Sąd odroczył rozpoznanie wniosku o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Miał go reprezentować Roman Giertych

&lt![CDATA[ W piątek Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyło się posiedzenie dot. wniosku Prokuratury Regionalnej w Warszawie o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Biznesmen jest podejrzany w sprawie tzw. afery GetBack i może ukrywać się za granicą. Wniosek rozpatrywała sędzia Marta Pilśnik, która poinformowała zarówno osoby pokrzywdzone, jak i media, które się stawiły na sali o tym, że posiedzenie jest niejawne, z uwagi „na dobro śledztwa, które jest w toku oraz charakter sprawy”….

17 października 2020
Read More >>

RPO zwrócił się do MZ i NFZ o informację w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

&lt![CDATA[ W wystąpieniu rzecznika praw obywatelskich do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy, że „rzecznik z narastającym niepokojem odbiera sygnały napływające w skargach obywateli, z doniesień medialnych, jak i portali społecznościowych o dramatycznej sytuacji w publicznej służbie zdrowia, zwłaszcza w szpitalach w czasie pandemii COVID -19”. W związku z tym Bodnar skierował do MZ i NFZ pytania o informacje związane z: brakiem wolnych miejsc w szpitalach dla pacjentów covidowych…

17 października 2020
Read More >>

Sąd odroczył rozpoznanie wniosku o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Miał go reprezentować Roman Giertych

&lt![CDATA[ W piątek przed godz. 10 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbyła się konferencja osób poszkodowanych w tzw. aferze GetBack. Prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. Artiom Bujan podczas niej poinformował, że pokrzywdzeni popierają wniosek prokuratury o aresztowanie Leszka Czarneckiego. „Nasze rodziny pokrzywdzonych popierają zastosowanie tymczasowego aresztowania celem należytego zabezpieczenia toku postepowania przygotowawczego, a jednocześnie również w sposób dodatkowy zabezpieczenie ewentualną możliwością zbycia składników majątku” – powiedział. „Dlatego od początku…

17 października 2020
Read More >>

SN rozpoznał skargę kasacyjną dotyczącą kredytu denominowanego. Sprawa wraca do apelacji

&lt![CDATA[ Jak to się stało, że z kredytu, z którego rzekomo można było wypłacać tylko franki, przelano złotówki? Na wyrok oczekiwano, bo do tej pory nie obowiązuje jedna linia orzecznicza a propos nieważności umowy kredytu denominowanego. Unieważnienia umów dotyczą kredytów indeksowanych, a sądy wychodzą z założenia, że umowa kredytu denominowanego, która wskazuje kwotę kredytu w walucie, np. we CHF, może dalej obowiązywać, nawet jeśli usunie się z niej klauzule abuzywne….

16 października 2020
Read More >>

Czas na mediacje. Czy będą alternatywą rozstrzygnięć sądowych?

&lt![CDATA[ Kwiecień 2020 roku. Wybucha pandemia. Sądy przestają działać, spadają z wokandy rozprawy. Perspektywa rozstrzygnięć, które miały zapaść w ciągu kilku miesięcy, odsuwa się w nieznane. Jedyną możliwością zakończenia sporów staje się zawarcie ugody. Przeciwnicy procesowi muszą zacząć ze sobą rozmawiać i szukać przestrzeni do porozumienia. Okazuje się, że to możliwe. Nawet zdalnie. Mediacje były w ten sposób prowadzone od lat, gdy nikt jeszcze nie słyszał o lockdownie. Lepsza najgorsza…

16 października 2020
Read More >>

Prezes NRA: Czynności podjęte wobec mec. Giertycha budzą najdalej idący niepokój

&lt![CDATA[ Jak dodał, czynności podjęte wobec mec. Giertycha wiążą się bowiem „z możliwym naruszeniem tajemnicy adwokackiej obejmującej sprawy jego klientów”. „Dlatego, aby zadbać o ochronę tej tajemnicy, w przeszukaniu musi uczestniczyć dziekan rady adwokackiej lub osoba przez niego wyznaczona” – zaznaczył mec. Trela. „Niezależnie od podstaw zatrzymania Romana Giertycha i przeszukania w jego domu, czynności te mają wyjątkowy wymiar z uwagi na jego zaangażowanie jako adwokata w sprawy, w których…

16 października 2020
Read More >>

Najnowsza edycja konkursu Rising Stars! Młodzi prawnicy walczą o tytuł Lidera jutra

&lt![CDATA[ Konkurs skierowany jest do młodych prawników, którzy 31 października 2020 r. nie ukończyli 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny znalazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i innowacyjność. Do udziału w konkursie Rising Stars zapraszamy zarówno prawników pracujących w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych). – Czas pandemii jest bardzo wymagający…

16 października 2020
Read More >>

SMS o pomoc – tak, ale lepiej bez PESEL-u

&lt![CDATA[ Alarm 112 to aplikacja mobilna, za udostępnienie której odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma stanowić alternatywny sposób kontaktu z operatorem numeru alarmowego w sytuacjach kryzysowych (w kontekście jej użyteczności z punktu widzenia osób niepełnosprawnych pisaliśmy w DGP nr 192/2020, „Każdy chce zadzwonić po pomoc, ale nie każdy może”). Jednak zastrzeżenia budzi – zarówno wśród użytkowników, jak i ekspertów – konieczność podania numeru PESEL w momencie rejestracji, co może…

16 października 2020
Read More >>

Pomniejszanie Sądu Najwyższego. Oto pomysły PiS na spłaszczenie struktury sądów

&lt![CDATA[ Zjednoczona Prawica pracuje nad reformą w sądach. Rządzący nie ukrywają, że irytuje ich, gdy SN interpretuje prawo niezgodnie z wolą większości parlamentarnej (jak było choćby w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej). Zmiany, przede wszystkim odebranie kompetencji kasacyjnych, byłyby osłabieniem roli Sądu Najwyższego. Ograniczony zostałby jego wpływ na wykładnię i stosowanie prawa. W myśl tych założeń kasacjami zajęłyby się zapewne obecne sądy apelacyjne. Jak wynika z naszych informacji, koncepcja ta pojawiła…

15 października 2020
Read More >>

RPO do premiera: Obowiązek noszenia maseczek wprowadzono niezgodnie z zasadami

&lt![CDATA[ Jak zaznaczył, zgodnie z konstytucją obowiązek ten powinna przewidywać ustawa, a nie rozporządzenie rządu. W konsekwencji Bodnar zaapelował do premiera o zainicjowanie działań legislacyjnych, które doprowadzą do zgodności z konstytucją przepisów w tej sprawie. O piśmie Rzecznika od premiera poinformowało w środę biuro RPO. Podkreślono, że jest to już kolejne wystąpienie Rzecznika do szefa rządu w tej sprawie, a RPO nie kwestionuje zasadności powszechnego stosowania maseczek jako jednego ze…

15 października 2020
Read More >>