Papierowa recydywa drogowa

Przepisy o surowszym karaniu sprawców wykroczeń, którzy mieli już na koncie podobne czyny, przez jakiś czas pozostaną martwe. Policja potrzebuje pół roku i 500 tys. zł na dostosowanie do nich systemu informatycznego. Więcej informacji

6 października 2021
Read More >>

Nienależne 500+ do zwrotu, ale bez odsetek

W przypadku gdy postępowanie w sprawie dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń ciągnęło się prawie cztery lata i to nie z winy strony, ale organu je prowadzącego, to domaganie się ich zwrotu wraz z odsetkami jest sprzeczne z wymogami sprawiedliwości społecznej. Więcej informacji

30 września 2021
Read More >>

Krzywdzący wpis w internecie? Co można zrobić [Krok po kroku]

Odpowiedź na nieuzasadniony i krzywdzący atak, będzie odbywała się na płaszczyźnie PR-owej i prawnej lub tylko na jednej z nich. Przy czym analiza wpisu i przejście krok po kroku przez opisane dalej działania ułatwi dobór i zastosowanie właściwych środków na każdej z wspomnianych płaszczyzn. Działania te muszą być spójne. Więcej informacji

30 września 2021
Read More >>