Usunięci sędziowie SN wrócą do pracy. Jest decyzja TSUE

&lt![CDATA[ Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku – na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o SN. „Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana bezzwłocznie i aż do momentu wydania…

20 października 2018
Read More >>

Ziobro: Sprawa wniosku do TK była przedmiotem spotkań z udziałem premiera

&lt![CDATA[ Prokurator generalny wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Jest to rozszerzenie poprzedniego wniosku prokuratora generalnego do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów…

19 października 2018
Read More >>

Stowarzyszenia sędziów: Działania ministra sprawiedliwości rozpoczęciem ścieżki Polexitu

&lt![CDATA[ „Przestrzegamy polityków przed dalszymi działaniami zmierzającymi do krachu systemu prawnego w Polsce, jak i olbrzymich strat gospodarczych i społecznych po uruchomieniu ścieżki Polexitu” – napisano w tym stanowisku. Jak dodano „każda decyzja polityków w tym zakresie dotknie wszystkich obywateli”. Pod stanowiskiem podpisały się zarządy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”. Tekst stanowiska opublikowano m.in. na stronie internetowej…

19 października 2018
Read More >>

Dom aukcyjny zapłaci procent. Malarz może domagać się części dochodów ze sprzedaży

&lt![CDATA[ Niewiele osób zdaje sobie sprawę z obowiązującej także w polskim prawie instytucji „droit de suite”. Zgodnie z nią twórca lub jego spadkobiercy mają prawo do żądania pewnego procenta od sprzedaży z zyskiem egzemplarza utworu plastycznego lub fotograficznego. Prawo to wprowadzono po pierwszej wojnie światowej we Francji na kanwie odsprzedaży obrazu Milleta „L’Angélus”. Osiągnął on dużą wartość, gdy tymczasem rodzina Milleta żyła w biedzie. W polskiej ustawie o prawie autorskim…

19 października 2018
Read More >>

98-proc. bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego od 2019 roku w Warszawie

&lt![CDATA[ Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednomyślnie. Wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Figura (PiS) przedstawiając propozycje nowych przepisów podkreślił, że uchwała jest kontynuacją procesu przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Jak przypominał, 20 lipca została uchwalona nowa ustawa w tej sprawie i 5 października weszła w życie. Figura zaznaczył, że w ustawie wprowadzono możliwość udzielania przez samorządy bonifikat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. „I taki projekt uchwały został złożony, on…

19 października 2018
Read More >>

RPO: Nowela o policji może zawęzić działania służby kontrterrorystycznej

&lt![CDATA[ W piśmie do komisji rzecznik wskazał, że wprowadzenie przepisów w kształcie, w jakim zapisano je w projekcie nowelizacji ustawy może ograniczyć działanie służb kontrterrorystycznych wyłącznie do stanu wyższej konieczności. „Z uzasadnienia projektu wynika, że przewiduje on możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby – z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń – jeżeli w czasie zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant…

19 października 2018
Read More >>

Rzecznik TK: Sprawa z wniosku Ziobry jest w toku postępowania merytorycznego

&lt![CDATA[ Na początku października prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Wniosek Ziobry w tej sprawie to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia br. „Prokurator generalny, mający w swoich ustawowych zadaniach – wraz z całą prokuraturą – strzeżenie praworządności, nie może pozostać obojętny…

18 października 2018
Read More >>

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się o akta sprawy Waldemara Żurka

&lt![CDATA[ Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędziego Tomasza Szymańskiego o akta sprawy dotyczącej sędziego Waldemara Żurka w celu rozważenia przejęcia sprawy do prowadzenia. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej 12 października 2018 r. podjęło bowiem Uchwałę nr 3, w treści której wyrażone zostało stanowisko w sprawie odmowy wykonywania przez sędziego Waldemara Żurka obowiązków w wydziale, do którego został przeniesiony. Zastępca…

18 października 2018
Read More >>

Rzecznik SN: Rozszerzenie wniosku Ziobry do TK instrumentalnym traktowaniem prawa

&lt![CDATA[ Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Wniosek prokuratora generalnego w tej sprawie to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował…

18 października 2018
Read More >>

Konstytucjonalistka: Organizacja sądownictwa należy do autonomicznych uprawnień państwa

&lt![CDATA[ „Minister sprawiedliwości działa w zakresie kompetencji wynikających z konstytucji RP z 1997 r. Obowiązkiem określonych w konstytucji RP organów państwa jest troska o zgodność z konstytucją pozostałych źródeł prawa. Złożenie wniosku do TK jest wykonaniem uprawnienia i jednocześnie obowiązku państwa zachowania zgodności prawa międzynarodowego z konstytucją RP i w żadnym wypadku nie oznacza zapoczątkowania procesu występowania z UE” – powiedziała PAP prof. Łabno komentując wniesienie przez prokuratora generalnego Zbigniewa…

18 października 2018
Read More >>