Wielka reforma systemu biegłych sądowych. Koniec z niezależnością ekspertów?

&lt![CDATA[ Maksymalnie 70 lat na karku i minimum pięć lat doświadczenia. Kluczowych dla sądu opinii nie mogą bowiem wydawać oderwani od praktyki emeryci ani ludzie po kilkutygodniowych kursach To kluczowe założenie projektu ustawy o biegłych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. DGP zapoznał się z jego treścią. – Najważniejsze jest to, by opinie biegłych, które są kluczowe w postępowaniach sądowych, były rzetelne. Nie ma nic gorszego niż analiza wprowadzająca sąd w…

30 stycznia 2019
Read More >>

Nowak: Za bardzo skupiliśmy się na samej procedurze [WYWIAD]

&lt![CDATA[ Zacznę od pytania, które zadawałem każdej osobie obejmującej stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Co uznaje pan za najsłabszą stronę polskiego rynku zamówień publicznych, a co za najsilniejszą? Postrzegam zamówienia publiczne szeroko – od momentu, gdy wpadnie mi do głowy idea, co chcę zrobić, do momentu, gdy to zrealizuję. Tymczasem wielu zamawiających, i to właśnie uznaję za słabą stronę naszego systemu, skupia się wyłącznie na etapie samej procedury o udzielenie…

30 stycznia 2019
Read More >>

Ranking DGP: 50 najbardziej wpływowych prawników 2018

&lt![CDATA[ Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej: Wielu polityków ma, jak wiadomo, wykształcenie prawnicze, a spora część również doświadczenia zawodowe związane z prawem. Jednocześnie od lat machina legislacyjna pracuje pełną parą, bijąc kolejne rekordy w liczbie i objętości wytwarzanych aktów prawnych. W całym tym procesie, na każdym jego etapie (projektowanie, procedowanie, uchwalanie, zatwierdzanie, wdrażanie, stosowanie) kluczową rolę odgrywają córki i synowie Temidy Do tego trzeba by dodać prawników, którzy…

30 stycznia 2019
Read More >>

Jaka bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa? „Nie bedzie niższa niż na gruntach samorządowych”

&lt![CDATA[ Wiceminister wyjaśnił, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do „samorządowego” poziomu. „Z życzliwością przyjmujemy propozycje, aby w sytuacji, w której bonifikaty na gruntach samorządowych są wyższe niż na gruntach skarbu państwa, wojewoda miał obowiązek wyrównania tych bonifikat, ale tylko na terenie tej gminy, tego samorządu terytorialnego, którego te wyższe bonifikaty…

30 stycznia 2019
Read More >>

KRS o słowach Ireny Kamińskiej: „To nie mieści się we wzorcu godnego zachowania sędziego”

&lt![CDATA[ Chodzi o jej słowa o pragnieniu zemsty, które padły podczas niedawnej konferencji zorganizowanej przez Fundację Batorego. Rada w przyjętym w piątek stanowisku podkreśliła, że „demonstracyjne manifestowanie uczuć niższych, w tym pogardy dla demokratycznie wybranych władz państwowych, nie mieści się we wzorcu godnego zachowania sędziego”.  ]] Więcej informacji

29 stycznia 2019
Read More >>

Zmiany w kodeksie karnym: Zabójcy bez warunkowego zwolnienia

&lt![CDATA[ To tylko niektóre ze zmian, które przynosi projekt największej od lat nowelizacji kodeksu karnego, oficjalnie ujawniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w piątek wieczorem. DGP jako pierwszy informował o szczegółach propozycji resortu Zbigniewa Ziobry. Reforma opiera się na nowej, znacznie bardziej represyjnej niż dotychczas filozofii karania, która kładzie mocny akcent na odstraszającą funkcję sankcji. Wyraża się to nie tylko w ogólnym podwyższeniu ich granic, lecz także rozszerzeniu możliwości nadzwyczajnego zaostrzenia kary…

29 stycznia 2019
Read More >>

Prezes UODO: Ochrona danych osobowych oznacza wzmocnienie praw obywateli

&lt![CDATA[ Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowił Komitet Ministrów Rady Europy. 28 stycznia to rocznica sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Jak podkreśliła prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa, miniony rok był „czasem kluczowych zmian w przepisach, w związku z wprowadzeniem RODO w Polsce”….

29 stycznia 2019
Read More >>

Czy ktoś uwierzy w niewinność Stefana W.? Na sali sądowej liczą się fakty. Nawet, gdy kraj żyje tylko emocjami

&lt![CDATA[ Względy moralne i osobiste, skala wyzwania. To wszystko musiałem rozważyć, gdy poproszono mnie o obronę Stefana W. Przyznaję, że to nie była decyzja, którą podjąłem w pięć minut. Ale gdy jest się adwokatem, trzeba liczyć się z tym, że nastąpi moment, kiedy będzie się występować w sprawie drastycznej i bulwersującej opinię społeczną. Taki zawód – wyjaśnia Artur Kotulski, obrońca podejrzanego o zabicie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Oczywiście, że…

28 stycznia 2019
Read More >>

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Jak zgłosić kandydatów na europosłów?

&lt![CDATA[  Kto ma prawo zgłaszania kandydatów? Prawo zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje: 1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,3) komitetowi wyborczemu wyborców. Zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba. Jak zgłosić listę kandydatów? Listy kandydatów przyjmują i rejestrują okręgowe komisje wyborcze. Liczba kandydatów na takiej liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10.  Zgłoszenie listy powinno…

28 stycznia 2019
Read More >>

Jak się dzieli mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego

&lt![CDATA[ Jak wybiera się posłów do PE? Europosłów wybiera się drogą tajnego głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Próg wyborczy Kraje UE mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na…

27 stycznia 2019
Read More >>