Rzecznik MS o decyzji ENCJ: Koledzy bronią kolegów, sędziowie bronią sędziów

&lt![CDATA[ Kanthak podkreślił, że ci sędziowie mają zniekształcony obraz tego, jako przeprowadzane są reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. „Widać tam pewne niezrozumienie kontekstu i sytuacji. Szkoda, że zamykają się na dyskusję, bo dyskusja buduje. Warto rozmawiać, warto prowadzić dialog, a tego typu decyzje nie pomagają” – mówił rzecznik MS w rozmowie w TVN24. Kanthak dodał, że „to ciało (Europejska Sieć Rad Sądownictwa – PAP) ma znaczenie, jeśli chodzi o pewną…

18 września 2018
Read More >>

Monitoring ze składowisk trafi online do urzędników

&lt![CDATA[ Pomysł zobowiązania firm do zainstalowania monitoringu w miejscach przetrzymywania śmieci – by mieć dowód na ewentualne podpalenie i złapać sprawcę na gorącym uczynku – sam w sobie nie jest nowy. Ale już wymaganie, by kamery nie tylko rejestrowały obraz na potrzeby przyszłych kontroli, lecz także automatycznie wysyłały go w trybie online do urzędów, jest zupełną rewelacją, o której w trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018…

18 września 2018
Read More >>

Przyłębska: Gdyby każdy sędzia był odważny, mielibyśmy sprawiedliwe wyroki

&lt![CDATA[ „To nie jest łatwe, każdy z nas ma swoje słabości, z którymi musimy walczyć, ale jeśli zostajemy sędziami, to naszym podstawowym obowiązkiem jest podjęcie tego wysiłku. Musimy walczyć także ze swoim strachem. Jeśli sędzia się boi, przestaje być niezawisły. Jeśli zaczęłabym się bać, musiałabym się zrzec stanowiska. Oznaczałoby to, że można na mnie wywrzeć wpływ” – powiedziała prezes TK. Według niej „to byłby rodzaj korupcji, bo wywieranie nacisku, zastraszanie…

18 września 2018
Read More >>

Szczerski: Obwieszczenie prezydenta ws. wolnych miejsc na sędziów SN w terminie zgodnym z ustawą

&lt![CDATA[ Szczerski został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej, kiedy prezydent ogłosi obwieszczenie o wolnych stanowiskach na sędziów SN, na te miejsca, które się ostatnio zwolniły. Do SN wpłynęły w środę pisma Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Są…

18 września 2018
Read More >>

Kiedy świadek staje się podejrzanym?

&lt![CDATA[ Konwersja roli procesowej Nie we wszystkich sprawach karnych organ śledczy posiada od samego początku dowody wskazujące na winnego danego czynu. Często w celu ich zgromadzenia konieczne jest przesłuchanie świadków zdarzenia. W toku postępowania przygotowawczego i zgromadzonych dowodów może okazać się, że jeden z przesłuchiwanych świadków staje się podejrzanym. Wówczas dochodzi do zmiany roli procesowej tej osoby. Aby dana osoba stała się podejrzanym, muszą zostać jej przedstawione zarzuty popełnienia określonego…

17 września 2018
Read More >>

Szef MS powołał zespół doradczy ds. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów

&lt![CDATA[ Chodzi o opublikowane w piątek na stronie resortu zarządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie powołania „zespołu do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych”. W dokumencie wskazano, że zespół ten ma być organem pomocniczym ministra sprawiedliwości, a w jego skład wchodzić mają sędziowie: wiceszef MS Łukasz Piebiak (jako jego przewodniczący), dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS Paweł Zwolak, naczelnik wydziału ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów w…

16 września 2018
Read More >>

Spadki: Zapis windykacyjny alternatywą dla dziedziczenia

&lt![CDATA[ Żona otrzymuje w spadku dom, syn – samochód, córka – letnią posiadłość. Obrazek dobrze znany z amerykańskich filmów, jeszcze niedawno nie miał nic wspólnego z polską rzeczywistością. Polskie prawo spadkowe nie przewiduje bowiem możliwości powołania spadkobierców do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Wola zmarłego przeznaczająca ściśle określone rzeczy lub prawa konkretnym osobom traktowana jest raczej jako wskazówka co do podziału spadku. Jednak w żadnym wypadku nie wiąże bezwzględnie…

16 września 2018
Read More >>

Koszty komornicze 2019. Ile kosztują działania wobec dłużnika?

&lt![CDATA[ W trakcie postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności powstają wydatki komornicze. Zgodnie z ustawą w postanowieniu w przedmiocie kosztów komorniczych komornik oznacza ich wysokość z rozbiciem na poszczególne rodzaje opłat i wydatków oraz wskazuje, do jakiej wysokości i przez kogo zostały uiszczone, a w razie konieczności wskazuje osobę, którą musi je pokryć. Szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów komorniczych wraz z dokładnym określeniem sposobu ich obliczenia, określenie czynności lub…

16 września 2018
Read More >>

Trzymanie zwierząt w niegodziwych warunkach jest formą znęcania się

&lt![CDATA[ Sprawa dotyczyła 80-latka, zajmującego się hodowaniem gołębi. Emeryt miał pod opieką 340 ptaków, które trzymał w gołębniku, postawionym na należącej do niego działce oraz na strychu budynku, w którym mieszkał. Niestety przeprowadzona kontrola wykazała, że zwierzęta były przetrzymywane w skandalicznych warunkach. 140 sztuk ulokowanych zostało w brudnym, pełnym odchodów pomieszczeniu bez specjalnych przegródek. Na podłodze znalezione zostały martwe egzemplarze. Strych, który stanowił schronienie dla 200 gołębi był wyposażony w…

16 września 2018
Read More >>

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych sędziów

&lt![CDATA[ Tego rodzaju działalność edukacyjna jest zgodna z prawem, tym samym nie wypełnia znamion deliktu zawodowego i nie może stanowić przesłanki dla wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która pro publico bono popularyzuje wiedzę na temat zasad polskiego ustroju, organizacji i funkcjonowania instytucji władzy publicznej oraz wolności i praw jednostki określonych w Konstytucji. Szerzenie wiedzy na temat prawa, a zwłaszcza Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obowiązek każdego prawnika….

15 września 2018
Read More >>