Zachowek. Dla kogo? Jakie formalności?

Zdarza się, że członkowie rodziny nie żyją ze sobą w najlepszej komitywie albo po prostu toczą walkę o spadek po zmarłej bliskiej osobie. Ustawowi spadkobiercy mogą się ubiegać o tzw. zachowek. Jaka jest jego wysokość? Kto go wypłaca? Czy trzeba iść do sądu? Więcej informacji

2 lutego 2024
Read More >>

Separacja. Czy warto starać się o jej orzeczenie?

Instytucja separacji nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością. W roku 2020 do sądów okręgowych wpłynęło łącznie 2,4 tys. spraw o orzeczenie separacji, podczas gdy w tym samym czasie złożono prawie 32 razy więcej spraw o rozwód, tj. ponad 76 tys. O tym, czy warto starać się o jej orzeczenie, pisze Adwokat Anna Niedźwiecka z Colectiva Centrum Inicjatyw Społecznych i Prawnych. Więcej informacji

28 stycznia 2024
Read More >>

Opłata za wędkowanie 2024. Jaka wysokość składek?

Wędkarstwo to hobby setek tysięcy Polaków. Polski Związek Wędkarski zrzesza 626 tys. członków, którzy regularnie opłacają składki. Ile wynoszą opłaty w 2024 r. z podziałem na regiony? Czy ceny wzrosły? Co na to sami wędkarze? Odpowiedzi znajdziecie w tekście. Więcej informacji

24 stycznia 2024
Read More >>

Odśnieżanie chodnika. Kto jest odpowiedzialny? Jakie kary?

Warto znać przepisy dotyczące obowiązku odśnieżania chodników przed posesjami. Za niedotrzymanie obowiązków grożą kary, m.in. grzywna. Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżenie przed domem jednorodzinnym, a kto pod budynkiem wielorodzinnym? Jakie odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku? Więcej informacji

21 stycznia 2024
Read More >>

Zasiłek pogrzebowy 2024. Kwota świadczenia może sięgnąć 6450 złotych

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Jest ono wypłacane osobie, która poniosła te koszty, zazwyczaj członkowi rodziny zmarłego lub innej osobie, która zorganizowała pogrzeb. Zasiłek ten ma na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z pochówkiem, nie pokrywając ich jednak w całości. Więcej informacji

21 stycznia 2024
Read More >>

Czy można korzystać z samochodu męża po jego śmierci? Co z postępowaniem spadkowym?

Czytelniczka spytała czy może jeździć samochodem po śmierci męża. Mąż zmarł, samochód został zapisany w testamencie na syna męża z poprzedniego małżeństwa. Sprawa spadkowa nie została zakończona, a toczy się w Niemczech – tam też jest zarejestrowany pojazd. Czy żona może nim jeździć w Polsce? Czy też trzeba zrobić użyczenie – mimo, że jeszcze formalnie nie jest własnością syna? Na pytanie odpowiada Emilia Brzozowa, prawniczka w APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna….

19 stycznia 2024
Read More >>

Spadek po zmarłym dziecku lub rodzeństwie. Kto dziedziczy?

Przepisy w jasny sposób określają zasady dziedziczenia. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to jego spadek przyznaje się osobom należącym do ustalonych prawnie grup spadkobierców. Kto dziedziczy po zmarłym bracie lub zmarłej siostrze? Co, jeśli umrze dziecko? Wyjaśniamy. Więcej informacji

16 stycznia 2024
Read More >>