Urząd KNF chciał dobrze i ocenił rahimcoiny. A wywołał burzę

&lt![CDATA[ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może na wniosek przedsiębiorców chcących prowadzić innowacyjną działalność na rynku finansowym wydawać interpretacje przepisów. Zainteresowani wiedzą o tym od dawna – stanowi o tym bowiem jasno art. 11b ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 298 ze zm.). Szkopuł w tym, że interpretacja taka nie może dotyczyć tego, co większość biznesmenów interesuje najbardziej, czyli tego,…

12 października 2019
Read More >>

Nie tylko listonosz i komornik. Pozew doręczy nawet osoba zajmująca się sprzątaniem

&lt![CDATA[ W ramach dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca postanowił odejść od fikcji doręczeń na rzecz rzeczywistego dostarczenia pozwu do rąk zainteresowanego. Intencja jak najbardziej słuszna. Sytuacja, w której całe postępowanie aż do wyroku zaocznego toczy się bez udziału pozwanego, bo nie odebrał on korespondencji z sądu, jest patologiczna. Zamiast jednak stworzyć np. rejestr adresów do doręczeń, zdecydowano się na wprowadzenie art. 1391 k.p.c. Zgodnie z tą regulacją, jeśli ktoś…

11 października 2019
Read More >>

KE kieruje skargę do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce

&lt![CDATA[ „Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną” – przekazała KE. 3 kwietnia KE wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa UE. Jej zdaniem rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie dając niezbędnych gwarancji, pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą. ]] Więcej informacji

11 października 2019
Read More >>

19 listopada wyrok TSUE w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

&lt![CDATA[ W czerwcu rzecznik generalny TSUE wydał opinię, zgodnie z którą nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. Rzecznik stwierdził w niej też, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) „ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”. Opinia rzecznika TSUE jest wstępem do wyroku w sprawie, jednak nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał może się z…

11 października 2019
Read More >>

Swoboda umów jest ważna, jednak ma swoje granice

&lt![CDATA[ Ustalenie w umowie 150-dniowego terminu płatności sprzeciwia się przepisom ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.). A skoro tak, to wierzycielowi, mimo jego uprzedniej, wyrażonej w umowie zgody na wydłużenie okresu i tak należą się ustawowe odsetki po 60 dniach od dostarczenia faktur i dokumentów potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Do takich wniosków doszedł niedawno Sąd Okręgowy w Łodzi….

10 października 2019
Read More >>

Podwyżki dla pracowników sądów. Ministerstwo ujawnia, od kiedy będą wypłacane

&lt![CDATA[ Jak poinformowano w komunikacie MS „jest to realizacja porozumienia z 4 lipca br. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a związkowcami”. Wówczas – jak informowało MS – zawarto umowę ze związkami przewidującą podwyżkę średnio 900 zł na etat w dwóch transzach. Jak podało w środę MS od października br. wynagrodzenie zasadnicze wszystkich sądowych urzędników – w tym stażystów – wzrośnie co najmniej o 400 zł brutto oraz o odpowiednią kwotę dodatku z…

10 października 2019
Read More >>

Wojciechowski doczekał się braw. Ostatecznie udało się mu przekonać do siebie europosłów

&lt![CDATA[ Po bardzo krytycznie przyjętym pierwszym wysłuchaniu Janusz Wojciechowski, kandydat PiS na komisarza rolnictwa, zmienił swoją strategię o 180 stopni. Wczoraj, w czasie drugiego wysłuchania przed komisją rolnictwa, udzielał odpowiedzi ze szczegółami, składał propozycje i deklaracje. Odnotowali to europosłowie. Jasne, dużo bardziej konkretne, w języku ojczystym, a nie jak poprzednio angielskim – oceniali wystąpienie Wojciechowskiego eurodeputowani. Po pierwszym wysłuchaniu oklasków na sali prawie nie było słychać, wczoraj, na zakończenie drugiej…

10 października 2019
Read More >>

Krakowski sąd apelacyjny pyta TSUE: Czy nowi sędziowie Sądu Najwyższego są sędziami w rozumieniu unijnego prawa?

&lt![CDATA[ Sprawa ta toczy się od kilku lat. W poniedziałek sąd apelacyjny postanowił odroczyć jej rozpoznawanie do czasu, aż dostanie odpowiedź z Trybunału Sprawiedliwości UE. Pytania prejudycjalne (dotyczące interpretacji przepisów prawa wspólnotowego), które sąd zadał TSUE, dotyczą tego, czy przepisy UE, zawarte m.in. w Traktacie o Unii Europejskiej i w Karcie Praw Podstawowych, „należy interpretować w ten sposób, że nie jest sędzią niezawisłym w rozumieniu prawa unijnego osoba powołana do…

9 października 2019
Read More >>

Dyscyplinarki w SN wstrzymane. Rzecznik czeka na wyrok TSUE

&lt![CDATA[ Chodzi o dwa postępowania wyjaśniające dotyczące sędziów SN Małgorzaty Manowskiej i Aleksandra Stępkowskiego. Obydwoje zostali powołani w budzącej poważne kontrowersje procedurze. Chodzi m.in. o to, że prezydent mianował ich sędziami SN mimo istnienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymującej procedurę i mimo wątpliwości co do statusu organu, który przedstawia kandydatów na sędziów, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. – Rzecznik dyscyplinarny postanowił zawiesić te postępowania, gdyż uznał m.in., że na razie nie…

9 października 2019
Read More >>

Elektryczne hulajnogi czekają na przepisy. Obywatele zabrali głos w sprawie UTO

&lt![CDATA[ Do uregulowania statusu wszelkiego rodzaju deskorolek, hulajnóg, segwayów itp. resort infrastruktury przymierzał się od dawna. Mimo że koncepcja wprowadzenia do prawa o ruchu drogowym nowej kategorii pojazdów: urządzeń transportu osobistego, pojawiła się w jednym z projektów przy okazji zmian dotyczących stacji kontroli pojazdów, to ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. W międzyczasie lawinowo wzrosła liczba hulajnóg elektrycznych, a wraz z nimi nabrzmiał problem bezpiecznego poruszania się nimi. Tak więc kiedy Ministerstwo…

9 października 2019
Read More >>