Wiedza o orzeczeniach TSUE może naruszyć niezawisłość sędziowską?

&lt![CDATA[ 10 grudnia 2018, Piotr Zientała, działacz stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, skupiającego konsumentów, którzy czują się pokrzywdzeni zapisami w umowach o kredyty hipoteczne denominowane we frankach, jakie zawarli z różnymi instytucjami finansowymi, wystosował – jako osoba fizyczna – petycję do prezesów wszystkich sądów okręgowych w Polsce. Prosi w niej, aby zapoznali oni Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych z najnowszym wyrokiem TSUE (C-632/17) dotyczącym bezprawnego wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym…

14 grudnia 2018
Read More >>

Wiceszef MS o proteście w sądach: Nie ma paraliżu w wymiarze sprawiedliwości

&lt![CDATA[ Od poniedziałku trwa protest pracowników sądów polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich, domagając się wyższych wynagrodzeń. Przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP Iwona Nałęcz-Idzikowska poinformowała we wtorek PAP, że w ubiegłym tygodniu do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zostało wysłane pismo z prośbą o ustalenie terminu spotkania i rozmów z przedstawicielami pracowników sądów. Jak dodała, pismo to pozostało bez odpowiedzi, dlatego we wtorek w…

14 grudnia 2018
Read More >>

Będzie niższa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Rada Warszawy ma projekt uchwały

&lt![CDATA[ W połowie października przed wyborami samorządowymi, rada miasta przyjęła uchwałę ustającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu. W czwartek projekt uchwały ws. obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy Robert…

14 grudnia 2018
Read More >>

TK: Kompetencje województwa w zakresie kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów – zgodne z konstytucją

&lt![CDATA[ Zaskarżone przez sejmik województwa mazowieckiego przepisy znowelizowanej w 2015 r. ustawy o ochronie środowiska nakładają na marszałka województwa odpowiedzialność za prowadzenie postępowań dot. usuwania drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach należących do gminy w przypadku, w którym znajdują się one na terenie miasta na prawach powiatu. Jednocześnie zgodnie z Prawem ochrony środowiska wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu „stanowią w całości dochód budżetu gminy,…

14 grudnia 2018
Read More >>

KE: Dialog z polskimi władzami w sprawie praworządności musi być kontynuowany

&lt![CDATA[ We wtorek w Brukseli w Radzie UE odbyło się wysłuchanie Polski w ramach procedury art. 7 unijnego traktatu. Z ramienia KE wziął w nim udział Timmermans. Chociaż po posiedzeniu Rady UE zaplanowano konferencję prasową wiceszefa KE, ta się jednak nie odbyła. Dlatego na środowej konferencji padły pytania o przebieg posiedzenia. Rzecznik KE Margaritis Schinas wyjaśnił, że podczas wysłuchania w Radzie UE Timmermans poinformował, że propozycja polskich władz dotycząca nowelizacji…

13 grudnia 2018
Read More >>

Siedmioro sędziów TK do prezes Trybunału: Składy orzekające są wyznaczane niezgodnie z ustawą

&lt![CDATA[ „Członkowie składów orzekających Trybunału nie są wyznaczani według obowiązkowego – w myśl ustawy – porządku alfabetycznego” – oświadczyli w piśmie sędziowie. Jak dodali, świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa. Pod listem do prezes Przyłębskiej podpisali się sędziowie TK: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz i Marek Zubik. Pismo sędziów TK do…

13 grudnia 2018
Read More >>

SN: 19 marca w TSUE rozprawa ws. pytań dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa

&lt![CDATA[ Jak przekazał Krzysztof Michałowski z tego zespołu, Sąd Najwyższy otrzymał postanowienie prezesa TSUE z końca listopada, w którym zdecydowano o objęciu trybem przyspieszonym spraw pięciu pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE 30 sierpnia oraz 19 września br. TSUE zdecydował o połączeniu tych pytań do wspólnego rozpoznania. Jak przekazał SN, pytania te dotyczyły m.in. „zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego…

13 grudnia 2018
Read More >>

Zieliński: Przepisy pozwalają na wyłączenie służb specjalnych spod ustawy wdrażającej DODO

&lt![CDATA[ Na podstawie tzw. dyrektywy DODO Polska – podobnie jak inne kraje unijne – musi wdrożyć przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Chodzi o przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przepisy obejmują także prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywanie orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i…

13 grudnia 2018
Read More >>

Prezes TK w liście do 7 sędziów: państwa zarzuty uważam za całkowicie bezpodstawne

&lt![CDATA[ Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed tygodniem skierowało list do prezes Przyłębskiej. Ocenili, że składy orzekające TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą, z pominięciem porządku alfabetycznego. Według nich świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa. Sędziowie wnieśli m.in. o przekazanie ich listu prezydentowi, I prezes Sądu Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesowi Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak podkreślono,…

13 grudnia 2018
Read More >>

Pracownicy sądów domagają się podwyżek. Do protestu wykorzystują L4

&lt![CDATA[ List ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do pracowników sądów powszechnych, zapowiadający 5 proc. podwyżki dla kuratorów, asystentów sędziów i urzędników, nie tylko nie uspokoił nastrojów, ale wręcz rozsierdził najsłabiej zarabiających. Na wieść o resortowych planach, które znacząco odbiegają od oczekiwań (1 tys. zł podwyżki netto, i to już od 1 stycznia 2019 r.), wiele osób najwyraźniej poczuło się tak słabo, że musiało udać się na zwolnienie lekarskie. Oficjalnie bowiem taka…

12 grudnia 2018
Read More >>