Kontrowersyjna nowelizacja KPK podpisana przez prezydenta. Co zarzucał ustawie RPO?

&lt![CDATA[ Wątpliwości konstytucyjne, na które zwracał uwagę głowie państwa rzecznik praw obywatelskich, dotyczą trzech kwestii. Przede wszystkim możliwości prowadzenia postępowania dowodowego przez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego (nawet w przypadku usprawiedliwionej absencji). Zezwala na to nowy art. 378a kodeksu postępowania karnego. Co więcej, sąd będzie mógł np. przesłuchać świadka pod nieobecność oskarżonego, nawet jeśli ten nie złożył jeszcze żadnych wyjaśnień. Naruszenie prawa do sądu W opinii RPO, ale także…

21 sierpnia 2019
Read More >>

Markiewicz, szef Iustitii: Nie wierzę we właściwie wyjaśnienie sprawy przez sędziego Schaba

&lt![CDATA[ Sędzia Schab zapowiedział we wtorek „podjęcie czynności” w sprawie informacji Onetu, według których pełniący funkcję wiceministra sprawiedliwości Łukasz Piebiak utrzymywał w internecie kontakt z kobietą o imieniu Emilia, prowadzącą – za jego wiedzą – akcje dyskredytujące niektórych sędziów, w tym szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Czynności rzecznika mają dotyczyć możliwego uchybienia godności urzędu przez sędziów zatrudnionych w MS, a także podżegania. Ich celem jest jednak również m.in. wstępne ustalenie,…

21 sierpnia 2019
Read More >>

Przyłębska: TK zbada konstytucyjność nakazu publikacji list poparcia do KRS

&lt![CDATA[ W ubiegłym tygodniu Europejska Sieć Rad Sądownictwa wezwała Kancelarię Sejmu do opublikowania list poparcia członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem ENCJ, wykonanie tego obowiązku wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i powinno nastąpić jak najszybciej. W końcu czerwca NSA orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. „Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy zgodny z…

20 sierpnia 2019
Read More >>

Tymczasowy kłopot z egzekucją komorniczą. Przepisy przejściowe mogą być niezgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ W ramach tzw. rewolucji komorniczej zastąpiono ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309 ze zm.) dwoma aktami prawnymi – ustawą o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.), która regulowała zasady wykonywania tego zawodu, oraz odrębną ustawą o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770 ze zm.), dotyczącą opłat pobieranych za egzekwowanie należności. Od 1 stycznia tego roku na…

20 sierpnia 2019
Read More >>

Prawo konsularne zmienione. Prezydent podpisał nowelizację

&lt![CDATA[ Jednym z obecnych wymogów, aby kandydat został urzędnikiem konsularnym jest zdanie odpowiedniego egzaminu oraz odbycie szkolenia przedegzaminacyjnego. Według nowych przepisów, dyrektor generalny służby zagranicznej będzie mógł zwolnić kandydata z obowiązku uczestniczenia w całości lub części szkolenia, jeśli „posiadana przez niego wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności” dają gwarancję właściwego wykonywania funkcji konsularnych w danym państwie. Zwolniona z uczestniczenia w szkoleniu oraz złożenia egzaminu konsularnego będzie mogła być osoba, która w…

20 sierpnia 2019
Read More >>

RPO zaskarżył do sądu decyzję PUODO o niepublikowaniu list poparcia kandydatów do KRS

&lt![CDATA[ Zdaniem rzecznika, prezes UODO w precedensowy sposób przyznał sobie prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń sądu. W ten sposób RPO nawiązał do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego, który orzekł w czerwcu, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, i do późniejszego postanowienia prezesa UODO o m.in. powstrzymaniu przez Kancelarię Sejmu publikacji tych informacji. Adam Bondar zarzucił decyzji prezesa UODO rażące naruszenie Prawa o postępowaniu…

20 sierpnia 2019
Read More >>

Komisja ds. pedofilii nie pomoże ofiarom

&lt![CDATA[ Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 wpłynął do Sejmu w połowie lipca – i od tego czasu odbyło się jedynie pierwsze czytanie. W połowie sierpnia swoją opinię do projektu przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W dużej mierze powtarza ona krytyczne uwagi, które podnoszone były m. in. na łamach DGP. Pisaliśmy o tym tutaj >>>…

19 sierpnia 2019
Read More >>

Testament ustny: Kiedy można go sporządzić

&lt![CDATA[ Czym jest testament ustny? Jest to jedna ze szczególnych form testamentu, którą można zastosować w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, o czym będzie w dalszej części tekstu. Ogólnie Kodeks cywilny przewiduje 3 takie szczególne formy wyrażenia ostatniej woli spadkodawcy. Należą do nich: testament podróżny,testament wojskowy,testament ustny. W niniejszym tekście skupimy się na tej ostatniej. Zgodnie z art. 952 par. 1 jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych…

19 sierpnia 2019
Read More >>

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych: Jak uzyskać, co powinien zawierać wniosek [2019]

&lt![CDATA[ Należy pamiętać, że co do zasady zainicjowanie postępowania cywilnego przed sądem będzie się wiązało z kosztami, które są określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.). Są jednakże pewne wyjątki od powyższej reguły. We wspomnianej ustawie wymienione są podmioty, które nie muszą uiszczać takiej opłaty jak np. strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych, strona dochodząca…

18 sierpnia 2019
Read More >>

Europejscy sędziowie wzywają do upublicznienia listy poparcia do KRS

&lt![CDATA[ Jak możemy przeczytać na portalu „natemat.pl” „ENCJ bardzo uważnie śledzi wydarzenia związane z reformami sądownictwa w Polsce. We wrześniu 2018 roku, stwierdziliśmy, że nie ma innego wyjścia, niż zawieszenie polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w członkostwie ENCJ” – czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się na stronach ENCJ. Dokument, o którym mowa, powstał 8 sierpnia. Chodzi o prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazujący natychmiastowe opublikowanie list poparcia kandydatów do KRS. Zdaniem…

17 sierpnia 2019
Read More >>