16 lutego 1928 roku. Było to rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Przepis ten był bardzo obszerny, liczył aż 422 artykuły i jako rozporządzenie wydany został z mocą ustawy (wg przedwojennych uregulowań prawnych zawierał artykuły). Tak duża liczba umieszczonych w nim artykułów absolutnie nie oznacza jednak, że był on bardziej złożony i skomplikowany od obecnych przepisów. Jego objętość wynikała wyłącznie z prostego faktu, że obszar kodyfikacji w nim zawartej był bez porównania szerszy niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Oprócz dzisiejszych kwestii wchodzących w sferę zainteresowania Prawa budowlanego znalazły w nim miejsce liczne zagadnienia z zakresu dzisiejszej ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony przeciwpożarowej, prawa cywilnego, ustawy o drogach publicznych, prawa lokalowego czy wreszcie dzisiejszych przepisów techniczno -budowlanych dla części obiektów budowlanych.

Ostatni przedwojenny tekst jednolity rozporządzenia z 1928 roku ukazał się w Dzienniku Ustaw nr 34 z 17 kwietnia 1939 roku pod pozycją 216.

Dowodem uniwersalności przedwojennego prawa budowlanego może być fakt, że zostało ono zastąpione przez nowe przepisy dopiero po ponad 33 latach, 13 sierpnia 1961 roku, kiedy to jego miejsce zajęła ustawa Prawo budowlane z 31 stycznia 1961 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 7 z 1961 roku pod pozycją 46.

Ówczesna, pierwsza polska powojenna ustawa budowlana, była już znacznie odchudzona, liczyła zaledwie 96 artykułów i przetrwała jako akt obowiązującego prawa przez kolejnych blisko 14 lat, aż do l marca 1975 roku. O jej precyzji i jednoznaczności oraz adekwatności w opisie procesu budowlanego rzeczywistości lat 60-tych może świadczyć fakt, że w okresie wspomnianych 14 lat dokonano zaledwie dwóch niewielkich nowelizacji jej pierwotnego tekstu.

Od l marca 1975 roku weszła wżycie kolejna, nowa ustawa Prawo budowlane. Jej wprowadzenie związane było z przeżywanym w tym okresie znacznym ożywieniem gospodarczym, związanym z chwytliwym hasłem „budowy drugiej Polski”, w sposób szczególnie duży przekładającym się na skalę rozpoczynanych i prowadzonych wówczas inwestycji budowlanych.

Ustawa ta zawierała tylko 71 artykułów, a ważniejsze zmiany to likwidacja funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (na całe 6 lat, aż do roku 1981, kiedy to w jednej z kolejnych nowelizacji inspektor nadzoru wrócił do tekstu ustawy), zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu uprawnień budowlanych, zwanych wówczas „stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie”, itd.

Transformacja ustrojowa początku lat 90-tych wymusiła rozpoczęcie prac nad całkiem nowym prawem budowlanym. Liczne rządowe, resortowe i środowiskowe projekty nowej budowlanej ustawy zasadniczej zostały scalone w 1993 roku w jeden rządowy projekt nowej ustawy i ostatecznie w dniu 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową ustawę Prawo budowlane, z datą jej wejścia w życie określoną na l stycznia 1995 roku.

Formalnie obowiązuje ona do dnia dzisiejszego, z tym, że ilość nowelizacji, jakim podlegał jej tekst w ciągu 17 lat od momentu wprowadzenia powoduje, że już tylko w bardzo małym stopniu obecne jej zapisy przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia na początku roku 1995.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *