Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym

&lt![CDATA[ Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie (przede wszystkim refundowanych) to podstawowy obowiązek państwa. Nie można tolerować sytuacji, w której brakuje w kraju leków dla ciężko chorych ludzi, bo zostały przez zorganizowane grupy wyprowadzone za granicę na handel. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski. Ceny większości leków są w Polsce znacznie niższe niż w krajach Europy…

13 lutego 2019
Read More >>

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego

&lt![CDATA[ Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Według nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nowela zakłada też powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego…

13 lutego 2019
Read More >>

E-dowód już gotowy. Czy nowe dokumenty tożsamości będą bezpieczne?

&lt![CDATA[ W ten weekend zakończyły się testy e-dowodu, które były prowadzone w 42 miejscowościach. Do obywateli pierwsze dokumenty z czipem trafią w marcu. „Spradzian przebiegł pomyślnie. Wydawanie nowych dowodów przebiega podobnie, jak wydawanie starych, różni się jednak m.in. tym, że obywatel jest proszony o nadanie kodu PIN” – tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji. Pierwsze, przeprowadzone na początku lutego, testy polegały m.in. na wprowadzaniu wniosków o wydanie nowego dowodu z użyciem przykładowych danych….

12 lutego 2019
Read More >>

Pełnomocnicy sędziego Łączewskiego chcą, by sąd zwrócił się do TSUE ws. systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce

&lt![CDATA[ Podczas poniedziałkowego niejawnego posiedzenia Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie zajmował się rozpatrzeniem wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu sędziemu Wojciechowi Łączewskiemu. Jak poinformowali po posiedzeniu dziennikarzy pełnomocnicy sędziego, zwrócili się oni do sądu o zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chcą, by ten – jak mówił adw. Artur Pietryka – ocenił, „czy system wymiaru sprawiedliwości w elemencie dyscyplinarnym, czyli dotyczącym sędziów i tego, jak oni pełnią…

12 lutego 2019
Read More >>

Sądy już nie szafują zakazami. Coraz mniej kierowców traci prawo jazdy

&lt![CDATA[ Jeszcze dekadę temu, w latach 2008–2011, sądy zabierały prawo jazdy ponad 140 tys. kierowców rocznie. Jednak od 2010 r. widać wyraźny trend spadkowy. Z najświeższych danych resortu sprawiedliwości z 2017 r. wynika natomiast, że sądy zastosowały środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych już tylko niespełna 48 tys. razy. Czy to znaczy, że mamy do czynienia z aż tak dużą zmianą w zachowaniu kierowców? Zdaniem Andrzeja Łukasika z…

12 lutego 2019
Read More >>

W UE od 9 lutego obowiązywać będą nowe przepisy chroniące leki przed podrabianiem

&lt![CDATA[ Zgodnie z tymi przepisami producenci będą musieli zamieszczać na opakowaniach leków na receptę dwuwymiarowy kod kreskowy oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania. Z kolei pracownicy aptek – w tym również aptek prowadzących sprzedaż przez internet – oraz szpitali będą musieli sprawdzić autentyczność leku przed wydaniem go pacjentowi. Jest to ostatni etap wdrażania unijnej dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych z 2011 r., która ma zagwarantować bezpieczeństwo i jakość tych produktów…

9 lutego 2019
Read More >>

Ile czasu na zwrot świadczeń mają sędziowie, którzy wrócili do orzekania po decyzji TSUE?

&lt![CDATA[ „Wypłacone sędziom SN odprawy, które podlegają zwrotowi wyniosły w sumie 3 mln 169 tys. 400 zł” – poinformował w piątek PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak dodał do tej kwoty dodać należy ekwiwalenty za niewykorzystane przez niektórych sędziów urlopy. Łącznie regulacja – jak przekazał – dotyczy 20 sędziów SN. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości odnoszące się do tych świadczeń opublikowano w czwartek w Dzienniku Ustaw. Weszło ono w życie…

9 lutego 2019
Read More >>

W MSWiA rozpoczęło się spotkanie dotyczące zmian prawnych odnośnie „escape roomów”

&lt![CDATA[ Obok szefa rządu w udział w odprawie zapowiedzieli m.in.: minister SWiA Joachim Brudziński, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju Artur Soboń, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Piątkowa odprawa w MSWiA jest kolejną związaną z wydarzeniami w Koszalinie. 4 stycznia w lokalu z pomieszczeniem typu escape room…

9 lutego 2019
Read More >>

Rząd chce lepiej kontrolować jakość żywności

&lt![CDATA[ To pomysł resortu rolnictwa. Dziś IJHARS prowadzi kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, a także kontrole na etapie importu tych artykułów z państw trzecich. Inspekcja Handlowa weryfikuje jakość handlową produktów na etapie obrotu detalicznego, czyli gdy kupują je konsumenci. „(…) prowadzone są obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w którym proponuje się powierzenie IJHARS…

8 lutego 2019
Read More >>

Szybsze rozpatrywanie wniosków o świadczenia na dzieci, które są objęte unijnymi przepisami

&lt![CDATA[ O ich wprowadzenie zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rzecznik wskazuje, że przekazanie wojewodom zadania polegającego na prowadzeniu spraw o 500+ i świadczeń rodzinnych, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, miało spowodować sprawniejsze ich załatwianie (z uwagi na pobyt członka rodziny w innym kraju UE trzeba wtedy ustalić państwa właściwego do wypłaty wsparcia). Tymczasem do biura RPO wciąż trafiają liczne…

8 lutego 2019
Read More >>