Użycie określenia „wola ostateczna” nie jest jednoznaczne ze sporządzeniem testamentu

Aby testament został uznany za ważny, nie wystarczy mieć dokument, w którym spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Równie istotne jest to, czy testator rzeczywiście przejawiał wolę sporządzenia swojej ostatniej woli. To jedna z istotnych okoliczności, które mogą zadecydować o tym, czy sąd uzna testament za autentyczny. Miała ona kluczowe znaczenie w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Okręgowy w Tarnowie. Więcej informacji

22 czerwca 2022
Read More >>

Bułgaria chce wejść do strefy euro od 2024 roku

Bułgarski rząd na piątkowym posiedzeniu przyjął narodowy plan wprowadzenia euro od 1 stycznia 2024 r. O przyjęciu Bułgarii do strefy euro musi zdecydować Rada Unii Europejskiej. Na razie kraj nie spełnia wszystkich warunków stawianych państwom ubiegającym się o przyjęcie wspólnej waluty. Więcej informacji

28 maja 2022
Read More >>